Rekuperácia a vzduchotechnika

Vzduchotechnika sa používa na vetranie uzavretých priestorov. Ide o komplexný systém, ktorý na základe rozdielov tlaku zabezpečuje prívod a odvod vzduchu, vzduch ohrieva, ochladzuje, zvlhčuje, čistí alebo odvlhčuje. Predovšetkým však komplexne rieši efektívne vetranie. Súčasťou vzduchotechniky sú odvlhčovače, zvlhčovače, čističky vzduchu, rekuperačné jednotky, klimatizácie, digestory atď.

Vzduchotechnika je súčasťou domácností, ale aj rôznych komerčných priestorov. Ponúka vytvorenie komfortných a optimálnych podmienok pre pobyt a fungovanie osôb v uzavretých priestoroch. V rodinných domoch je nutné zaistiť výmenu vzduchu najmä na WC, v kuchyni či kúpeľni.

Častokrát dochádza k zámene vzduchotechniky s klimatizáciou. Rozdiel je však pomerne výrazný. Zatiaľ čo klimatizácia rieši teplotu vzduchu v priestore tým, že teplo odoberá a odvádza mimo priestor (zvyčajne do exteriéru), vzduchotechnika rieši celkovú úpravu vzduchu.

Súčasťou vzduchotechniky je aj proces rekuperácie – spätného získavania tepla. Čerstvý vzduch sa privádza do budovy a ohrieva sa odpadovým vzduchom, čím sa znižujú náklady na kúrenie. Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla sú najvhodnejším riešením pre domy, kde nie je technicky možné otvoriť okná alebo je otvorenie okien nevhodné.

Medzi hlavné výhody vetrania s rekuperáciou patrí úspora nákladov. Vďaka spätnému získavaniu tepla, ktoré by sa inak stratilo klasickým vetraním, sa dá ušetriť až polovica nákladov za vykurovanie. Ďalšou výhodou je zlepšenie zdravia. Stála výmena vzduchu zabezpečí vždy prítomný čerstvý vzduch s optimálnou teplotou a vlhkosťou. Pôsobenie systému celkovo zvýši komfort bývania a plusom je aj jeho jednoduchá obsluha.

Štandardné vetranie znamená relatívne vysoké straty draho vyrobenej tepelnej energie. Rekuperačné systémy optimalizujú potrebu výmeny vzduchu v priestoroch a šetria tak energiou. Systém sa dá doplniť o jednotky pre spätné získavanie energie a efektivita sa tak môže zvýšiť ešte viac.

Uvedomujeme si tiež potrebu zabezpečovať pre stavbu a jej užívateľov kvalitný, čerstvý vzduch. V závislosti od využitia objektu sa potreby zákazníkov rôznia.

Realizujeme najvhodnejší systém vzduchotechniky a rekuperácie pre administratívne budovy, priemyselné budovy či iné stavby, ktoré si vyžadujú špeciálne teplotné podmienky.

Neváhajte nás osloviť. Pripravíme Vám inteligentné riešenie, ktoré splní všetky Vaše potreby a zároveň ušetrí značné množstvo nákladov na prevádzku.