Polystyrén EPS

Polystyrén EPS

EPS polystyrén alebo aj expandovaný polystyrén je izolačný materiál, ktorý je najrozšírenejší, najviac využívaný a taktiež bežne dostupný. Najväčšou výhodou je jeho nízka cena.

Najznámejší typ EPS polystyrénu je klasický biely. Postupným vývojom však vznikol čierny polystyrén obohatený o grafitové častice. Ten má lepšie tepelnoizolačne vlastnosti a tak sa využíva prevažne na zateplenie fasády s najvyššími nárokmi na účinnosť izolácie. Ďalším typom je spádový polystyrén, ktorý je určený na vyspádovanie alebo dospádovanie jednoplášťových striech.

Pre výber vhodnej hrúbky, by mal byť dopredu určený materiál konštrukcie danej budovy, keďže každý môže vyžadovať rôznu hrúbku na rôznych miestach.

Najmenšie hrúbky polystyrénu 20mm, 30mm, 50mm a 70mm sa využívajú napríklad na zateplenie stien, stropov a do podlahových konštrukcií.

Špeciálnu triedu tvoria stabilizované dosky, ktoré sa označujú EPS 100s a EPS 150s. Majú upravené vlastnosti tak, aby odolávali väčšiemu mechanickému zaťaženiu, a preto sa hodia najmä na zateplenie podláh a strešných terás. Využívajú sa však aj na izoláciu obvodových stien. Ďalším plusom je aj zvýšená požiarna bezpečnosť, minimálna hmotnosť a vynikajúca cena.

Stručný prehľad odporúčaných hrúbok EPS polystyrénu:

polystyrén 120mm – 150mm – pre zateplenie obvodových stien fasády

polystyrén 100mm – 200mm – zateplenie podláh

polystyrén 200mm – 250mm – zateplenie šikmej strechy

polystyrén 250mm – 300mm – zateplenie plochej strechy

polystyrén 80mm – 120mm – pivnice a základy

sk_SKSlovak