tit

Veniec

Stuženie sa vyžaduje pri každom dome. Nezáleží na tom, či ho stavia profesionálna firma alebo vzniká svojpomocne. Bez správne zhotoveného venca hrozí, že stavba spadne ako domček z karát. Prečo? Poďme sa na to pozrieť.

Kde na stavbe hľadať veniec?

Veniec predstavuje vodorovnú konštrukciu, ktorá sa zhotovuje na úrovni stropu na každom poschodí domu. Je súčasťou obvodových a vnútorných nosných stien, stužuje celok, ktorý vytvárajú. Úlohou venca je v podstate rozkladanie a prenášanie záťaže vo vodorovnom smere, prenáša aj niektoré sily pôsobiace na krov, takže jeho vyhotovenie má vplyv aj na stabilitu strechy.

Železobetónový veniec

Vzhľadom na použitý materiál poznáme niekoľko typov vencov. V praxi sa však najčastejšie stretávame so železobetónovým riešením. Existujú prefabrikované železobetónové vence, ale tie sa používajú pri montovaných konštrukciách. Pri stavbách z tvárnic, sa železobetónový veniec zvyčajne hotoví priamo na stavbe pomocou plného debnenia, alebo pomocou špeciálnych debniacich  tvárnic. Zvoliť by sa mal kvalitný betón vhodnej konzistencie a dostatočné množstvo výstuže. Pri obvodovom murive nesmieme zabudnúť na tepelnú izoláciu, ktorú musíme do venca vložiť na vonkajšiu stranu, aby sme zabránili vzniku tzv. tepelných mostov (betón premŕza ľahšie ako tehly).

Príprava debnenia

Veniec sa môže budovať so stropnou doskou alebo bez nej. Taktiež existuje možnosť vynechať osádzanie prefabrikovaných prekladov a nad otvorové konštrukcie osadiť jeden železobetónový monolit. Ten bude spĺňať úlohu venca aj prekladov.    

Debnenie, armovanie, betónovanie, oddebňovanie

Po vymurovaní obvodového muriva sa začína s vencom. V prvom rade sa vyhotovuje kvalitné a presné debnenie nad obvodovými a nosnými stenami. Výsledkom je hotové šalovanie pre veniec.

Armovanie, alebo aj vystužovanie konštrukcie, sa udáva statickým výpočtom. Neodporúča sa výpočet ignorovať alebo meniť. Majte na pamäti, že veniec ovplyvňuje životnosť a správne fungovanie celej stavby. Po vyskladaní armovacích košov sa vkladajú do debnenia, nesmú sa však uložiť priamo na dno budúceho venca. Čo sa týka tepelnoizolačných vlastností domu veniec je jedným z najslabších miest a preto je často krát nutné dodatočne zaizolovať. Následne je veniec pripravený na betonáž.

Príklad výstuže železobetónového venca

Pri malom venci sa betónovanie pomocou “pumpy” neodporúča. Takisto je to nákladné a prácu to veľmi neuľahčí. Ak sa vám navyše podarilo spraviť chybu vo forme nedostatočnej pevnosti debnenia, s veľkou pravdepodobnosťou debnenie praskne a betón z neho vytečie. Tlak betónu z pumpy je veľký a preto je nutné vyhotoviť pevné debnenie. Následne sa betón ešte vibrovaním urovná a zahladí. Približne po dvoch týždňoch sa veniec odšaluje, teda oddební. Samozrejme, netreba zabudnúť na starostlivosť, keďže ide o betónový prvok.  Malé škáry sa následne dajú vyplniť lepidlom, väčšie PUR penou.

Hotový oddebnený veniec

Veľmi dôležité je tiež urobiť vence presne podľa projektovej dokumentácie. Debnenie, montáž výstuže a následné betónovanie je dosť prácne, ale ide o najkvalitnejšie a najpevnejšie riešenie, ktoré drží celú stavbu pevne pohromade.

tit

Strechy rodinných domov

Voľbou strechy sa dá ovplyvniť nie len estetická a architektonická stránku domu, ale aj celková funkčnosť a životnosť stavby. Tento krok sa preto nesmie podceniť a montáž samotného krovu by sa mala prenechať odborníkom.

