Bez-nazvu

FIRESTONE RUBBERGARD™ EPDM

 

STAŇTE SA SÚČASŤOU BUDÚCNOSTI STRIECH

Rubbergard™ EPDM je syntetická gumená jednoplášťová membrána určená na hydroizoláciu
Plochých striech a striech s nízkym sklonom komerčných, priemyselných a rezidenčných budov.
Ponúka výnimočnú životnosť, odolnosť a prispôsobenie sa na aktuálne a budúce potreby striech.
Na rozdiel od tradičných hydroizolačných membrán na trhu, inštalácia rubbergard™
Epdm prebieha bez plameňa, čo umožňuje bezpečnejšie pracovné podmienky na projekte.
Kvôli svojej ľahkej váhe ponúka ideálne strešné riešenie, ktoré je rýchle a jednoduché
Na inštaláciu.
Spolu s kompletným strešným systémom zaručujúcim extrémne dlhú životnosť, firestone
Ponúka svojím zákazníkom celkovú podporu na projekte a predrealizačnej príprave, od
Školenia po technickú asistenciu pred, počas realizácie aj po dokončení projektu.

Strešná membrána RubberGard™ EPDM môže byť inštalovaná len realizátormi striech, ktorí boli riadne
vyškolení a schválení spoločnosťou Firestone. Spoločnosť ponúka rôzne vzdelávacie programy a školenia
v tréningových centrách v Európe a Ázii. Cieľom týchto tréningových programov je vzdelávať a oboznámiť
dodávateľov strešných krytín so všetkými aspektmi inštalácií strešných systémov EPDM, od začiatočníkov po pokročilých.

Firestone si uvedomuje potrebu plne kompatibilného strešného systému, ktorý nie je upriamený len na
hydroizolačnú membránu. Preto ponúka kompletný sortiment príslušenstva navrhnutého tak, aby zaručil tie
najlepšie výsledky počas inštalácie RubberGard™ EPDM strešného systému.
V posledných rokoch, Firestone rozšíril ponuku o komponenty na ploché strechy, ako PIR izolačné dosky,
krycie dosky a parozábrany. Kvalitu systému zvyšuje záruka kompatibility.

BEZ PLAMEŇA

Na rozdiel od iných tradičných strešných krytín, k inštalácií membrány RubberGard™ EPDM nie sú potrebné žiadne plynové fľaše ani použitie plameňa. Tento proces aplikácie zastudena výrazne znižuje požiarne riziko na streche.

VEĽKÉ PANELY = MENEJ SPOJOV


Membrána RubberGard™ EPDM je dostupná v rôznych veľkostiach panelov, najvačšie sú 15 m široké x 61
m dlhé, čo značne redukuje počet spojov. Malá skupina pracovníkov je postačujúca, aby pokryla väščinu
projektov, čo umožňuje dodávateľovi strešnej krytiny rýchlejší presun na ďalší projekt.

ŽIADNE ŠPECIÁLNE NÁRADIE


Na inštaláciu nie je potrebné žiadne drahé náradie ako napríklad zváračka. Montáž prebieha pomocou
aktivátora a samolepiacich produktov vyvinutých spoločnosťou Firestone tak, aby spĺňali požiadavky rôznych strešných aplikácií a inštalačných detailov.

9ddf4d2e6307acf429bcddad0b946799_109277-depositphotos-5419077-xl-2015

Hydroizolácia spodnej stavby

O zakladaní spodnej stavby sme na našom webe už písali. Existuje však aj prvok, na ktorý sa kladie veľký dôraz a to ešte pred budovaním zvislých konštrukcií. Tentokrát prinášame prehľad o hydroizoláciách a ich použití v spodnej stavbe. 

