09-Ukoncenie-na-atike

Hydroizolácia strechy v podaní EPDM membrány 

Všeobecne sa strešný plášť skladá z nosnej časti, tepelnoizolačnej vrstvy, hydroizolačnej vrstvy a povrchovej úpravy. Existuje hneď niekoľko druhov jednotlivých vrstiev s rôznymi vlastnosťami, aplikáciou či možnosťou použitia. EPDM membrána (fólia) predstavuje vrstvu hydroizolačnú.

Ukážka strešného plášťa (bez použitia EPDM)

Vo všeobecnosti ide o inertný materiál s neškodným vplyvom na životné prostredie. EPDM fólia je jednovrstvová zo syntetického kaučuku. Táto gumená membrána sa vyrába z etylén propylén dien monoméru, ktorý sa mieša so sadzou a ďalšími prímesami (napr. elastomér). Taktiež je vystužený tkanou polyesterovou rohožou. Tá ovplyvňuje najmä horľavosť EPDM membrány. Elastomér zase zabezpečuje zachovanie vlastností aj za extrémnych poveternostných podmienok. 

Použitie EPDM membrány

Strešný systém s EPDM membránou ponúka množstvo inštalačných možností. Fólie EPDM sa inštalujú buď celoplošne lepením, mechanicky – kotvením pomocou upevňovacích systémov alebo pomocou balastovaného systému. Balastovaný systém predstavuje voľne položenú membránu, ktorá je následne priťažená štrkom alebo iným zaťažením. EPDM membránu možno pre jej pozitívne fyzikálne vlastnosti použiť ako vrstvu hydroizolačnú a zároveň aj ako povlakovú krytinu. 

Výhody: 

 • Ľahká váha, flexibilná
 • Rezistencia voči ozónu, UV žiareniu, mikroorganizmom – dôsledkom je pomalé starnutie 
 • Vysoká ohýbnosť a rozťažnosť 
 • Odolnosť teplotám až -45°C do 130°C 
 • Hrúbka 1,1mm 
 • Životnosť vyše 50 rokov 
 • Ekologická 
 • Aplikácia ,,za studena”
Hydroizolácia atiky EPDM membránou

Porovnanie s ostatnými typmi hydroizolácii:

 • Nevyžaduje použitie plameňa – nízke požiarné riziko, vysoká bezpečnosť pri práci
 • Bez nutnosti použitia špeciálneho náradia 
 • Jednoduchá manipulácia, nízka prácnosť 
 • Dodanie vo veľkých rozmeroch 
 • Minimálnosť výskytu spojov 
 • Možná inštalácia aj v zimnom období 
 • Bez údržbová 
 • Vhodná pre extenzívne zelené strechy
 • Potrebná minimálna pracovná sila
 • Rcýhla aplikácia

Tento druh izolácie sa využíva už viac ako 60 rokov. Na trhu sa pohybuje s minimálnou zmenou vo svojom zložení, čo svedčí o jej stabilnej vysokej kvalite. Tak ako si EPDM membrána zachováva svoje chemické zloženie počas celej doby nasadenia v stavebníctve, tak si zachováva aj počas svojej životnosti po aplikácií. 

01Kozubovekachle_ESQUINA_N_plech_krbova_kamna_Romotop_interier_f2

Vykurovanie tuhým palivom

Vzhľadom na rastúce ceny energií chcú mať mnohí ľudia samostatné, rezervné vykurovanie – a kupujú si krby a kachle. Dopyt po nich sa preto v poslednej dobe výrazne zvýšil.

Je to ekologické?

Pri posudzovaní energetickej triedy budov sa akékoľvek vykurovanie drevom hodnotí ako ekologické. V poslednom čase sa však ozývajú hlasy, ktoré sa snažia poukázať na neekologickosť spaľovania dreva v krbových kachliach a krbových vložkách. Kľúčovým parametrom sa stala funkčnosť vykurovacieho telesa, teda jeho výkon.

