Inžiniering a manažment

Kameňom úrazu v začatí výstavbe sa častokrát stáva práve samotné stavebné povolenie. Vybaviť ho niekedy zaberie aj pár mesiacov a to najmä preto, že na to nie je chuť, čas a znalosť legislatívy. Stavebné povolenie je však potrebné na stavbu akejkoľvek budovy, či už ide o montovaný dom alebo murovanú stavbu, s rozlohou väčšou ako 25 m².

Našťastie naša spoločnosť sa zaoberá všetkými potrebnými znalosťami a skúsenosťami tak, aby dokázala spoľahlivo vybaviť všetku administratívu, čím klienta odbremení od legislatívny, podmienok a požiadaviek. Hoci objednanie inžinieringu môže vyzerať ako strata peňazí, opak je však pravdou – môže sa ním ušetriť veľa nákladov a významne tak ovplyvniť realizáciu projektu. Náklady naň sú neporovnateľné s nákladmi na výstavbu. Cena inžinieringu sa pohybuje okolo niekoľkých tisíc eur – ohľadom presnej ceny stačí poslať dopyt.

Inžiniering alebo inžinierska činnosť, sa skladá zo súboru úkonov, ktorými sa spoločnosť snaží uľahčiť klientovi svojpomocne riešenie najmä administratívnych záležitostí.

Inžiniering a manažment rozhoduje ako dlho sa bude stavba realizovať, ako vysoko sa vyšplhajú náklady a čo všetko sa potrebuje pre dosiahnutie Vášho cieľa.


U nás sa pod pojmom inžiniering rozumie nasledovná ponuka služieb:

  • prekonzultovanie investičného zámeru s dotknutými osobami
  • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
  • legalizáciu stavieb, búracie povolenia
  • zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)
  • zabezpečenie stavebného dozoru
  • spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby
  • zabezpečenie investičného poradenstva v oblasti nehnuteľností