Projekt ASR – Stavebná časť

Projekt stavby rodinného domu slúži najmä na vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a na samotnú realizáciu stavby. Kompletne vyhotovený projekt stavby obsahuje sprievodnú a technickú správu, výkresy, pohľady, rezy, pôdorysy, krov, výpisy materiálov, rozpočet, projekt požiarnej ochrany atď. Súčasťou je taktiež aj projekt zateplenia rodinného domu. Cena za projekt domu závisí najmä od zložitosti domu a jeho detailov a od toho či ide o stavbu na rovine alebo do svahu. Rozhodne vedia ovplyvniť cenu projektovej dokumentácie aj 3D návrhy, modely či realizačný projekt s množstvom detailov. V neposlednom rade cenu projektu na stavebné povolenie ovplyvní aj vyťaženosť projektanta a jeho renomé.

Po navrhnutí projektu domu samotným projektantom, Vás od výstavby delí ešte vybavenie  stavebného povolenia. Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva na stavebnom úrade, pričom podmienky sa líšia v rámci okresov. Preto je dôležité sa dopredu informovať čo všetko je potrebné k jeho vydaniu. Cena stavebného povolenia je však fixná všade, no rátajte s príplatkami ak sa omeškáte s termínom dokončenia stavby, či v prípade zmeny užívania stavby. Ak sa chcete vyhnúť ,,papierovačkám“ a úradom, mnohé stavebné firmy ponúkajú službu inžinieringu, ktorý zahŕňa práve úkony spojené s administratívou a legislatívou. Cena vybavenia stavebného povolenia (tzv. Inžiniering) môže byť rôzna v závislosti od spoločnosti a lokality. Dodávame všetky stupne projektovej dokumentácie (ASR):

  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie – DUR
  • Projekt pre stavebné povolenie – DSP
  • Realizačný projekt – RP
  • Projekt skutočného vyhotovenia – PSV

Zabezpečíme Vám taktiež všetky projekty jednotlivých profesií potrebné k stavebnému povoleniu na jednom mieste.