vsetko-o-bleskozvode-je-jeho-instalacina-povinna

Bleskozvod

Hoci na Slovensku trvá búrková sezóna iba niekoľko mesiacov, blesky dokážu napriek tomu napáchať vysoké škody. Prečo by ste mali váš dom pred bleskom chrániť?

Prečo je blesk problém?

Blesk je veľmi krátky výboj statickej elektriny nahromadenej v atmosfére. Ide v podstate o vyrovnávanie elektrického náboja medzi atmosférou a zemským povrchom. Problém nastáva, keď sa mu do cesty postaví váš dom.

Schéma bleskozvodu

Blesk má totiž tendenciu hľadať si akúkoľvek vhodnú cestu do zeme a vôbec mu neprekáža, že ide napríklad o vnútornú elektroinštaláciu v dome, televízne či iné slaboprúdové rozvody alebo vodovodné či plynové potrubie, prípadne ďalšie kovové predmety. Jeho intenzívny prúd dokáže bez problémov roztaviť, či v niektorých prípadoch doslova odpariť vodiče elektroinštalácie, čo väčšinou vedie k požiaru.

Potrebujeme na dome bleskozvod?

O komplexnej ochrane domu pred účinkami atmosférickej elektriny by mal rozhodnúť projektant. Ten určí okrem potreby bleskozvodu aj jeho typ a komponenty, ktoré by mali byť použité na jeho realizáciu. Berie pri tom do úvahy typ objektu, jeho tvar, výšku, stavebné materiály, objekty na streche (antény) a iné.  Vychádza zo súboru noriem o bleskozvodoch.

Montáž bleskozvodu

Inštalácia

Tak ako vnútornú elektroinštaláciu, aj bleskozvod musí nainštalovať kvalifikovaný elektrikár s osvedčením na inštaláciu bleskozvodov. Aj bleskozvod musí prejsť prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (revíziou), ktorú môže vykonať iba kvalifikovaný revízny technik. Samozrejme, aj bleskozvod – podobne ako elektroinštalácia – podlieha pravidelným revíziám. Návrh, montáž i kontrola bleskozvodu teda patrí do rúk odborníkom a nemali by ste sa o ňu pokúšať sami. V prípade neodborných zásahov sa pri výskyte problému vystavujete možným ekonomickým i trestnoprávnym dôsledkom (nepreplatenie poistného plnenia, obvinenie z ohrozenia osôb nachádzajúcich sa v dome či objekte a iné).

Uzemnenie

Aby mohol byť bleskový prúd bezpečne zvedený do zeme, musí byť dom uzemnený pomocou kvalitného uzemnenia, ktoré má dostatočne nízky zemný odpor. Pri novostavbách sa najčastejšie používa tzv. základový uzemňovač, ktorý sa vytvorí pomocou oceľovej pásoviny v betónových základoch domu. Jeho vývody sú vyvedené zvonku na miestach plánovaných zvodov bleskozvodu. Ďalší vývod je vnútri objektu, v tzv. hlavnej uzemňovacej svorke (HUS), ktorá sa najčastejšie nachádza v kotolni či v tzv. technickej miestnosti domu pod elektrickým rozvádzačom. Vhodný uzemňovač pre bleskozvod môžete realizovať aj dodatočne pomocou tzv. zemných tyčí, pásov, drôtov, dosiek atď. bez toho, aby ste museli zasahovať do základov domu.

Uzemňovací pás v základovej škáre

Hoci bleskozvod dokáže zabrániť veľkým škodám na vašom obydlí, slúži iba na ochranu objektu zvonku a ako taký nemusí ochrániť elektrické zariadenia ani elektrospotrebiče. Komplexnú ochranu dopĺňajú zvodiče prepätia, ktoré tvoria tzv. vnútornú ochranu pred bleskom.