zakladna-vystuzna-vrstva

Odvetrávaná, či kontaktná fasáda časť 2.

Správne zvolená fasáda môže udržiavať váš príbytok v šetriacom, úspornom režime a zároveň to môže byť aj niečo, čo budove dodá nový, moderný ráz. Existuje množstvo druhov fasád, ktoré v sebe dokážu skĺbiť užitočnosť a zároveň svojím dizajnom upútajú na prvý pohľad.

Kontaktná fasáda

V predchádzajúcom článku sme si priblížili odvetrávanú fasádu. Teraz sa na rad dostáva stará dobrá klasika – kontaktná fasáda. Do tejto kategórie spadajú najčastejšie omietkové fasády. Tie sa aplikujú priamo na murivo, kde každá jedna z aplikovaných vrstiev, či tepelná izolácia, lepidlo, alebo omietka, sa navzájom dotýkajú – sú vo vzájomnom kontakte. 

Najhlavnejším rozdielom medzi kontaktnou a odvetranou obvodovou stenou je vzduchová medzera medzi obkladom a múrom. Ďalším významným rozdielom je životnosť. V prípadne kontaktných fasád, sa odhaduje na 20 až 25 rokov, ak sa dodržia technologické postupy pri montáži a realizuje sa pravidelná údržba (umývanie, impregnácia a maľovanie). Prevetrávané fasády, ktoré obsahujú oceľovú konštrukciu a keramický obklad, majú až 100 ročnú životnosť.

Jednotlivé vrstvy kontaktnej fasády

Výhody

Aj kontaktná fasáda má svoje výhody, avšak ani ten najlepší materiál použitý pri tomto type nie je tak dobre prevzdušnený, ako odvetraný typ. Jednou z výhod kontaktnej fasády je, že je pomerne lacná. Navyše, vie mať dobrú tepelnú izoláciu, závisí to však od hrúbky a druhu izolačného materiálu. Odporúča sa minerálna vlna z kameňa, ktorá zabezpečuje bezproblémovú difúziu vodnej pary. Navyše ide o fasádu nehorľavú, s výrazne rýchlejšou aplikáciou a s rôznymi farebnými povrchovými úpravami.

Zateplenie polystyrénom

Nevýhody

Ako sme už spomenuli, ani ten najlepší materiál pri kontaktnej fasáde nedokáže byť tak dobre prevetraný, ako odvetraná obvodová stena. Ak sa na to všetko pozrieme z ekologického hľadiska, polystyrén, ktorý sa prevažne používa na aplikovanie fasády, sa st veľkou záťažou pre životné prostredie. S tým súvisí aj to, že druhý možný spôsob na zateplenie v kontaktnej fasáde je použitie minerálnej vlny. Tá stojí však o 50% viac, ako polystyrén. Nevýhodou je aj to, že životnosť fasády závisí od kvality podkladu a izolačného materiálu. Ak sa znehodnotí jedno z nich, fasáda bude mať krátku životnosť.

Zateplenie fasády minerálnou vlnou

Do kategórie kontaktnej fasády spadajú najčastejšie omietky, no ako obklad sa môže používať aj tehla, kameň, či drevo. Najhlavnejším rozdielom je teda vzduchová medzera medzi obkladom a múrom. Aj napriek tomu môže byť táto fasáda kvalitná, najmä keď je použitá izolácia v podobe minerálnej vlny v správnej hrúbke.

01_omietky1

Povrchové úpravy

Povrchová úprava je proces úpravy produktov a výrobkov, ktorým je možnosť docieliť zlepšenie a zmenu vlastností, stavu povrchu. Hlavnou podstatou používania povrchových úprav je ochrana výrobkov a ich jednotlivých častí pred účinkami korózie a opotrebenia.

Povrchové úpravy stien

Povrchové úpravy prešli za posledných 20 rokov výraznými zmenami. Od minerálov, či brizolitov sa prešlo k dnešným akrylátom, silikátom a silikónom v stovkách farebných odtieňov. Veľké firmy vám bez problémov namiešajú farbu vášho domu. Ďalšou výhodou súčasných materiálov je, že majú väčšiu životnosť ako klasické minerálne omietky. Niektoré však majú aj jednu chybu: horšiu priepustnosť vodnej pary. Exteriér domu hrá kľúčovú rolu, ale nesmieme ignorovať ani vnútorné omietky. Tie sú pre stavbu takmer rovnako dôležité.

Základ

Základnými zložkami materiálov povrchových úprav sú spojivá, pigmenty, plnivá, rôzne aditíva a rozpúšťadlá. Najdôležitejšou zložkou je však spojivo. Určuje vhodnosť použitia na konkrétny podklad za konkrétnych okrajových podmienok, zabezpečuje pevné a trvalé spojenie ostatných zložiek materiálu a ovplyvňuje súdržnosť povrchovej úpravy a podkladu.

Fasádna akrylátová omietka

Druhy materiálov a správny výber

Podľa druhu použitého spojiva sa  jednotlivé fasádne materiály delia na akrylátové, silikátové, silikónové a minerálne. Pri výbere vhodného materiálu treba rešpektovať charakteristické vlastnosti jednotlivých skupín a rozhodovať sa podľa podmienok, v ktorých sa materiály budú aplikovať, a požiadaviek, ktoré majú plniť.

Častou požiadavkou je paropriepustnosť. S tou sa možno stretnúť pri novostavbách s vyššou stavebnou vlhkosťou. V takomto prípade by mal mať povrch čo najnižší difúzny odpor a na použitie sú preto vhodné najmä minerálne, silikátové alebo silikónové materiály. 

Minerálna omietka

Naopak, v prípade požiadavky na sýte, farebné odtiene sa odporúča siahnuť po akrylátových materiáloch, ktoré umožňujú použiť výraznejšiu pigmentáciu. Silikónové, a najmä silikátové hmoty sa nemôžu pigmentovať, približujú sa skôr k prírodným odtieňom.

Prvým kritériom pri výbere vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne predstava o budúcej fasáde (členenie, štruktúra a farebnosť). V zásade je na výber medzi hladkou fasádou s fasádnym náterom a fasádou so štruktúrou (hladená, škrabaná, ryhovaná). Bez ohľadu na štruktúru fasády je však najdôležitejšie zvoliť si takú povrchovú úpravu, ktorá bude svojím zložením a vlastnosťami vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať všetkým jestvujúcim vonkajším vplyvom.  

Zrnitá štruktúra omietky v interiéri

Životnosť

Pokiaľ ide o životnosť jednotlivých druhov povrchovej úpravy, samozrejme, nátery nemôžu konkurovať omietkam, či už tenko-vrstvovým, alebo minerálnym ušľachtilým. Z pohľadu materiálovej bázy sa však najdlhšou životnosťou vyznačujú minerálne, silikátové a silikónové materiály.

Tipy na záver. Pri vnútorných omietkach vyžadujte omietníky. Sú to lišty, ktoré sa osadia pred omietaním a zaručia rovnosť omietok a pevnosť vnútorných rohov. Pri omietaní dvoch pri sebe rôznych materiálov ich spoj pre-sieťkujte sklolaminátovou sieťkou. Vyhnete sa budúcemu prasknutiu omietky.