Drevo ako palivo

Pri priemyselne vyrábaných krbových kachliach a krbových vložkách je výkon vždy presne určený a jasne daný, takže je jednoduché zvoliť si produkt s vhodnými parametrami. Samozrejme, nejde len o výkon. Každý chce mať predsa doma kachle alebo krb, ktoré sa mu páčia a štýlom sa hodia do konkrétneho interiéru. Výrobcovia preto ponúkajú produktové rady s určitým dizajnom, v rámci ktorých si môžete zvoliť produkt s vhodným výkonom.

Akumulačné kachle

Akumulačné vykurovanie kozubom, kachľami, či pecou, je založené na princípe odovzdávania sálavého tepla, ktoré sa šíri vo vykurovanom priestore rovnomerne. Nedochádza priamo k zohrievaniu okolitého vzduchu, ale predmetov, od ktorých sa ohrieva vzduch až následne. Vzduch sa zároveň nevysúša a ani sa nevíri prach, preto je tento spôsob vykurovania vhodný aj pre alergikov. Základnou výhodou však ostáva samotná schopnosť akumulácie tepla, vďaka čomu nedochádza po rozkúrení k prehriatiu miestnosti a naakumulované teplo sa uvoľňuje ešte dlhé hodiny po vyhasnutí ohňa.

Akumulačné kachle

Prevádzkovaním spotrebiča tepla sa nepriamo ohrievajú akumulačné žiarobetónové kamene, vložené medzi ohnisko a vonkajší plášť, ktorý môže byť vyhotovený z farbeného oceľového plechu, keramického obkladu alebo ozdobného kameňa. Po ukončení prevádzky sa teplo akumulované v akumulačných kameňoch pozvoľne uvoľňuje do vykurovaného priestoru, a tým teplota v tomto priestore klesá pomaly.

Kachle pod komínom

Možno to na prvé počutie znie divne, ale ide o výrazne dizajnový kúsok, ktorý navyše šetrí miesto v interiéri. Krbové kachle pod komínom sú určené nielen pre modernú tesnú výstavbu v štandarde A0. Dokonale spolupracujú s rekuperáciou, vzduch na horenie dostávajú z exteriéru prostredníctvom komínového telesa. Dajú sa však použiť v akejkoľvek stavbe. Aj v záhradnej chatke. Majú ideálny výkon, komín zmontujete nad kachľami ľahko a rýchlo. K dispozícii sú prvky, ktoré zabezpečia bezpečný prechod komína aj cez horľavé materiály, strop i strechu.

Kachle pod komínom

Využitie kachlí je veľmi široké vďaka možnému napojeniu externého vzduchu na kachle. Je absolútnou výhodou, ak je vzduch privádzaný komínovým telesom. Nemusíte už vo fáze hrubej stavby uvažovať nad spôsobom prívodu vzduchu do spotrebiča. Akým kanálom? V ktorej vrstve podlahy? Aký má mať rozmer? Z akého materiálu? Nebude podlaha studená? Nebude v tom kanáli vznikať kondenzát? S týmto riešením si tieto otázky ušetríte, zbavíte sa trápenia.

Dnešné krbové kachle a krbové vložky musia spĺňať celú škálu požiadaviek na prevádzku a sú pod prísnym dohľadom – pred uvedením na trh absolvuje každý takýto výrobok kontrolné meranie v štátnej skúšobni. Výsledkom úspešného procesu je certifikovaný produkt, pri ktorom sú aj pri opakovanej výrobe zaručené vždy rovnaké hodnoty a bezpečnosť.

tepelne cerpadlo heat pump

Tepelné čerpadlá

V jednom z predchádzajúcich článkov sme tepelné čerpadlo označili ako „must have“ kúsok.  Spomína sa hlavne v súvislosti s nízkoenergetickými či pasívnymi domami, ekológiou a energetickou triedou A0.

