Projekt elektroinštalácie a bleskozvodu

Elektroinštalácia sa skladá z množstva systémov, od ktorých sa vyžaduje najmä nepretržité správne fungovanie. Preto sa považuje za veľmi dôležité zveriť jej projekt vrátane bleskozvodu do rúk kvalifikovanému odborníkovi – projektantovi elektroinštalácií.

Najdôležitejší je však správny výber produktu, ktorý bude zodpovedať všetkým potrebám rodinného domu, a následne dobre vypracovaný projekt. Pri príprave projektu sa treba vopred zamyslieť nad typom systému, ktorý sa plánuje využívať. Pri jeho výbere je taktiež vhodné myslieť aj do budúcnosti. Ako príklad sa môže uviesť bazén, či zavlažovací systém. Tie možno aktuálne nie sú v pláne, ale vyplatí sa pre nich pripraviť minimálne káblovú sústavu.

Projekt elektroinštalácie obsahuje základné údaje o stavbe, ako napríklad súpis použitých elektrospotrebičov a ich príkony, celkový súčet príkonov a súdobosť (pravdepodobnosť s akou sa budú všetky zapojené spotrebiče používať súčasne), návrhy a taktiež riešenia prípojok, vedenia a použitie napäťových sústav. Súčasťou je tiež návrh bleskozvodu. Základné predpisy, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod sú dané normou. Úlohou projektanta je tak určiť potrebu bleskozvodu, jeho typ a komponenty. Do úvahy sa berie typ objektu, jeho tvar, výška, stavebné materiály, objekty na streche a v okolí.

Tak ako vnútornú elektroinštalácia, aj inštalácia bleskozvodu sa musí prenechať na kvalifikovaného elektrikára s osvedčením a navyše obidva systémy podliehajú pravidelným revíziám.

 

Vypracujeme všetky typy projektov elektroinštalácie:

  • ELI prípojky
  • Klasické elektroinštalácie
  • Bleskozvody
  • Dátové rozvody
  • EZS a kamery (CCTV)
  • Inteligentná elektroinštalácia KNX protokol