Technológie stavieb

Pre našich zákazníkov vyberáme najvhodnejšie varianty realizácie dostupných technológií. Využívame rôzne kombinácie pre čo najlepší výsledok za primeranú cenu.

Spojenie technológie stavieb zahŕňa celú techniku, s ktorou sa na stavbe a neskôr už aj pri samotnom užívaní stretávame. Pred začatím výstavby je vhodné si dopredu premyslieť, aké technológie a prvky budú využívané, aby sa zosúladili so stavebnou činnosťou. Elektroinštalácia zahŕňa všetky technológie, spotrebiče a prvky, ktorých fungovanie je viazané na elektrickú energiu. Celý rodinný dom môže byť riadený dvoma spôsobmi, a to buď klasickou elektroinštaláciou alebo inteligentnou elektroinštaláciou. Zdravotechnika je spoločný názov pre vodu a kanál. Ide teda o vodovodné, kanalizačné rozvody spolu s montážou koncových prvkov sanity, ktoré môžu byť luxusne vyrobené na mieru. Dnes už existuje množstvo vysoko efektívnych druhov kúrenia a vykurovacích systémov, pomocou ktorých sa dá dlhodobo šetriť energia a náklady. Prvým krokom je zvolenie vykurovacieho média – elektrina, zemný plyn, drevo a iné. Podľa toho sa následne vyberá druh kotla. Tomuto typu vykurovania hovoríme ústredné – teplo vzniká na jednom mieste a následne je rozvádzané ďalej. Stropné chladenie predstavuje modernú technológiu, s ktorou sa zvyšuje komfort interiéru najmä v lete pri vysokých teplotách. Ide o chladenie pomocou chladnej cirkulujúcej vody v zabudovaných rúrkach. Princíp spočíva v rovnomernom ochladzovaní priestoru, ktoré prebieha sálaním. Rekuperácia je spätné získavanie tepla. Čerstvý vzduch je privádzaný do budovy a ohrieva sa vzduchom, ktorý je odpadový, čím sa znižujú náklady na kúrenie. Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla sú najvhodnejším riešením pre domy, kde nie je technicky možné otvoriť okná alebo je otvorenie okien nevhodné. Vzduchotechnika slúži na vetranie uzavretých priestorov. Na základe rozdielov tlaku je zabezpečený prívod a odvod vzduchu z vetraného interiéru. Jej súčasťou sú odvlhčovače, zvlhčovače, čističky vzduchu, rekuperačné jednotky, klimatizácie a podobne.