Zelené steny

Myšlienku živých zelených stien si prvýkrát nechal patentovať Stanley Hart White v roku 1938, no napriek prvenstvu sa významnejším menom v tomto odvetví stal Patrick Blanc, ktorého zelená stena v Musee du Quai Branly (Obr.1) vyvolala revolúciu v udržateľnej architektúre.

Zelené steny, inak prezývané aj vertikálne záhrady vnášajú do miest a interiérov budov zeleň, ktorá sa z našich sídel začínala postupne vytrácať. Ich využitie v budovách je nielen vizuálnym zážitkom, ale taktiež prispievajú našim mestám a obydliam mnohými benefitmi. Živé zelené steny boli navrhnuté tak, aby pomohli obnoviť prirodzenú rovnováhu prostredia, začlenením starostlivo vybraných rastlín do architektúry.

Obr.1 Zelená stena v Musee du Quai Branly

Čo sú živé zelené steny?

Živé zelené steny sú panely rastlín, pestované vertikálne pomocou hydroponie, na konštrukciách, ktoré môžu byť buď voľne stojace alebo pripevnené k stenám. Zelené steny sú postavené podobne ako skutočné steny. Konštrukcia je tvorená skeletom so závesnými kvetináčmi. Čo sa týka spôsobu fungovania samotnej zelenej steny, veľa závisí od typu inštalovaného systému. Niektoré zelené steny majú skryté potrubia, zabezpečujúce samozavlažovací mechanizmus, pri iných sa vyžaduje ručné zavlažovanie.

 Delenie

Zelené steny je možné navrhnúť v interiéri a exteriéri (fasády). Podľa konštrukcie zelené fasády delíme na:

Mriežkový systém s popínavými rastlinami– na podporu procesu lezenia na budovách existuje množstvo systémov vrátane rámov z drôteného pletiva, mreží a oceľových lán (Obr.2). Tento systém si vyžaduje najmenej údržby. Sú to napríklad brečtanové steny.

Obr. 2 Mriežkový systém zelenej steny

Hydroponické fasády– zelené steny sú založené na princípe hydroponie v kombinácii s textíliou. Hydrofilná tkanina funguje ako nosič rastlín, umožňuje prísun vody a živín a podporuje ich rast. Rastliny sú umiestnené medzi dvoma vrstvami tkaniny, ktorá je fixovaná na doske, ktorá sa následne uchytáva na stenu na vytvorenie zeleného povrchu. Celý systém je koncipovaný tak, aby bolo zaistené optimálne prostredie pre rastliny. Vo vrchnej časti zelenej steny je integrovaný zavlažovací systém, ktorý automaticky dodáva vodu spolu s potrebnými živinami. 

        Obr. 3 Hydroponický systém zelenej steny

Modulárne systémy– Hovorí sa im aj sieťové alebo košové. Pestovateľskou zložkou je rašelina, možno použiť aj iné výplne, ako je čadič, kokos alebo substrát. Rastliny sú umiestnené v kvetináčoch zavesených na konštrukcii.

Obr. 4 Modulárny systém zelenej steny

Výhody zelených stien

Vlastná mikroklíma

Jednou z hlavných výhod zelených stien je vytváranie vlastnej mikroklímy. Rastliny absorbujú oxid uhličitý a uvoľňujú kyslík, vytvárajú tým zdravšie prostredie na dýchanie. Dokážu aj filtrovať časť škodlivých látok zo vzduchu. Zelené steny tiež zabraňujú povrchom budov absorbovať a znovu vyžarovať slnečnú energiu do okolia. Tým pomáhajú zmierniť efekt tepelných ostrovov v mestách. Biofilné dizajnové prvky navyše zlepšujú celkové zdravie a psychickú pohodu, znížením úrovne stresu, zlepšením nálady a zvýšením duševnej pohody.

Absorpcia hluku

Zelená stena absorbuje o 40 % viac zvuku ako obyčajná stena. Prostredie sa tak stáva oveľa tichším a úrovňou hluku bližším prírode.

Estetická hodnota

Vertikálne záhrady dodávajú mestskému prostrediu a interiérom potrebnú zeleň. Ich návrh môže kombinovať rôzne druhy a farebnosti rastlín, čo môže vytvoriť vzhľad umeleckého diela.

Zníženie stresu

Prítomnosť rastlín na stenách má pozitívny vplyv na psychický stav a celkovú pohodu ľudí. Zelené steny a fasády majú schopnosť znižovať stres, zvyšovať kreativitu a zlepšovať náladu. Vďaka pozitívnym vlastnostiam prispievajú k lepšiemu duševnému zdraviu a celkovému pocitu pohodlia v priestore. Preto sú obľúbené hlavne v kanceláriách a iných firemných priestoroch.

Životnosť živej zelenej steny

Na základe doterajších skúseností možno povedať, že životnosť zelenej steny je približne 20 rokov, čo však neznamená, že jednotlivé rastliny tak dlho vydržia. Počas tohto cyklu bude potrebné presadiť ich niekoľkokrát, príčinou bude nedostatok priestoru koreňového systému na ďalší rast. Rastliny je potom potrebné rozdeliť a rozmnožiť.

Zdroje

https://www.daibau.sk/clanok/1041/zelena_stena_je_skvelym_prvkom_interieroveho_dizajnu

https://www.urbangreening.info/green-wall-types

https://garden-team.sk/zelene-steny/

https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/paris/quai-branly-jacques-chirac-museum

https://www.ekologickastrecha.sk/zelena-stena-interier

https://www.daibau.sk/clanok/1588/zelena_fasada_-_kusok_prirody_v_mestskych_castiach

https://www.archinfo.sk/skoly/zelene-steny-na-ustave-krajinnej-architektury-v-nitre.html-

https://www.graseko.cz/co-nabizime/zelene-fasady/

https://garden-team.sk/zelene-steny/pixel-garden/

Tags: No tags

Comments are closed.