Projektová dokumentácia stavieb

Chcete stavať? A máte už naprojektované?

Ak ste sa rozhodli stavať dom, na ceste k novému bývaniu budete musieť urobiť veľa dôležitých rozhodnutí. Okrem výberu vhodnej lokality, pozemku a stavebnej firmy na vás čaká aj mnoho ďalších nástrah. No základom úspešného konca je zabezpečiť si dostatočnú stavebnú predprípravu so správne vyhotovenou projektovou dokumentáciou. Vypracovaním takejto projektovej dokumentácie sa začína proces výstavby akéhokoľvek objektu. Projektovej dokumentácii sa tak nevyhne nikto, kto sa chystá stavať, či už rodinný dom alebo iný typ stavby.

Projekt domu s výsledným náhľadom

Čo je projektová dokumentácia tzv. projekt ?

Projektová dokumentácia je komplexným súhrnom nielen architektúry domu, ale aj elektroinštalácie, vodoinštalácie, zdravotechniky, spôsobu vykurovania a iných. Usmerňuje celý vzhľad stavby a priebeh stavebného procesu. Súčasťou projektovej dokumentácie je podrobný opis daného objektu, jeho výzoru aj funkčnosti. Je súborom viacerých štúdií, prepočtov a výkresov potrebných pre všetky úradné úkony, ktoré vyžaduje naša legislatíva. Vďaka projektovej dokumentácii sa vieme vyhnúť nečakaným problémom, či kolíziám, ktoré už na danom stupni rozostavanosti stavby, môžu byť na opravu nielen náročné, ale aj nákladné.

Každá stavba či rekonštrukcia rodinného domu sa zrealizuje len na základe projektovej dokumentácie. Bez nej vám stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia má svoje špecifiká. Môže sa jednať napríklad o projektovú dokumentáciu zariadenia interiéru alebo projektovú dokumentáciu stavby.  Každá z nich v sebe zahŕňa iné náležitosti a zaberá iný časový interval spracovávania.

Máte viacero možností projektov, ktoré si môžete vybrať. Môžete si vybrať či už katalógový projekt alebo projekt na mieru.Katalógový projekt odporúčame, ak ste si kúpili rovinatý pozemok a projekt čo najviac odzrkadľuje vaše predstavy. Niekedy to môže byť ťažké, keďže projekty sú už nastavené aj s orientáciami na svetové strany a ďalšími špecifikáciami.

Projekt na mieru zohľadní všetky vaše preferencie na orientáciu podľa svetových strán, počet a veľkosť miestností, ako aj rozmery samotného domu. Získate tiež cenný pohľad a rady projektanta, ktorý vám vaše predstavy pomôže pretvoriť do konečnej podoby. Aj keď mnohých od vypracovania projektu na mieru odrádza jeho cena, predsa len sa to v konečnom dôsledku oplatí. Preto si treba dobre zvážiť, komu zveriť sny o budúcom domove.

Stavba domu, otvorená strecha, metrážna výmera projektovej dokumentácie

Každý projekt na mieru pozostáva z viacerých fáz, pričom niektoré je niekedy možné zlúčiť:

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Projekt a realizácia stavby

Už vyššie uvedené informácie vám asi dostatočne zamotali hlavu. Áno, potrebná je hŕba materiálov, papierov, plánov a dokumentov, následne kopa povolení. V tejto situácii je každá rada dobrá a my sme tu pre vás aby sme vám túto službu zabezpečili.

Comments are closed.