Dôležitosť strechy

Strecha je jedným zo základných prvkov stavby – chráni ju pred poveternostnými vplyvmi, odvádza vodu a pomáha udržiavať tepelnú pohodu v dome. Ide o dlhodobú investíciu a aj preto sa na ňu kladú vysoké nároky. Voľba typu strechy a spôsobu jej konštrukcie ovplyvní nielen náklady na samotnú stavbu či budúcu rekonštrukciu, ale aj kvalitu bývania a v neposlednom rade náklady na vykurovanie. Moderná strecha by nemala byť len vkusná, ale taktiež by mala chrániť stavbu pred nepriazňou počasia. Aby sa vám pod ňou dobre bývalo, musí spĺňať aj mnoho ďalších požiadaviek.

Obytné podkrovie

Strechy sa podľa sklonu delia na ploché (do 10°), šikmé (do 45°) a strmé ( viac ako 45°). Posledné menované majú opodstatnenie najmä v lokalitách s vysokým úhrnom snehových zrážok.

Tvar strechy

Základné delenie striech pramení práve z ich tvaru. Poznáme niekoľko základných tvarov:

 • pultová
 • sedlová
 • s valbou alebo s polvalbami
 • krížové a polokrížové
 • stanové
 • manzadrové a iné…
Tvary striech

Krov

Dôležitou statickou a funkčnou stavebnou konštrukciou strechy je krov. Charakteristickými konštrukciami krovov rodinných domov boli a stále sú tradičné drevené viazané krovy. Drevo bolo v histórii stavebníctva pre strešné konštrukcie najpoužívanejším materiálom. S vývojom sa postupne menil spôsob spojovania drevených častí strechy a s ním i používané konštrukcie zastrešenia. Podľa systému nosnej sústavy (krovu) sa strechy delia nasledovne:

 • väznicové sústavy (stojatá stolica, ležatá stolica, vzperadlová, vešadlová atď.)
 • hambálkové sústavy
 • vlašské sústavy
 • ardantové sústavy,
 • sústavy vežových krovov
 • väzníkové sústavy
 • kombinované sústavy a iné…
3D model krovu s polvalbami a vikierom

Na kvalitný krov treba mať vypracovanú projektovú dokumentáciu odborne spôsobilým projektantom a následne ju pri stavbe rešpektovať. Projektant pri návrhu krovu zohľadňuje najmä rozpon a prítomnosť nosných stien, tvar pôdorysu a to, či plánujete podkrovie obývať alebo nie.

Krytina

Ďalším z kľúčových rozhodnutí pri plánovaní a stavbe strechy je výber strešnej krytiny. Jej voľba totiž ovplyvní nielen estetický vzhľad domu, ale aj funkčnosť strechy. Pri výbere vhodnej strešnej krytiny sa treba riadiť najmä jej schopnosťou odvádzať vodu. Táto vlastnosť určuje jej použitie na konkrétny sklon strechy. Cena strešnej krytiny častokrát vypovedá aj o jej kvalite. Mnohé krytiny sú dnes recyklovateľné, energeticky úsporné a chemicky neznečisťujú životné prostredie.

Výber krytiny netreba podceniť

Zastrešenie je dôležitou súčasťou každého stavebného objektu. Podieľa sa na životnosti stavby, jej hospodárnosti a taktiež jej funkčnosti. Dobrý návrh a následné vyhotovenie krovu, správna voľba krytiny a samotnej skladby strešného plášťa dokážu spolu vytvoriť v interiéri príjemnú klímu s pocitom domova.

titulka

Montovaný dom

Ak pre vás nie je vhodným riešením klasické murovanie a hľadáte najrýchlejší spôsob výstavby vášho vysnívaného domu, tak alternatívou je práve montovaný dom.

Murovaný či montovaný dom?