Tepelné čerpadlo sa definuje ako stroj, ktorý čerpá teplo z miesta s nižšou teplotou (exteriér) na miesto s vyššou teplotou (interiér). Základom je uzavretý kruh naplnený chladivom.  Cieľom tohto stroja je vykurovanie miest s vyššou teplotou. Ako zdroj tepla pre čerpadlo sa využívajú netradičné zdroje. Najčastejšie ide o vzduch, vodu alebo zem. Prečerpávaním získaného tepla dôjde k zmene jeho teploty na úroveň využívanú vo vykurovacom systéme. Najväčšou výhodou je rozhodne to, že zdroj tepla je zadarmo a v podstate dostupný nepretržite.  Základná perspektíva tepelných čerpadiel je to, že do globálneho teplotného režimu planéty sa priamo nepridáva teplo zo spaľovania akéhokoľvek paliva. 

Ukážka moderného dizajnu čerpadla

Typy tepelných čerpadiel podľa zdroja tepla:

 • vzduch/voda, vzduch/vzduch – teplo zo vzduchu
 • voda/voda – teplo z vody
 • zem/voda – teplo zo zeme

Vzduch/voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda predstavuje najviac využívaný druh v prípade rodinných domov, najmä kvôli jednoduchej montáži, ktorá nevyžaduje ani veľký pozemok ani prítomnosť podzemnej vody. Energia sa odoberá priamo z vonkajšieho vzduchu a získané teplo sa využíva pre ohrev vody vo vykurovacom systéme, alebo putuje do zásobníka teplej vody. Medzi výhody sa radia aj nižšie inštalačné a údržbové náklady. Celý systém sa skladá z dvoch častí – vnútornej (uloženej napr. v technickej miestnosti)  a vonkajšej. Vonkajšia jednotka sa nesmie umiestňovať na strechy či konzoly a ani kontaktne na obvodové steny (možný prenos otrasov). Tiež je dôležité dopredu myslieť na to, aby exteriérová jednotka hlukom nerušila Vás a ani susedov.

Princíp fungovania čerpadla vzduch/voda

Voda/voda

Pri tomto type sa energia odoberá z podzemnej alebo geotermálnej vody. Jej prítomnosť, ľahká dostupnosť a dostatočné množstvo sa stáva nevyhnutnosťou. V prípade využitia studne sa voda čerpá do výmenníka a následne po ochladení sa vracia späť. Systém voda/voda dosahuje najvyššie vykurovacie faktory. Pozitívom sú tiež nízke náklady, nízke nároky na priestor a spätné využitie odpadového tepla. Tento typ si však vyžaduje pravidelné kontroly a údržby.

Zdrojom tepla môže byť aj voda pochádzajúca z vodnej plochy ako je napríklad rybník. Na jeho dno sa uložia plastové hadice naplnené nemrznúcou zmesou, ktoré sa zaťažia, aby sa predišlo ich vyplávaniu. Tá sa následne podieľa na výmene tepla medzi vodou a tepelným čerpadlom. Tento systém s odberom tepla z vodnej plochy sa považuje za najlacnejšiu variantu tepelných čerpadiel zem/voda.

Princíp fungovania čerpadla voda/voda

Zem/voda

Teplo sa v tomto prípade získava priamo z vašej záhrady. Pod povrchom vášho pozemku sa uložia plastové hadice naplnené nemrznúcou zmesou, ktoré prenášajú teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlá so zemnými kolektormi sú najlepšou voľbou pre rodinné domy, ktoré majú k dispozícii vhodný pozemok. Medzi najväčšie výhody tohto systému sa radia nízke náklady na elektrinu, žiadna hlučnosť a ani údržba.  Pri výbere plochy pre plošný kolektor sa musia vylúčiť plochy, kde sa plánuje akákoľvek výstavba (bazén, garáž atď.). Posúdiť sa musí aj kvalita zeminy. Komplikácie môžu nastať v miestach, kde je zemina s veľkými kameňmi, skala či naopak piesok. Z dôvodu jednoduchého odvzdušnenia sa odporúča, aby sa kolektor uložil v rovine alebo mierne z kopca.  

