Projektant drží v ruke 3D návrh stavby

Architektonická štúdia

Niečo málo informácií o architektonickej štúdii sme si už povedali preto vieme, že je to prvý krok k projekcii vysnívaného domu, či inej nami zvolenej stavby. Ak pozemok sme si už našli, financovanie a prepisy prebehli úspešne, môžeme začať so základným návrhom stavby a prvým ťahom k vytúženému koncu a to architektonickou štúdiou.

Architektonická štúdia je základným pilierom pre vytvorenie projektu. Poskytne nám názornú predstavu, ako môže vyzerať naša stavba na konkrétnom pozemku. Je dobrá na to, že na rozdiel od typových projektov z katalógu, architektonická štúdia vypracovaná architektom je “šitá na mieru” a vyhovie individuálnym a aj veľmi špecifickým požiadavkám zákazníka. Získame tak jasnú predstavu o všetkých detailoch stavby už v štádiu plánovania. Pôvodné predstavy a realita sa totiž v mnohých smeroch líšia. Odborné služby architekta sú preto nenahraditeľné v procese komplexnej prípravy a realizácie projektov.

Návrch domu v čierno bielom prevedení s nákresmi na pozadí

V rámci štúdie sa hľadajú najoptimálnejšie riešenia projektu a prevádzky, preverujú sa urbanistické, architektonické, dispozično-prevádzkové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Na pozemku sa pozoruje okolitá zástavba a vegetácia. Simuluje sa pohyb slnka voči približnému miestu osadenia domu v rôznych ročných obdobiach.

Architektonická štúdia dokáže vhodne poslúžiť pri predbežnom rokovaní so zainteresovanými orgánmi ako je napríklad stavebný úrad. Alebo jednoducho ukážete nechápavému susedovi, že strecha vašej budúcej terasy nebude brániť prechodu slnečných lúčov na jeho záhradku.

Čo by sme v architektonickej štúdii mali nájsť:

  • situáciu s osadením objektu
  • pôdorysy podlaží s plošnými ukazovateľmi
  • schematické rezy objektom
  • pohľady s výškovým riešením domu
  • fotorealistické vizualizácie exteriéru (osadené do reálneho prostredia, ak to situácia dovoľuje)
  • výmery zastavanej plochy, úžitkovej plochy
3D model návrhu budovy v architektonickej fáze

Rozsah služieb architekta je predmetom vzájomnej dohody medzi klientom a architektom. Dohodnutý rozsah služieb a podmienky spolupráce pre poskytované služby sa obvykle zakotvia v zmluve. Preto odporúčame si tento rozsah služieb odkonzultovať skôr a vyhnúť sa tak zbytočným nedorozumeniam. Architektonická štúdia sa dodáva v tlačenej a tiež aj v digitálnej podobe. Cena architektonickej štúdie je závislá na dodaných podkladoch, podlahovej ploche objektu a náročnosti návrhu.

Treba si ale uvedomiť, že architektonická štúdia neobsahuje podrobné kóty a ani použité materiály. Taktiež vie len predpokladať náklady na stavbu nie ich stanoviť presne. Architektonická štúdia je nejaký prvý náhľad predstáv klienta.

Radi vám s vašou víziou budúcnosti pomôžeme, preto nás neváhajte kontaktovať, priamo tu.

Comments are closed.