Základný rozdiel medzi montovaním a murovaním sme si vysvetlili už v predošlom článku. Montovaný dom sa skladá z niekoľkých veľkých prefabrikovaných kusov (napr. celé steny spolu s otvormi), ktoré sa už hotové dovážajú na stavbu. Na tej sa jednotlivé dielce poskladajú, upevnia a hrubá stavba je na svete. Celková dĺžka výstavby až po samotné bývanie sa líši vzhľadom na oslovenú firmu. Od bývania vás však budú deliť približne 4 mesiace. Tieto domy sa môžu vyhotoviť na báze drevenej, betónovej, keramickej či oceľovej nosnej konštrukcii.

Montáž jednotlivých dielov montovaného domu

Výhody

Okrem rýchlej výstavby stoja za zmienku aj nízke náklady na prevádzku, či cenová dostupnosť. Vďaka hotovým kusom sa dom postaví bez mokrých procesov, čím vzniká možnosť montovať domy aj v zimných mesiacoch, ak je základová doska pripravená. Od murovaných domov sa vzhľadom nelíšia. Taktiež sú rovnako odolné voči vonkajším vplyvom (napr. proti vetru). Navyše aj pri montovaných domoch je možnosť skonštruovať pasívny typ domu.

Drevené montované domy

Na Slovensku sú najviac rozšírené a obľúbené montované domy s dreveným nosným systémom. Systém môže byť hranolový (nosný systém tvoria hranoly, ktoré sa opláštia), stenový (na stavbu sa dovezú celé steny s oknami, rozvodmi..) alebo panelový (nosné panely sa na stavbe poskladajú do celých stien).

Podľa použitej formy dreva:

 • z masívneho dreva (hranolový alebo panelový systém, pevnejšie, drahšie)
 • s využitím drevotriesky/drevoštiepky (lacnejšie, zo sendvičových konštrukcií)
Hranolový systém

Náročnosť výstavby

Montované domy sa považujú za technologicky náročnejšie. Výsledná kvalita domu závisí od jeho precízneho montovania, keďže počas stavby sa do stien nesmie dostať vlhkosť, nesmie sa porušiť izolácia, ale zároveň musí byť veľmi presne zmontovaná. Dôležitým krokom je preto osloviť firmu s kvalifikovanými robotníkmi pre výstavbu montovaných domov. Precíznosť montovania ovplyvňuje aj základová doska, odporúča sa nechať si ju vyhotoviť u tej istej firmy. Od kvality prác závisí aj životnosť samotnej stavby.

Výroba stenového systému

Horľavosť

Určite vás pri predstave dreveného domu napadlo to, či je odolný voči vzniku požiaru. Montované domy sú nehorľavé (obvykle trieda A1), avšak ak si ho necháte zatepliť polystyrénom, dom sa stáva čiastočne horľavým. Na trhu však existuje mnoho alternatív zateplenia.

Ekologickosť

Vo všeobecnosti sa montované domy považujú za viac ekoligkcé ako murované. Hlavne preto, že využívajú obnoviteľné zdroje, prípadne odpad. Okrem toho sa tento typ domu ľahšie demoluje a následne recykluje. 

Výsledok najviac ovplyvní vybraná firma, keďže každá ponúka inú kvalitu materiálov, inú cenu a kvalitu prác. Ak máte čas a peniaze investujte do masívneho drevodomu, ak sa s bývaním ponáhľate zvoľte alternatívu drevotriesky a stenový nosný systém. Ak chcete ešte zvýšiť ekologickosť a zdravie prostredia vo vnútri domu, siahnite po systémoch, ktoré používajú lepidlá s nízkym obsahom prchavých organických látok, bez formaldehydov. Vzhľadom na použitý prírodný materiál (napr. drevo z trvalo udržateľného hospodárstva), Vám montovaný dom v každom prípade poskytne príjemnú vnútornú klímu.

stubau-tehla-vs-porobeton

Ten vhodný materiál na výstavbu domu

Na trhu sa aktuálne nachádza široká škála materiálov pre výstavbu stien rodinného domu. O každom z nich výrobcovia tvrdia, že je najlepší. Ktorý je teda ten správny a na čo si pri výbere dať pozor sa dozviete nižšie.

