STEICOhouse

STEICO systémy

Určite ste sa pri plánovaní rodinného domu stretli s alternatívnymi a možno trochu netradičnými materiálmi. V dnešnej dobe sa po nich siaha najmä z ekologického a energetického hľadiska. Jedným z takýchto materiálov sú aj drevovláknité izolačné a konštrukčné prvky. Vedúcou firmou vo výrobe a predaji týchto prvkov je firma STEICO.

Drevovláknité prvky

Prečo sa práve drevovláknité prvky považujú za také originálne a priekopnícke? Drevovláknitá doska alebo vláknitá doska je doska na báze dreva. Vyrába sa je z ligno-celulózových vlákien pôsobením tepla alebo tlaku. Nadbytočná vodná para tak cez nich môže unikať bez problémov von. Týmto sa zabraňuje výskytu plesní, ktoré sú škodlivé pre náš organizmus, ale zároveň poškodzujú aj konštrukcie a materiály. Tieto prvky sú navyše vode odolné (hydrofóbne), čím poskytujú účinnú ochranu pred poveternostnými podmienkami. Drevovláknité dosky možno omietať alebo obkladať. Na dotyk sú príjemné a nezanechávajú na pokožke nežiaduce, nepríjemné následky.

Drevovláknitá izolácia

Produktové portfólio firmy STEICO obsahuje materiály vhodné na všetky konštrukčné detaily. Všetky prvky sa navzájom veľmi dobre kombinujú a spoločne dosahujú ideálne riešenia. Okrem izolácií sa taktiež vyrábajú aj nosné konštrukčné prvky na báze dreva. Medzi najviac používané sa radia I-nosníky konštruované z pásnic a stojok. Na stojky sa používajú drevovláknité dosky s drážkovým spojom. Tie majú neobvyklú pevnosť pri zaťažení.

STEICO nosníky

Na trhu sa nachádzajú dva základné typy STEICO nosníkov – STEICO wall a STEICO joist. Ako vyplýva už zo samotného názvu, STEICO wall sa používa prevažne na konštrukcie stien, podláh a stropov v drevostavbách, pri rekonštrukciách podkrovných priestorov a taktiež nahrádza nosné prvky z reziva. Veľkým benefitom je možnosť vyhotoviť zateplený STEICO wall nosník, ktorý sa dodatočne zatepľuje drevovláknitou izoláciou. Tá sa vkladá medzi pásnice z oboch strán stojok.

Konštrukcia zo STEICO wall nosníkov

STEICO joist nosníky sa využívajú hlavne na konštrukcie striech a trámových stropov. Ich výhodou v prípade striech je hlavne odľahčenie krovu a prekonanie väčších vzdialeností bez priehybu. Vďaka ich odľahčeniu je montáž krovu rýchlejšia a jednoduchšia. Výrobcovia garantujú dodanie rôznych dĺžok avšak s typickou šírkou a výškou nosníka (min 200mm).

Strecha zo STEICO joist nosníkov

Výrobcovia STEICO nosníkov nezabudli ani na vedenie rozvodov, keďže dnešnými modernými domami sa vedú inštalácie od kanálu a vody až po ventilačné systémy. V mnohých hotových stropných či stenových konštrukciách nie je ich vedenie vždy možné, častokrát to končí vysokými nákladmi. Vďaka STEICO nosníkom sa rozvody vedú cez prestupy v stojkách. Otvory do 20mm sa môžu viesť v ľubovoľnom mieste stojky.  

Tepelné mosty

Jednou z mnohých výhod drevovláknitých konštrukcií sa stala aj eliminácia tepelných mostov. Stenové, alebo aj strešné prvky z masívneho dreva, majú tendenciu predávať teplo z obytného priestoru smerom von. Týmto sa tvorí klasický tepelný most. Ten sa podieľa na značných teplotných stratách. Teplotné výkyvy sa stávajú tým väčšie, čím je tepelný most širší, a preto treba miesta vzniku tepelných mostov redukovať. Túto funkciu dokonale plnia výrobky STEICO joist ale aj STEICO wall. Pri I nosníkoch rozhoduje o prieniku tepla stojka, ktorej hrúbka je buď 6 alebo 8mm. Vďaka nej sa zabezpečí eliminácia mostov, ktoré bežne vznikajú pri masívnych drevených prvkoch.

Profily STEICO nosníkov

Drevovláknité prvky prinášajú do Vášho domu pohodu. Zabezpečujú ochranu proti chladu, horúčave a hluku, ale aj príjemnú vnútornú mikroklímu, či  vyrovnanú priestorovú vlhkosť, ktorú ocenia najmä alergici. Toto sú výhody, na základe ktorých označujeme tieto prvky ako multifunkčné. Navyše ich môžeme využiť pri klasických stavbách, rekonštrukciách, či pri skeletoch, alebo aj v prípade pasívnych domov.