image_82310_25_v1

Stropná doska

Ešte vo fáze projektovania rodinného domu je potrebné sa rozhodnúť, aký materiál použijeme na stropné konštrukcie. Voľba typu stropnej konštrukcie závisí najmä od vzdialeností – rozpätí nosných konštrukcií stropu.

Monolitické stropy

Tento typ konštrukcie je výhodný najmä z hľadiska tvarovej variabilnosti. Je preto vhodný na nepravidelné pôdorysy s veľkými otvormi. Hrúbka konštrukcie pri rodinných domoch sa pohybuje od 170 do 250mm. Konštrukcia je zo železobetónu a jej základ tvorí betónová doska. Tá musí byť po celom svojom pôdoryse spojitá, teda nesmie byť prerušovaná aspoň v jednom smere rozpätia. Časti stropnej dosky namáhanej ťahom (spravidla je ňou spodná strana) treba vystužiť oceľovými prútmi s kruhovým prierezom (tzv. roxory). Na lepšiu únosnosť je niekedy potrebné dosku vystužiť vo dvoch smeroch rozpätia. Doska sa ukladá zvyčajne votknutím do obvodového venca, iba v niektorých prípadoch do muriva. Stropnú dosku musí vždy navrhnúť odborník – statik. Pri jej zhotovovaní treba postupovať výlučne podľa projektu a odporúčaní statika. Nevýhodou tejto voľby je cena.

Železobetónová stropná doska

Keramické stropy

Keramické stropné konštrukcie sa montujú priamo na stavbe. Ide o overenú, jednoduchú a rýchlu technológiu. Vopred vyrobené keramické nosníky predstavujú nosnú časť stropu. Dotvárajú sa výplňovými prvkami rôzneho druhu. Priamo na stavbe sa do strešnej konštrukcie vkladá napríklad doplnková výstuž, ale najmä sa pridá betón požadovanej triedy. Ten spojí stropnú konštrukciu do celku s príslušnými parametrami únosnosti. Azda jedinou nevýhodou keramických stropných systémov je celková hrúbka stropu spolu s podlahovými vrstvami, ktorá vzhľadom na rozpätia ukladania stropných nosníkov narastá.

Keramický strop

Drevené stropy

Tie môžu v súčasnosti vyznieť ako rarita a aj preto sa s nimi zvyčajne stretávame už len pri výstavbe rekreačných objektov, rekonštrukciách alebo pri výstavbe drevodomu. Drevené stropy sa najčastejšie stavajú ako tzv. fošňové konštrukcie z hustého sledu fošní. Používajú sa aj nosníky s prierezom I (napr. Steico nosníky) z drevených profilov, alebo z nosníkov zbíjaných z niekoľkých menších dosiek. Záklop, čiže rovinu podlahy, zhotovíme z dosiek, či materiálov na báze dreva. Nevýhodou týchto stropov je vysoká horľavosť, obmedzenie rozpätia a nízke akustické vlastnosti. Okrem toho majú ešte jednu nevýhodu – z dôvodu veľkého priehybu dreva sa pri chôdzi trasú.

Drevený strop

Iné materiály

Na trhu sa nachádza veľké množstvo materiálov. V prípade rodinného domu sa však po nich siaha minimálne. Ide napríklad o betónové panely, rôzne prefabrikáty či stropy, ktorých nosné časti tvoria valcované oceľové nosníky. Problémom pri týchto prvkoch je zvyčajne cena, taktiež dostupnosť, či samotná montáž. V poslednej dobe sa niektoré bungalovy realizujú so spusteným sadrokartónom ako stropom, lenže ten má horšiu zvukovú izoláciu a zvuk z izby do izby sa prenáša cez “ľahký strop”.

Rozhodnutie o stropnej doske si preto treba nechať prejsť hlavou a zvážiť všetky dostupné možnosti. Stropná konštrukcia totiž vplýva na fungovanie, kvalitu a statiku celej stavby. Netreba zabúdať na fakt, že v prípade ďalšieho podlažia má stropná doska aj nosnú funkciu.