Možnosti na výstavbu sú dve. Prvá je tá klasická, keď sa jednotlivé konštrukcie murované, a tá druhá, keď samotný dom vznikne montovaním. Rozdiel je prostý, pri murovaní pracujeme s malými tvarovkami ako sú tehly. Pri montovanom dome si treba predstaviť celé dielce hotových stien spolu s otvormi, ktoré stačí už len pospájať.

Keramická tehla

Snáď najviac rozšíreným materiálom sú pálené tehly. Prvou sympatickou vlastnosťou tehál je, že ich základom je prírodný materiál, dajú sa recyklovať a sú dostatočne pevné a stabilné. K dobru im treba pripočítať aj schopnosť akumulovať teplo, vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti a optimálnu difúziu vodných pár, ktoré sa spolupodieľajú na vytváraní príjemného vnútorného prostredia.

Keramická tehla pálená

Pre ešte lepšie tepelno-technické vlastnosti keramických tehál sa do ich dutín častokrát aplikuje tepelná izolácia, zvyčajne ide o minerálnu vlnu či polystyrén. Vyrábajú sa v určitých hrúbkach, ktoré postačujú pre jednovrstvové obvodové murivo bez prídavného zateplenia. Medzi nevýhody tohto materiálu patrí prácnosť, odlupovanie a krehkosť.

Keramická tehla s dutinami vyplnenými minerálnou vlnou

Pórobetónové tvárnice

Druhú veľkú skupinu na trhu materiálov tvoria pórobetónové tvárnice. Aj v tomto prípade sa pre základ používajú prírodné suroviny – kremičitý piesok, vápno, cement a voda. Makro póry (uzavreté vzduchové dutiny) tvoria podstatu pórobetónu. Pórom tento materiál vďačí za svoje výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Dutiny sú tiež dôvodom jeho nízkej hmotnosti. Veľkým plusom pórobetónu je aj jeho homogenita, takže v obvodových stenách nevznikajú tepelné mosty v mieste napojenia rôznych materiálov. Pórobetón prirodzene reguluje vlhkosť, čo prispieva k zdravej klíme v dome. Je teda ideálnym typom na svojpomocnú alebo čiastočne svojpomocnú výstavbu. Má ale horšie akustické vlastnosti, takže pri návrhu s tým treba počítať.

Pórobetónové tvárnice

Vápenno-pieskové tehly

Ide o tenkostenné vysokopevné tvárnice, kde sa dáva minimum cementu a veľa kameniva – čiže betón s málom cementu. Vibrovaním vzniká veľmi pevná dutá tvárnica. Tvárnice sa kladú dnom smerom hore, aby sa na ďalšie dno mohla dať tenkostenná malta. Výsledok je v podstate kamenná presná tvárnica. Ide o ideálny materiál na stavbu pasívneho domu, kde samotná tehla vytvorí akumulačnú vrstvu a následne zateplenie ochráni pred únikmi tepla do exteriéru v zime. Každopádne je to jedna z ciest ako mať kvalitný obvodový plášť na vašom dome. Tieto tehly sa vyrábajú pomerne malej hrúbky (180mm) a preto sa neodporúčajú na výstavbu nosných stien.

Vápenno-piesková tvarovka

Existujú aj ďalšie možnosti (drevo-cementové, betónové, štiepko-cementové tvárnice…), u ktorých však cena prevyšuje kvalitu, alebo hmotnosť komplikuje dopravu či manipuláciu, čím sa zvyšujú náklady. Pri výbere sa teda sústreďte na to, či, a ako, daný materiál regule vlhkosť, aké sú riziká vzniku netesností a priateľské k planéte by bolo zohľadniť aj to, koľko energie sa na výrobu spotrebuje.

O možnosti montovaného domu napíšeme nabudúce.