Technológie stavieb

Voľba vykurovania pre rodinný dom sa ľahko môže stať dilemou číslo jeden. Plynový, elektrický kotol, či zaobstarať si kotol na tuhé palivo? V praxi je pravdepodobné, že výber bude do istej miery limitovaný – či už to bude dostupnosťou energie v danej lokalite, prevádzkovými nákladmi, časovou aj technickou náročnosťou obsluhy, alebo obstarávacou cenou. Medzi najbežnejšie zdroje vykurovania sa rozhodne radia  plyn, elektrina, uhlie, drevo, či brikety. Vybrať si však môžeme aj z ďalších menej obvyklých zdrojov ako napríklad slnečná energia, kvapalné palivo, biomasa atď. Kúrenie tvorí častokrát veľkú časť nákladov na stavbu i budúcu prevádzku domu. Tieto náklady sa však môžu výrazne znížiť. Kľúčový je výber správneho vykurovacieho systému. Môže sa stať, že počiatočná investícia do technológie bude vysoká a návratnosť síce istá, ale časovo zdĺhavá (prípad tepelného čerpadla zem/voda).  Spoľahlivé a ekonomické vykurovanie za rozumné peniaze Vám však zaistí dostatočný komfort. Táto etapa stavby nového domu či rekonštrukcie by sa preto určite nemala podceňovať. S narastajúcimi teplotami, ktoré sa výrazne podieľajú na prehrievaní budov, narastá dopyt po chladiacich systémoch aj v domácnostiach. Chladenie sa často spája s klimatizáciou, nepríjemným prúdením studeného vzduchu a diskomfortom. Dnes sa však na trhu nachádzajú chladiace systémy, ktoré sa vyznačujú tichým chodom, sú neviditeľné, energeticky úsporne a zdraviu neškodné. Reč je o stropnom chladení, ktoré je súčasťou stropnej konštrukcie a následne sa omietne. Oproti klimatizácií využíva systém sálania, čo predstavuje prirodzenejší chod vzduchu ako prúdenie a preto je aj zdraviu neškodný. Navyše, montáž chladiaceho systému je nenáročná a rýchla a systém si nevyžaduje údržbu. Realizujeme:
  • Ústredné kúrenie
  • Chladenie a klimatizácia
  • Tepelné čerpadlá
  • Plošné kolektory
  • Geologické vrty
  • Fotovoltaické panely a batérie
  • Zásobníky teplej vody
  • Zapojenie kotolní