tit

Ktorá krytina je tá pravá?

Súčasťou strešného plášťa je aj krytina. Tá v ňom predstavuje hlavnú hydroizolačnú vrstvu a podieľa sa tak na správnej funkčnosti strechy. Ako sme už skôr písali, strecha má veľký vplyv na vlastnosti stavby a aj preto je dôležité si výber krytiny premyslieť.

Sklon a tvar

Pri výbere materiálu na pokrývanie je kľúčový práve sklon strechy a jej tvar. Každá krytina má v technických listoch napísané, pri akom sklone je možné a bezpečné ju na budovu položiť. Čo sa týka tvaru, ak ide o komplikovaný, členený pôdorys strechy, odporúča sa siahnuť po menších rozmeroch. Dôvodom je nižší počet odrezkov a tým aj menšia spotreba materiálu, či následná rýchlejšia montáž.

Vonkajšie vplyvy

Keďže konštrukcia strechy sa nachádza v bezprostrednom kontakte s exteriérom, pri výbere sa kladie dôraz aj na tento aspekt. Rozhodujúce sú nadmorská výška, množstvo zrážok, vetra, slnka a taktiež sa prihliada aj na orientáciu na svetové strany, prítomnosť iných stavieb, porastov či terénu. Sneh a ľad totiž dokážu pokrývanie strechy výrazne poškodiť, hlavne v namáhaných častiach strechy – okraje, úžľabia strechy, komíny a pod.

Materiál

V prípade rodinných domov sa volí klasika – krytina z pálenej hliny, či betónu. Na trhu sa však dnes už nachádza viac materiálových možností s rôznymi povrchovými úpravami. Tie slúžia na vylepšenie vlastností krytín. Navyše, krytinu viete dostať aj v ľubovoľnom farebnom prevedení.

Keramické škridle
  • Keramická alebo aj pálená škridla je veľmi odolná a preto vhodná pre klimatické podmienky na celom území Slovenska, či vo všetkých nadmorských výškach. Pokiaľ sa škridle správne namontujú, budú vám slúžiť celý život. Ich história siaha do obdobia niekoľkých storočí pred naším letopočtom. Šlo o obrovský pokrok, keďže tento materiál bol nehorľavý a prispieval tak k bezpečnosti zväčšujúcich sa miest. 
  • Strecha z betónu  je veľmi homogénna, pričom sa vyznačuje pevnosťou, presnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, o čom svedčia aj strechy, ktoré fungujú a majú viac ako sto rokov. Ich tvar je okrem toho nesmierne presný a výsledok pokrytia profesionálnymi firmami takmer dokonalý.
Čierna krytina pôsobí moderne a elegantne
  • Plechová krytina sa v porovnaní s pálenou škridlou omnoho ľahšie a rýchlejšie pokladá. Treba tiež podotknúť, že ide o najlacnejší typ strešnej krytiny. V poslednom čase sa tešia veľkej popularite krytiny z tzv. škridla-plechu, ktoré patria medzi veľkoformátové plechové krytiny a z diaľky pôsobia ako klasická pálená krytina. Sú veľmi spoľahlivé, so životnosťou niekoľko desiatok rokov, na čom sa spolupodieľa aj materiál plechu.
  • Plastová krytina je prínosom pre ochranu životného prostredia, keďže na jej výrobu sa používajú recyklované materiály. Jej životnosť sa dá porovnať s betónom.
Klasická plechová krytina

S výberom Vám určite dobre poradí projektant, prípadne odborník – klampiar. V každom prípade však netreba zabúdať ani na údržbu vybranej krytiny, celkovú výslednú hmotnosť strechy či estetické hľadisko. Strecha a strešná krytina je investícia na mnoho rokov a celkom logicky od nej právom očakávame, aby nám slúžila desaťročia, dokonca nás prežila.