Princíp fungovania čerpadla zem/voda

Nákup a inštaláciu technológie tepelného čerpadla možno považovať za jednu z najlepších investícií v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Pri výbere toho správneho typu tepelného čerpadlá sa najprv vykoná zhodnotenie vykurovacej sústavy a výpočet tepelnej straty budovy. Na základe týchto informácií sa následne rozhodne, aké veľké tepelné čerpadlo a s akou teplotou vykurovacej vody sa do domu nainštaluje.

Modular-3D-vertical-variations-jpg-productSliderTopBig

Kde a ako so sendvičovým panelom

Sendvičový panel má množstvo výhod, ale to už vieme z predchádzajúceho článku. Tento systém opláštenia budov založený na jedinom stavebnom prvku ma jednoduchú koncepciu a nadčasový dizajn. Sendvičové panely majú tri základné využitia a to ako strešné, stenové a chladiarenské. Dnes si ich trošku viac priblížime. Tieto druhy panelov môže mať rôzne spoje ako sú viditeľné alebo skryté, to si už ale určujete sami podľa vlastných preferencií, funkcionalitu to nijako neovplyvní. 

Stenové sendvičové panely

Stenové sendvičové panely s oceľovým plášťom sú stavebným materiálom, ktorý je najčastejšie používaný pri výstavbe priemyselných, obchodných, vysoko objemových, kancelárskych, športových, poľnohospodárskych objektov ako aj pri výstavbe verejných budov. Systém sa dá jednoducho a ľahko upevniť ku konštrukciám z rôzneho materiálu a to pomocou systémových skrutiek určených pre príslušný materiál nosnej konštrukcie ako je oceľ, betón alebo drevo. Sendvičové panely sa taktiež používajú pri výstavbe deliacich stien, stropov a ostatných priečok v objektoch rôzneho typu. Fasáda zo takýchto panelov vzbudzuje dojem kompaktného povrchu a vďaka tomu sa toto riešenie často používa pri objektoch s vyšším nárokom na dizajn. 

Stenový sendvičový panel

Strešný sendvičový panel

Strešné sendvičové panely sa líšia od stenových hlavne vonkajšou profiláciou plechu. Zatiaľ čo pri stenových využívame lineárnu alebo hladkú, strešný je pokrytý trapézovou profiláciou. Tento typ opláštenia budov používame na zastrešovanie šikmých striech. Strešné sendvičové systémy sa využívajú ako materiál na strechy výrobných hál, obchodných centier, skladovacích hál a poľnohospodárskych objektov. I keď tento systém bol naprojektovaný hlavne ako náhrada za strešnú krytinu, neznamená to, že ho nevieme použiť ako napríklad stenový panel. Jeho príjemný estetický vzhľad sa často využíva práve aj ako dizajnový doplnok na steny budov. Táto multifunkčnosť má u spotrebiteľov veľkú obľubu a vzhľad lichotí ich oku. 

Strešný sendvičový panel

Chladiarensky sendvičový panel

Chladiarenský sendvičový panel je určený na zhotovovanie stien a stropov miestností so zníženou teplotou. Tento typ panelov ma zväčša jadro z polyuretánu alebo polyizokyanurátu. Používa sa na opláštenie chladiarenských skladov, mrazničiek a ďalších zariadení v potravinárskom priemysle. Špeciálne technické detaily zaručujú vysokú životnosť a tesnosť tepelných priečok, čo z chladiarenských panelov robí ideálny produkt na stavbu miestností s potrebnými chladiarenskými vlastnosťami. Tvar zámku zaručuje všetky požadované parametre vodotesnosti, vzduchotesnosti a je prispôsobený taktiež požiadavkám na hygienu a údržbu.  

