01Kozubovekachle_ESQUINA_N_plech_krbova_kamna_Romotop_interier_f2

Vykurovanie tuhým palivom

Vzhľadom na rastúce ceny energií chcú mať mnohí ľudia samostatné, rezervné vykurovanie – a kupujú si krby a kachle. Dopyt po nich sa preto v poslednej dobe výrazne zvýšil.

Je to ekologické?

Pri posudzovaní energetickej triedy budov sa akékoľvek vykurovanie drevom hodnotí ako ekologické. V poslednom čase sa však ozývajú hlasy, ktoré sa snažia poukázať na neekologickosť spaľovania dreva v krbových kachliach a krbových vložkách. Kľúčovým parametrom sa stala funkčnosť vykurovacieho telesa, teda jeho výkon.

Drevo ako palivo

Pri priemyselne vyrábaných krbových kachliach a krbových vložkách je výkon vždy presne určený a jasne daný, takže je jednoduché zvoliť si produkt s vhodnými parametrami. Samozrejme, nejde len o výkon. Každý chce mať predsa doma kachle alebo krb, ktoré sa mu páčia a štýlom sa hodia do konkrétneho interiéru. Výrobcovia preto ponúkajú produktové rady s určitým dizajnom, v rámci ktorých si môžete zvoliť produkt s vhodným výkonom.

Akumulačné kachle

Akumulačné vykurovanie kozubom, kachľami, či pecou, je založené na princípe odovzdávania sálavého tepla, ktoré sa šíri vo vykurovanom priestore rovnomerne. Nedochádza priamo k zohrievaniu okolitého vzduchu, ale predmetov, od ktorých sa ohrieva vzduch až následne. Vzduch sa zároveň nevysúša a ani sa nevíri prach, preto je tento spôsob vykurovania vhodný aj pre alergikov. Základnou výhodou však ostáva samotná schopnosť akumulácie tepla, vďaka čomu nedochádza po rozkúrení k prehriatiu miestnosti a naakumulované teplo sa uvoľňuje ešte dlhé hodiny po vyhasnutí ohňa.

Akumulačné kachle

Prevádzkovaním spotrebiča tepla sa nepriamo ohrievajú akumulačné žiarobetónové kamene, vložené medzi ohnisko a vonkajší plášť, ktorý môže byť vyhotovený z farbeného oceľového plechu, keramického obkladu alebo ozdobného kameňa. Po ukončení prevádzky sa teplo akumulované v akumulačných kameňoch pozvoľne uvoľňuje do vykurovaného priestoru, a tým teplota v tomto priestore klesá pomaly.

Kachle pod komínom

Možno to na prvé počutie znie divne, ale ide o výrazne dizajnový kúsok, ktorý navyše šetrí miesto v interiéri. Krbové kachle pod komínom sú určené nielen pre modernú tesnú výstavbu v štandarde A0. Dokonale spolupracujú s rekuperáciou, vzduch na horenie dostávajú z exteriéru prostredníctvom komínového telesa. Dajú sa však použiť v akejkoľvek stavbe. Aj v záhradnej chatke. Majú ideálny výkon, komín zmontujete nad kachľami ľahko a rýchlo. K dispozícii sú prvky, ktoré zabezpečia bezpečný prechod komína aj cez horľavé materiály, strop i strechu.

Kachle pod komínom

Využitie kachlí je veľmi široké vďaka možnému napojeniu externého vzduchu na kachle. Je absolútnou výhodou, ak je vzduch privádzaný komínovým telesom. Nemusíte už vo fáze hrubej stavby uvažovať nad spôsobom prívodu vzduchu do spotrebiča. Akým kanálom? V ktorej vrstve podlahy? Aký má mať rozmer? Z akého materiálu? Nebude podlaha studená? Nebude v tom kanáli vznikať kondenzát? S týmto riešením si tieto otázky ušetríte, zbavíte sa trápenia.

Dnešné krbové kachle a krbové vložky musia spĺňať celú škálu požiadaviek na prevádzku a sú pod prísnym dohľadom – pred uvedením na trh absolvuje každý takýto výrobok kontrolné meranie v štátnej skúšobni. Výsledkom úspešného procesu je certifikovaný produkt, pri ktorom sú aj pri opakovanej výrobe zaručené vždy rovnaké hodnoty a bezpečnosť.