f-429-preco-si-vybrat-prave-drevene-schodisko

Schodisko, schody časť 1.

Pri hlbšej analýze potrieb počas stavby, alebo rekonštrukcie možno zistíte, že neviete, aké schodisko chcete. Ponuka je však veľká, stačí si len správne vybrať.

Parametre

Nesmieme zabudnúť ani na osvetlenie a taktiež na pohodlnú údržbu. Z hľadiska funkcie treba určiť, či ide o schody hlavné alebo vedľajšie. Jednotlivé prvky navrhujeme a dimenzujeme tak, aby nám v prvom rade umožňovali bezpečnú a pohodlnú chôdzu. Zohľadňujeme pritom pohybové možnosti ľudského tela, najmenšiu námahu a spotrebu energie pri chôdzi. Na stupnicu by sa malo zmestiť celé chodidlo človeka – mala by mať min 260mm.

Tvary schodísk

Schodiskové rameno obsahuje najmenej tri a maximálne 18 stupňov. Treba rešpektovať minimálnu priechodnú šírku ramena 1 100mm v bytovom dome a 900 mm v byte alebo v rodinnom dome. Minimálna podchodná výška sa pohybuje okolo 2 100mm. Šírka podesty sa vypočíta tak, že k šírke ramena sa pridá desať centimetrov. Rozmer stupňa určíme zo vzťahu 2v + š = 590 až 640mm, kde v je výška a š je šírka stupňa. Výška zábradlia má byť 900 mm do výšky schodiska 3 000mm nad terénom, inak 1 100mm. Zábradlia odporúčame zvislé, so vzdialenosťou deliacich častí do 120mm. Ak je vodorovné, treba z hľadiska bezpečnosti na výplň použiť dierovaný plech alebo pletivo.

Typy schodísk

Konštrukciu môžeme vybudovať z rôznych dostupných materiálov a v najrozmanitejších podobách. Podľa druhu použitej konštrukcie, najmä spôsobu upevnenia, resp. podopierania rozoznávame schodisko:

  • Pilierové – vzniklo postupným odľahčovaním steny vretenového schodiska. Funkciu zabezpečenia stability prevzali piliere spolu so schodnicami, ktoré prenášajú zaťaženie pôsobiace na stupne v ramene.
  • Schodnicové – majú stupne v ramenách podopierané jednou alebo viacerými schodnicami. V oceľovobetónových stavbách schodnice spolu s odpočívadlami vytvárajú pevný celok. Schodnicová konštrukcia sa často využíva na kruhové, točité, panelové a drevené schodiská.
Schodnicové schodisko
  • Samonosné – stupne sú votknuté do nosnej steny na obvode schodiskového priestoru. Navrhuje sa spravidla v rodinných domoch, menších atypických stavbách a pod. Pre spôsob kotvenia sa neodporúča pre pre tenkostenné a skeletové systémy.
  • Doskové – nosnou časťou je oceľovo-betónová doska, ktorej nosná oceľová výstuž sa kladie v smere výstupnej čiary. Dosková konštrukcia sa navrhuje v budovách s veľkou frekvenciou. Výhodou je pomerne veľká únosnosť. Je to vhodné riešenie na krátke a aj široké ramená.
  • Zavesené – má jednoduchú a staticky výhodnú konštrukciu. Tento typ sa umiestňuje v pôdoryse objektu ľubovoľne, bez ohľadu na rozmiestnenie zvislých nosných konštrukcií. Tento typ so zavesenými stupňami poskytuje mnohotvárnosť konštrukčného a architektonického riešenia.
Železobetónové schodisko (samonosné)

Často sú schody jediným spojovacím článkom medzi podlažiami. Nemalo by sa na to zabudnúť už pri jeho navrhovaní, pretože ide o najfrekventovanejší priestor v byte. Musí nám vyhovovať nielen rozmermi, tvarom, ale aj povrchovými úpravami. Musí byť pohodlné, bezpečné pri výstupe a zostupe, pevné a únosné, ľahké a nenáročné na prístup zo všetkých strán. Do návrhu by sme mali zahrnúť schodiskový priestor, ramená, stupne a bezpečné zábradlie.