tit

Plochá strecha

Do popredia sa aktuálne čoraz viac dostáva riešenie plochej strechy. Obľúbenou sa stala najmä pre jej jednoduchosť, estetickosť a súvislosť s pasívnymi domami. A čo ďalšie výhody?

Typy plochej strechy

V minulosti sa netešili takému úspechu ako dnes. Aktuálne však už vďaka napredovaniu technológií a zlepšovaniu vlastností materiálov existujú ploché strechy, ktoré vydržia dokonca dlhšie ako šikmé strechy. Základnú nosnú vrstvu striech tvorí buď železobetónová platňa, alebo montovaný strop. Ide o konštrukcie, ktoré sú oproti konštrukcii krovu drahšie.  

Plochá strecha sa definuje ako tá, ktorá má nízky sklon (do 10%). Na základne strešného plášťa poznáme strechy:

  • jednoplášťové – klasické riešenie
  • dvojplášťové – s odvetrávanou vzduchovou medzerou
  • viacplášťové –  viacero prevetrávaných vzduchových medzier

Pri rodinných domoch sa zväčša aplikujú jednoplášťové strechy. Viacplášťové sú častokrát neekonomické a náročné na vyhotovenie.

Intenzívna vegetačná strecha

Podľa poradia vrstiev:

  • s klasickým usporiadaním vrstiev – nosná konštrukcia, tepelná izolácia, hydroizolácia
  • s obráteným poradím vrstiev – nosná konštrukcia, hydroizolácia, tepelná izolácia
  • duo strechy – zmiešané poradie vrstiev

Podľa povrchovej úpravy môže byť plochá strecha:

  • nepochôdzna – bez ďalšieho využitia
  • pochôdzna, pojazdná – terasy, parkoviská…
  • vegetačná  – extenzívne (hrúbka substrátu do 40mm, nízke porasty do 10-15cm), intenzívne (hrúbka substrátu od 80-100mm, porasty vyššie ako 15cm, potrebné zavlažovanie)
Aplikácia asfaltových hydroizolačných pásov

Hydroizolácia plochej strechy

Kľúčovou vrstvou každej strechy je práve hydroizolácia. V prípade plochej strechy sú to buď hydroizolačné asfaltové pásy alebo fóliové hydroizolácie (mPVC). Výhodou asfaltových pásov je, že sa dajú opravovať zaplátaním, teda nový pás sa nataví na ten starý. Ekonomickejším riešením sú fóliové izolácie. Majú menšiu hmotnosť, ale vyžadujú na kotvenie pevný poklad. Asfaltové pásy s bridličnatým posypom sú odolné voči UV žiareniu, kým fóliové izolácie pod vplyvom UV žiarenia degradujú. Jednoduché riešenie na ochranu fólie je štrkový násyp. Cena aj životnosť fólií a asfaltových pásov sú porovnateľné a nedá sa jednoznačne povedať, ktorý typ ,,krytiny“ je lepší.

Odvodnenie plochej strechy

Aby sa z vašej strechy nestal „bazén“, dôležitým detailom je spôsob odvodnenia. Jednou z možností je odvedenie vody vnútornými vpustami – teda kanalizačnými rúrami vedenými zo strechy cez interiér domu. Strecha je spádovaná k týmto vpustom a po celom obvode má atiku. Vpusty treba pravidelne kontrolovať, či sa nezaniesli, inak hrozí ich poškodenie. Z tohto dôvodu sa na plochých strechách robia aspoň dva vpusty (funkčná zastupiteľnosť) plus bezpečnostný prepad cez atiku. Vpusty prechádzajúce interiérom by sa mali izolovať, lebo studená voda z topiaceho sa snehu môže na povrchu rúry vytvárať kondenzát. Tiež sa odporúča inštalovať do vpustov elektrické rozmrazovanie, aby nezamrzli.

Rôzne spôsoby odvodnenia plochej strechy

Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Použitím plochej strechy sa však elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej využitie na viacúrovňové bývanie s terasami a strešnými záhradami. Navyše, zazeleňovanie takýchto striech má svoje opodstatnenie aj z hľadiska ekológie a mikroklímy – vegetačné strechy podporujú zdravú klímu, či tlmia hluk.