[vc_row][vc_column][vc_column_text]Adresa našej webovej stránky je: https://taloa.sk. Tato stranka je je prevádzkovaná spoločnosťou: Taloa s.r.o.

Osobné údaje spoločnosť Valvonta s.r.o. spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Využívame zabezpečenie protokolom SSL od svetovo uznávanej certifikačnej autority (Let’s Encrypt Certification Authority).

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od zákazníka vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby poskytnutia služieb súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľských subjektoch a SZČO sa vyžaduje aj IČO, DIČ, obchodné meno. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia Vašej objednávky na naše služby. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Zákazníka vyhlasuje, že súhlasí aby poskytovateľ služieb spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre činnosť poskytovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Zákonné spracovanie osobných údajov (nie je potrebný súhlas – vyplývajú zo zmluvno-právnych vzťahov)

Spoločnosť spracúva osobné údaje iba za účelom plnenia zákonných povinností, ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie objednávky, reps. zmluvy, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Tieto údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov v rámci archivácie dokladov, ktoré vymedzuje zákon o účtovníctve t.j. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Ďalšie informácie sa môžete dozvedieť na emaily [email protected] alebo na telefónnom čísle: +421 900 000 000

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Komentáre nie sú na našej webej stránke povolené.

Multimédiá

Nahrávanie multimediálneho obsahu na našej webej stránke nie je povolené.

Kontaktné formuláre

Môžete využiť kontaktný formulár na našej stránke v sekcii „Kontakt“, kde je potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu a meno (nie je potrebné zadávať celé meno). Ďalšia možnosťou je zaslať e-mail priamo na [email protected] alebo využiť telefonický kontakt +421 900 000 000. E-mailová komunikácia sa uchováva po dobu potrebnú pre naplnenie účelu kontaktovania.

Súbory cookies

Súbory cookie sú vytvárané webmi, ktoré navštívite. Ukladajú informácie o prehliadaní a uľahčujú tak používanie online služieb. Súbory cookie umožňujú webom zapamätať si vaše prihlásenie, predvoľby webov a poskytovať vám vhodný obsah na základe polohy.

Ak navštívite našu stránku, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Analytika

Ide o kumulované sledovanie návštevnosti našej stránky, ktoré majú informatívny charakter. Google Analytics a Google AdWords zhromažďuje tieto údaje do súborov štatistík, ako napríklad rebríček preferencií využívaného prehliadača užívateľov vo všeobecnosti. Tieto údaje sa uchovávajú po dobu 26 mesiacov.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Kam posielame vaše údaje

Ide o kumulované sledovanie návštevnosti našej stránky, ktoré majú informatívny charakter.

Vaše kontaktné informácie

E-mailová komunikácia sa uchováva po dobu potrebnú pre naplnenie účelu kontaktovania.

Z akých tretích strán získavame údaje

Nezískavame žiadne údaje tretích strán.

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

taloa.sk neposkytuje informácie tretím stranám. Výnimkou sú doručovateľské služby a banky z dôvodu naplnenia zmluvy/objednávky na naše služby. Tie sa riadia osobitnými zákonmi o spracovaní osobných údajov. Správa našej domény ako aj databáza sú pod zmluvným vzťahom so spoločnosťou WebSupport, s.r.o.. Tieto vzťahy sú ošetrené zmluvne s dôrazom na ochranu citlivých informácií.

Aké máme procesy pri úniku dát

Prípadný únik bude okamžite oznámený na kontaktný email. 

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví

Nie sme členom regulovaného odvetvia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]