Projekty stavieb

Projekty rodinných domov slúžia napríklad na stavebné povolenie, ale aj následne na samotnú výstavbu. Je preto rozhodne vhodné mať projekt stavby vo viacerých kópiách. Jeho súčasťou je päť menších celkov, každý z veľmi dôležitej oblasti pre výstavbu.

Projekt architektúry – obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy v mierke 1:50, 1:100. Nájdeme na ňom taktiež zakreslené a popísané základy, pôdorysy, rezy, pohľady, stavebné detaily v mierke 1:10, krov, výkaz výrobkov, podláh, okien, dverí, tehál a strešnej krytiny.

Projekt statiky – obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a aj výkaz spotreby materiálu.

Projekt vykurovania – obsahuje technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

Projekt plynovodu – obsahuje technickú správu, výkresy domového plynovodu a výkaz materiálu.

Projekt zdravotechniky (voda, kanál) – obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, výkresy domovej kanalizácie a výkaz materiálu.

Projekt elektroinštalácie – obsahuje technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu.

Veľmi podobný, ale obsiahlejší je aj napríklad projekt bytového domu. Avšak s každým projektom stavby najlepšie poradia naši skúsení projektanti či architekti.[/vc_column_text]