tit

Väzníkový krov

O tradičných krovoch šikmých striech sme už písali. Samostatnú kategóriu, ktorá stojí za zmienku, tvoria väzníkové krovy. Oplatí sa po tomto riešení siahnuť v prípade novostavby či rekonštrukcie?

Terminológia

Pri hľadaní riešenia vás môžu veľmi ľahko pomýliť slová ako väznica a väzníkový krov. Väznica predstavuje nosný drevený prvok pri tradičných krovoch. Stojatú, či ležatú väznicovú sústavu sme spomínali v predchádzajúcom článku. Väzníkový krov je však ľahká, priestorovo stužená konštrukcia, ktorá sa skladá z prefabrikovaných dielcov – priehradových nosníkov. Tie sú ako celok dovezené na stavbu a následne kotvené do venca. Celková výstavba vášho krovu bude trvať pár hodín.

Tradičný krov

Väzníkový krov vs tradičný krov

➡ Výhody väzníkového krovu

 • možnosť realizácie veľkých rozponov (až do 30m) bez stredovej podpory  
 • vysoká kvalita, veľké úspory vstupných nákladov v prípade rodinných domov
 • nižšie zaťaženie nosných stien a základov
 • možnosť zastrešiť rôznym tvarom strechy (do sklonu 30°) – pultová, sedlová, valbová…
 • bez použitia pomúrnic
 • menšia spotreba reziva, využívajú sa tenké prvky
 • úspora financií na montáž stropnej konštrukcie, keďže je možné ju zavesiť priamo na spodnú časť väzníkov
Montáž väzníkového krovu

➡ Nevýhody

 • ekonomické riešenie len pre strechy malého sklonu
 • neobytné podkrovie, len malý ukladací priestor
 • náročná výroba prefabrikovaných dielcov, potreba kvalifikovaného špecialistu

➡ Výhody tradičného krovu

 • prípade tradičného krovu možnosť zastrešiť nad sklon 30°
 • montáž krovu priamo na stavbe – možnosť využiť lacnú pracovnú silu
 • vytvorenie obytného podkrovia s príjemnou klímou
 • možnosť priznania trámového stropu a iných prvkov tradičného krovu
Väzníkový krov spolu s krytinou

➡ Nevýhody

 • výsledkom je ťažký krov a teda aj väčšie zaťaženie
 • potreba pomúrnice na kotvenie
 • možnosť zastrešiť rozpon max do 12m
 • veľká spotreba reziva (mohutnejšie prvky ako pri väzníkovom krove)
 • neekonomické riešenie pri sklone menšom ako 30°

Výber toho správneho riešenia je samozrejme na vás. Rozhodne si treba zvážiť všetky plusy a mínusy. Pozornosť treba upriamiť najmä na sklon a tvar strechy. Ak chcete vo svojom rodinnom dome obytné podkrovie, je rozhodnuté. Ak chcete čo najviac ušetriť v prípade bungalovu, taktiež máte rozhodnuté. Oba typy krovov predstavujú kvalitné riešenie pre zastrešenie vášho domu.