Projektová dokumentácia na stole spolu s kalkulačkou a telefónom a veľa projektových papierov

Projektová dokumentácia na kúsky

Vlastné bývanie poskytuje slobodu a stabilitu. Kvalitná príprava stavby, znamená vydarený priebeh realizácie. Každá stavba, ktorá sa ide stavať je navrhnutá projektantom tak, aby následne stavbári vedeli ako postupovať pri jej výstavbe, preto túto prípravu netreba podceňovať. Projektová dokumentácia v stavebnom procese plní dôležitú a významnú úlohu, taktiež je základným prvkom k otvoreniu stavebného konania.

Každý projekt má svoje fázy vypracovania, ktoré sú potrebné k jednotlivým administratívnym úkonom. Pozrime sa spolu na ne.  

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia predstavuje základnú fázu každého projektu. Je veľmi schematická, bez zbytočných detailov. Overuje sa v nej vhodnosť dispozície vzhľadom k svetovým stranám, k pozemku ako aj zapracovanie podmienok a predstáv klienta. Obsahuje návrh architektonického, dispozičného a materiálového riešenia stavby a preto sa považuje za najdôležitejšiu fázu projektu.

Projekt dvojposchodového domu, čiernobiely

Projekt pre územné rozhodnutie

Po spracovaní architektonickej štúdie sa vypracováva projekt pre vydanie územného rozhodnutia, čo je prvým stupňom projektovej dokumentácie. Dokumentácia slúži k rozhodnutiu stavebného úradu o určení územia k zastavaniu a umiestneniu stavby na ňom. Dokumentácia pre územné rozhodnutie zahŕňa sprievodnú správu, výkresy a doklady.

Projekt pre stavebné povolenie

Je to obšírna časť, ktorá obsahuje všetko potrebné na to, aby sa stavebný úrad a iní účastníci stavebného konania mohli k stavbe vyjadriť. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Cieľom je splniť všetky tieto podmienky a získať stavebné povolenie.

Realizačný projekt

Po vydaní stavebného povolenia je možné začať s výstavbou stavby. Tu prichádza na rad projekt pre realizáciu stavby. Jedná sa o detailný projekt s presnou špecifikáciou materiálov, technológií, elektroinštalácií a podobne. Niektoré časti môžu byť už súčasťou projektu pre stavebné povolenie. Detailne si každú fázu rozpíšeme v nasledujúcich článkoch.

Projekt skutočného vyhotovenia

Po dokončení stavby, určenej na bývanie alebo rekreáciu, budete potrebovať dokumentáciu skutočnej realizácie stavby. Táto dokumentácia obsahuje zmeny, ktoré nastali v procese stavby a je určená hlavne ako podklad ku kolaudácii.

Vizualizácia bývania v novostavbe podľa projektovej dokumentácie.

Nie, nie je to jednoduché a nie je toho málo. Najlepším a bezstarostným riešením je zveriť projekt do rúk odborníkom. Preto vám radi vypracujeme projekt na mieru a zbavíme vás týchto starostí.