01_omietky1

Povrchové úpravy

Povrchová úprava je proces úpravy produktov a výrobkov, ktorým je možnosť docieliť zlepšenie a zmenu vlastností, stavu povrchu. Hlavnou podstatou používania povrchových úprav je ochrana výrobkov a ich jednotlivých častí pred účinkami korózie a opotrebenia.

Povrchové úpravy stien

Povrchové úpravy prešli za posledných 20 rokov výraznými zmenami. Od minerálov, či brizolitov sa prešlo k dnešným akrylátom, silikátom a silikónom v stovkách farebných odtieňov. Veľké firmy vám bez problémov namiešajú farbu vášho domu. Ďalšou výhodou súčasných materiálov je, že majú väčšiu životnosť ako klasické minerálne omietky. Niektoré však majú aj jednu chybu: horšiu priepustnosť vodnej pary. Exteriér domu hrá kľúčovú rolu, ale nesmieme ignorovať ani vnútorné omietky. Tie sú pre stavbu takmer rovnako dôležité.

Základ

Základnými zložkami materiálov povrchových úprav sú spojivá, pigmenty, plnivá, rôzne aditíva a rozpúšťadlá. Najdôležitejšou zložkou je však spojivo. Určuje vhodnosť použitia na konkrétny podklad za konkrétnych okrajových podmienok, zabezpečuje pevné a trvalé spojenie ostatných zložiek materiálu a ovplyvňuje súdržnosť povrchovej úpravy a podkladu.

Fasádna akrylátová omietka

Druhy materiálov a správny výber

Podľa druhu použitého spojiva sa  jednotlivé fasádne materiály delia na akrylátové, silikátové, silikónové a minerálne. Pri výbere vhodného materiálu treba rešpektovať charakteristické vlastnosti jednotlivých skupín a rozhodovať sa podľa podmienok, v ktorých sa materiály budú aplikovať, a požiadaviek, ktoré majú plniť.

Častou požiadavkou je paropriepustnosť. S tou sa možno stretnúť pri novostavbách s vyššou stavebnou vlhkosťou. V takomto prípade by mal mať povrch čo najnižší difúzny odpor a na použitie sú preto vhodné najmä minerálne, silikátové alebo silikónové materiály. 

Minerálna omietka

Naopak, v prípade požiadavky na sýte, farebné odtiene sa odporúča siahnuť po akrylátových materiáloch, ktoré umožňujú použiť výraznejšiu pigmentáciu. Silikónové, a najmä silikátové hmoty sa nemôžu pigmentovať, približujú sa skôr k prírodným odtieňom.

Prvým kritériom pri výbere vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne predstava o budúcej fasáde (členenie, štruktúra a farebnosť). V zásade je na výber medzi hladkou fasádou s fasádnym náterom a fasádou so štruktúrou (hladená, škrabaná, ryhovaná). Bez ohľadu na štruktúru fasády je však najdôležitejšie zvoliť si takú povrchovú úpravu, ktorá bude svojím zložením a vlastnosťami vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať všetkým jestvujúcim vonkajším vplyvom.  

Zrnitá štruktúra omietky v interiéri

Životnosť

Pokiaľ ide o životnosť jednotlivých druhov povrchovej úpravy, samozrejme, nátery nemôžu konkurovať omietkam, či už tenko-vrstvovým, alebo minerálnym ušľachtilým. Z pohľadu materiálovej bázy sa však najdlhšou životnosťou vyznačujú minerálne, silikátové a silikónové materiály.

Tipy na záver. Pri vnútorných omietkach vyžadujte omietníky. Sú to lišty, ktoré sa osadia pred omietaním a zaručia rovnosť omietok a pevnosť vnútorných rohov. Pri omietaní dvoch pri sebe rôznych materiálov ich spoj pre-sieťkujte sklolaminátovou sieťkou. Vyhnete sa budúcemu prasknutiu omietky.