3D model budovy s architektom na pozadí

Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia stavby

Poslednými časťami projektovej dokumentácie je realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia stavby. Týmto dnes ukončíme sériu článkov o projektovej dokumentácii. Všetky články nájdete v časti aktuality, kde si môžete pozrieť celý priebeh ako sa projektová dokumentácia rozdeľuje a čo obsahuje. Aké povolenia budete určite potrebovať a kto Vám s tým vie pomôcť.

Realizačný projekt

S kvalitne vypracovaným projektom pre realizáciu je možné jednoduchým spôsobom odčítavať postupy, druh materiálov a jednotlivé kroky k výstavbe a to len za pomoci tohto súhrnného dokumentu. Realizačný projekt sa vypracúva už k samotnej realizácii stavby a má umožňovať stavbu postaviť. Dokumentácia sa preto musí vypracovať do podrobnosti nevyhnutnej na prípravu materiálov stavby. Obsahuje podrobnú kalkuláciu nákladov a výkaz výmer, ale aj klampiarske a zámočnícke práce, podrobný prehľad typov okien a dverí či zoznam položiek pre jednotlivé realizačné firmy. Taktiež je podkladom pre výber zhotoviteľa stavby a definovanie podmienok výstavby zo strany investora. Realizačnú dokumentáciu oceníte aj v prípade, ak stavbu rodinného domu zveríte jednej firme. Vďaka nej pochopíte zobrazené konštrukcie a získate prehľad o postupoch stavebnej firmy. Ak si k tomu navyše preštudujete rozpis použitých stavebných prvkov, je málo pravdepodobné, že na konečnej faktúre objavíte neočakávané položky.

Čierno biely dom so zaparkovaným autom a TO DO listom na stene, projekt

Odporúčané časti realizačného projektu:

  • sprievodná správa
  • súhrnná technická správa
  • celková situácia stavby (zastavovací plán)
  • koordinačný výkres stavby
  • dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť)
  • projekt organizácie výstavby
  • dokumentácia prevádzkových súborov
  • celkové náklady stavby
  • doklady

Projekt skutočného vyhotovenia

Projekt skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby. Počas výstavby zvykne totižto dochádzať k ručnému zakresľovaniu zmien, ktoré je následne potrebné sprehľadniť vyhotovením nových originálov. Práve preto sa táto dokumentácia nazýva dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby a taktiež sa v budúcnosti pomocou nej pri užívaní dokončenej stavby lokalizujú prípadne poruchy. Táto dokumentácia slúži ako podklad pri rôznych zmenách stavby počas jej prevádzkovania alebo užívania, ale aj ako súčasť kolaudačného konania.

Vizualizácia budov s viacerími podlažiami a spolu s dopravnou komunikáciou

Pevne verím, že aj vďaka tomuto článku bude vaša cesta k vysnívanému rodinnému domu kratšia a že sa dozvedeli všetky potrebné informácie k získaniu povolení. Projektant alebo architekt sa stane dôležitým človekom vo vašich životoch a preto je dobré si vybrať toho správneho. Projektová dokumentácia si vyžaduje čas, preto sa na to pripravte či už osobne alebo skrz firmu, ktorá ponúka inžiniering stavieb. Dobre si premyslite všetky detaily vášho domu už na začiatku, lebo každá zmena v dokumentácii bude len navyšovať výslednú sumu a to určite nechcete. Platí tu pravidlo, DÔSLEDNOSŤ A KVALITNÁ PRÍPRAVA JE ZÁKLAD, tak sa ho treba aj držať.

Comments are closed.