Pripravená-zmes-škárovacej-malty-sa-nanáša-do-škár-medzi-obkladovými-prvkami-gumenou-stierkou-tak-aby-boli-škáry-úplne-zaplnené-a-nevznikali-dutiny.

Škárovacie malty

O voľbe vhodnej škárovacej malty by nemal rozhodovať len jej farebný odtieň. Kvalitné vyplnenie škár medzi nalepenými obkladovými prvkami má nielen dekoratívny, ale aj funkčný význam.

Zorientujme sa v označení škárovacích mált

Pre lepšiu orientáciu si však najskôr povedzme niečo o základnom rozdelení škárovacích mált. Rozdelenie určuje norma STN EN 13888. Prvým kritériom je báza, teda základné materiály, z ktorých je škárovacia malta vyrobená. Poznáme označenie CG, ktoré označuje škárovacie malty vyrobené na báze cementu, a RG, ktoré označuje škárovacie malty na báze reaktívnych živíc. Najznámejšie z nich sú už spomínané epoxidové škárovacie malty. Ďalej sa škárovacie malty delia z hľadiska namáhania na CG1 alebo CG2 (RG1 alebo RG2), kde číslica 1 označuje škárovacie malty na bežné použitie bez zvýšeného mechanického alebo termického namáhania.

Biela špárovačka

Dôležitá je aj šírka škár

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výber škárovacej malty, je šírka škáry. Škárovacie malty na úzke škáry (do 8 mm) sú väčšinou jemné, s obsahom jemného kremičitého piesku alebo múčky, aby bolo možné škárovať aj škáry so šírkou 1 až 2 mm. Ak by ste s takouto maltou zaškárovali škáru so šírkou 10 mm a viac, určite by v krátkom čase popraskala. Na väčšie škáry do 20 mm sa používajú škárovacie malty na široké škáry. Tie ideálne fungujú v širokých škárach, no aplikácia do úzkych škár je pre ich hrubšie zloženie takmer nemožná.

Nechcené vydrobovanie a plesnivenie

K vydrobovaniu dochádzalo najčastejšie z dôvodu vysokej nasiakavosti samotnej škárovacej malty. V minulosti sa škárovalo maltami, ktoré mali vysokú nasiakavosť. Tá sa najmä v zime stala príčinou vydrobenia.  Škárovacia malta vplyvom vody z topiaceho sa snehu nasiakla vodou, v noci prišiel mráz, voda v škárovacej malte zmrzla, zväčšila svoj objem a bolo po nej. Aby k takýmto poruchám nedochádzalo, výrobcovia vyvinuli malty so zníženou nasiakavosťou, vďaka ktorým nemá dlhodobé pôsobenie vody negatívny vplyv na ich životnosť. A prečo dochádzalo k rastu plesní na povrchu škárovacích mált? Príčinu predstavovala trvalo vysoká vlhkosť a teplota okolo 16 až 18 °C. Predstavujú ideálne podmienky pre vznik plesní.

Škárovacia hmota pod obkladačky

Čo nepodceniť pri rekonštrukcii?

Podľa slov odborníkov si treba pri rekonštrukcii ustrážiť dve veci. Prvou je  hĺbka odstránenia pôvodnej škárovacej malty. Ak budete škárovať s novou cementovou škárovacou maltou, potrebujete škáru s hĺbkou min. 4 mm. Ak budete škárovať s epoxidovou maltou, bude stačiť hĺbka 2 až 3 mm. Druhá vec je rovnomernosť hĺbky, a to najmä pri plánovanom použití novej cementovej škárovacej malty. Pôvodná škárovacia malta by sa mala odstrániť rovnomerne, všade do rovnakej hĺbky. Premenlivá hĺbka spôsobuje premenlivú rýchlosť schnutia novej škárovacej malty (v hlbokých miestach bude nová škárovacia malta schnúť dlhšie ako v plytkých), čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou prejaví v podobe farebných škvŕn na novej škárovacej malte a určite nepoteší žiadneho investora.

Pri kúpe škárovacej malty treba venovať pozornosť značkám a symbolom, ktoré sa uvádzajú na obale. Ak ste si pre svoju kúpeľňu vybrali cementovú škárovaciu maltu, siahnite po výrobkoch s označením W, t. j. so zníženou nasiakavosťou. Epoxidová škárovacia malta je úplne nenasiakavá, preto s jej výberom budete zaručene spokojný. Hlavnou výhodou cementových škárovacích mált je ich jednoduchšie spracovanie. Bez problémov ho zvládne každý obkladač.