Úlohou hydroizolácie je zabrániť prenikaniu pôsobiacej vody. Tá môže byť podpovrchová – (zemná vlhkosť, podzemná voda), atmosférická (zrážková voda, vlhkosť ovzdušia), prevádzková a povrchová (rieky, nádrže). Každá pôsobiaca voda vytvára iné hydro-fyzikálne namáhanie, ktorému by použitá hydroizolácia mala odolávať. Známe sú tri stupne namáhania: 1. tlaková voda, 2. gravitačná voda a 3. zemná vlhkosť. Na základe tohto delenia sa najčastejšie stretávame s dvoma typmi HI a to proti tlakovej vode a proti zemnej vlhkosti.

Ošetrenie prestupu cez hydroizolačnú vrstvu konštrukcie

Najčastejšie sa hydroizolácie vonkajších podzemných častí budov zhotovujú z povlakových materiálov na báze PVC fólií, asfaltovaných alebo modifikovaných asfaltovaných pásov, bitúmenových stierkových materiálov, prípadne inak modifikovaných stierkových materiálov. Materiály, z ktorých sa zhotovujú, musia byť odolné proti hnilobným procesom, nesmú prepúšťať vodu, zemnú vlhkosť, vodné pary a ideálne ani radón z podložia. Ak stavbu zakladáte na vode siahajte po HI proti tlakovej vody, ak sa však vo vašom okolí hladina podzemnej vody nenachádza, vystačíte si s HI proti zemnej vlhkosti.

Asfaltové pásy

Ide o modifikované pásy s prísadami proti biologickej korózii a v prípade vegetačných striech aj s prísadami na ochranu proti prerastaniu koreňov. Tieto pásy sa používajú na vytvorenie hlavnej hydroizolačnej vrstvy spodných stavieb, ochranu stavby proti zemnej vlhkosti, stekajúcej vode, tlakovej vode a aj radónu. Profilovaná spodná strana sa stará o celoplošné spojenie s podkladom. Pásy sa zvyčajne aplikujú natavením plameňom. Taktiež sa dajú použiť ako parozábrana alebo spodný modifikovaný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech.

Natavovanie asfaltových pásov

Mäkčené PVC fólie

HI na báze mäkčeného PVC predstavujú homogénne fólie, ktoré sa používajú do pozemných a podzemných častí stavby proti zemnej vlhkosti, ale aj proti agresívnej tlakovej vode. Fólie mPVC sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti prenikaniu radónu a navyše aj chemickou odolnosťou proti väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí. Ich súčasťou nemusí byť výstužná mriežka, vďaka čomu sa dajú vytvoriť dokonale tesné spoje a detaily. Fólie sa aplikujú teplovzdušným zváraním alebo sa mechanicky kotvia do podkladu.  

mPVC hydroizolácia kotvená do základovej konštrukcií

Bitúmenová stierka

Tento typ HI sa používa za studena na horizontálne a aj vertikálne utesnenie v exteriéri, ale aj interiéri. Dokáže odolávať zemnej vlhkosti, presakujúcej a vsakujúcej vode (pri základoch, v pivniciach, pod potermi terás a balkónov). Existuje možnosť vloženia výstužnej tkaniny, čím sa poter stáva odolný aj voči tlakovej vode do hĺbky 3m.

Bitúmenová stierka

V prípade novostavieb máte možnosť premyslieť a vybrať si to najvhodnejšie riešenie. Voľba menej vhodného riešenia, prípadne absolútne nevhodného, či finančne menej náročného sa môže počas užívania objektu prejaviť neskoršími poruchami. Treba si uvedomiť, že finančné náklady na ich odstránenie sa môžu vyšplhať omnoho vyššie ako tie ušetrené. Hydroizolácia spodnej stavby pri akomkoľvek hydro-fyzikálnom namáhaní predstavuje kľúčovú vrstvu pre spoľahlivosť a životnosť celej stavby. Na rozdiel od strechy sa hydroizolácia spodnej stavby po svojom dokončení stáva neprístupná a tým pádom veľmi ťažko opraviteľná.