Chladiarensky sendvičový panel

Sendvičový panel je typ produktu, ktorý viete využiť na rôzne spôsoby v rôznych variáciách. Nenechajte si ujsť túto šancu stavať rýchlejšie a jednoduchšie. V prípade záujmu o cenovú ponuku, nás neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás.

3D model budovy s architektom na pozadí

Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia stavby

Poslednými časťami projektovej dokumentácie je realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia stavby. Týmto dnes ukončíme sériu článkov o projektovej dokumentácii. Všetky články nájdete v časti aktuality, kde si môžete pozrieť celý priebeh ako sa projektová dokumentácia rozdeľuje a čo obsahuje. Aké povolenia budete určite potrebovať a kto Vám s tým vie pomôcť.

Realizačný projekt

S kvalitne vypracovaným projektom pre realizáciu je možné jednoduchým spôsobom odčítavať postupy, druh materiálov a jednotlivé kroky k výstavbe a to len za pomoci tohto súhrnného dokumentu. Realizačný projekt sa vypracúva už k samotnej realizácii stavby a má umožňovať stavbu postaviť. Dokumentácia sa preto musí vypracovať do podrobnosti nevyhnutnej na prípravu materiálov stavby. Obsahuje podrobnú kalkuláciu nákladov a výkaz výmer, ale aj klampiarske a zámočnícke práce, podrobný prehľad typov okien a dverí či zoznam položiek pre jednotlivé realizačné firmy. Taktiež je podkladom pre výber zhotoviteľa stavby a definovanie podmienok výstavby zo strany investora. Realizačnú dokumentáciu oceníte aj v prípade, ak stavbu rodinného domu zveríte jednej firme. Vďaka nej pochopíte zobrazené konštrukcie a získate prehľad o postupoch stavebnej firmy. Ak si k tomu navyše preštudujete rozpis použitých stavebných prvkov, je málo pravdepodobné, že na konečnej faktúre objavíte neočakávané položky.

Čierno biely dom so zaparkovaným autom a TO DO listom na stene, projekt

Odporúčané časti realizačného projektu:

 • sprievodná správa
 • súhrnná technická správa
 • celková situácia stavby (zastavovací plán)
 • koordinačný výkres stavby
 • dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť)
 • projekt organizácie výstavby
 • dokumentácia prevádzkových súborov
 • celkové náklady stavby
 • doklady

Projekt skutočného vyhotovenia

Projekt skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby. Počas výstavby zvykne totižto dochádzať k ručnému zakresľovaniu zmien, ktoré je následne potrebné sprehľadniť vyhotovením nových originálov. Práve preto sa táto dokumentácia nazýva dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby a taktiež sa v budúcnosti pomocou nej pri užívaní dokončenej stavby lokalizujú prípadne poruchy. Táto dokumentácia slúži ako podklad pri rôznych zmenách stavby počas jej prevádzkovania alebo užívania, ale aj ako súčasť kolaudačného konania.

Vizualizácia budov s viacerími podlažiami a spolu s dopravnou komunikáciou

Pevne verím, že aj vďaka tomuto článku bude vaša cesta k vysnívanému rodinnému domu kratšia a že sa dozvedeli všetky potrebné informácie k získaniu povolení. Projektant alebo architekt sa stane dôležitým človekom vo vašich životoch a preto je dobré si vybrať toho správneho. Projektová dokumentácia si vyžaduje čas, preto sa na to pripravte či už osobne alebo skrz firmu, ktorá ponúka inžiniering stavieb. Dobre si premyslite všetky detaily vášho domu už na začiatku, lebo každá zmena v dokumentácii bude len navyšovať výslednú sumu a to určite nechcete. Platí tu pravidlo, DÔSLEDNOSŤ A KVALITNÁ PRÍPRAVA JE ZÁKLAD, tak sa ho treba aj držať.