raholt-borretslag-norway

EPDM pri rekonštrukciách 

V prípade zistenia chýb po realizácií stavebných prác alebo všeobecne pri rekonštrukcií stavebných konštrukcií (strechy, pochôdzne strechy – terasy..) sa odporúča siahnuť práve po EPDM membránach. 

EPDM membrány predstavujú povlakovú hydroizoláciu na báze vulkanizovanej gumy. Ich životnosť presahuje až 50 rokov. Použitie týchto fólií práve na rekonštrukcie striech predstavujú vhodné riešenie, lebo ideálne odolávajú UV žiareniu aj zimným teplotám. Dokonca sú vhodné aj pre extenzívne zelené strechy a fotovoltaické systémy.

Netreba sa báť predstavy chodenia po horúcej ,,gume“. Na povrch fólií sa dá ďalej aplikovať príťažlivejšiu vrstvu v podobe umelého trávnika, jemného kamenia a podobne. Jej aplikácia je možná dokonca aj na existujúci povrch striech, ktorý je častokrát zakončený buď hydroizoláciou z iného materiálu alebo dlažbou.  

Ukážka strešnej terasy s umelým trávnikom

EPDM fólie sa na trhu vyskytujú spolu s ich doplnkami ako sú lišty, lepidlo, rohovky a iné. Všeobecne na inštaláciu nepotrebujete žiadne špeciálne náradie. Avšak samotný proces by sa mal zveriť do rúk zaškoleným odborníkom. Tých schvaľuje spoločnosť Firestone, ktorá tvorí súčasť najväčšej gumárenskej spoločnosti na svete. 

Fólie sa aplikujú lepením, pomocou špeciálneho lepidla. Kľúčové pri pokládke hydroizolácii je prekrývanie spojov a minimalizovanie ich výskytu.

Membrány sa dajú zakúpiť v rôznych dostupných veľkostiach panelov. Najväčšie dostupné panely majúrozmery 15m x 61m, čo značne redukuje počet ich spojov a zároveň aj možný výskyt chýb.

Lepenie EPDM membrány

Rýchle riešenie pre zatekanie, plesne, nepostačujúcu či poškodenú hydroizoláciu predstavujú práve EPDM membrány. Navyše ich aplikácia pri zbehlom a odborne zaškolenom tíme je rýchla. V prípade plôch ako sú terasy alebo stredne veľké strechy RD ide o dobu približne jedného dňa. 

Hydroizolácia novej strechy, alebo oprava plochej/rovnej strechy vysokokvalitnými strešnými systémami Firestone RubberCover EPDM alebo RubberGard EPDM nikdy nebola jednoduchšia. Radi Vám pomôžeme s výberom vhodného systému, ktorý pre Vás prispôsobíme a taktiež so samotnou realizáciou EPDM membrán.

09-Ukoncenie-na-atike

Hydroizolácia strechy v podaní EPDM membrány 

Všeobecne sa strešný plášť skladá z nosnej časti, tepelnoizolačnej vrstvy, hydroizolačnej vrstvy a povrchovej úpravy. Existuje hneď niekoľko druhov jednotlivých vrstiev s rôznymi vlastnosťami, aplikáciou či možnosťou použitia. EPDM membrána (fólia) predstavuje vrstvu hydroizolačnú.

Ukážka strešného plášťa (bez použitia EPDM)

Vo všeobecnosti ide o inertný materiál s neškodným vplyvom na životné prostredie. EPDM fólia je jednovrstvová zo syntetického kaučuku. Táto gumená membrána sa vyrába z etylén propylén dien monoméru, ktorý sa mieša so sadzou a ďalšími prímesami (napr. elastomér). Taktiež je vystužený tkanou polyesterovou rohožou. Tá ovplyvňuje najmä horľavosť EPDM membrány. Elastomér zase zabezpečuje zachovanie vlastností aj za extrémnych poveternostných podmienok. 

Použitie EPDM membrány

Strešný systém s EPDM membránou ponúka množstvo inštalačných možností. Fólie EPDM sa inštalujú buď celoplošne lepením, mechanicky – kotvením pomocou upevňovacích systémov alebo pomocou balastovaného systému. Balastovaný systém predstavuje voľne položenú membránu, ktorá je následne priťažená štrkom alebo iným zaťažením. EPDM membránu možno pre jej pozitívne fyzikálne vlastnosti použiť ako vrstvu hydroizolačnú a zároveň aj ako povlakovú krytinu. 

Výhody: 

 • Ľahká váha, flexibilná
 • Rezistencia voči ozónu, UV žiareniu, mikroorganizmom – dôsledkom je pomalé starnutie 
 • Vysoká ohýbnosť a rozťažnosť 
 • Odolnosť teplotám až -45°C do 130°C 
 • Hrúbka 1,1mm 
 • Životnosť vyše 50 rokov 
 • Ekologická 
 • Aplikácia ,,za studena”
Hydroizolácia atiky EPDM membránou

Porovnanie s ostatnými typmi hydroizolácii:

 • Nevyžaduje použitie plameňa – nízke požiarné riziko, vysoká bezpečnosť pri práci
 • Bez nutnosti použitia špeciálneho náradia 
 • Jednoduchá manipulácia, nízka prácnosť 
 • Dodanie vo veľkých rozmeroch 
 • Minimálnosť výskytu spojov 
 • Možná inštalácia aj v zimnom období 
 • Bez údržbová 
 • Vhodná pre extenzívne zelené strechy
 • Potrebná minimálna pracovná sila
 • Rcýhla aplikácia

Tento druh izolácie sa využíva už viac ako 60 rokov. Na trhu sa pohybuje s minimálnou zmenou vo svojom zložení, čo svedčí o jej stabilnej vysokej kvalite. Tak ako si EPDM membrána zachováva svoje chemické zloženie počas celej doby nasadenia v stavebníctve, tak si zachováva aj počas svojej životnosti po aplikácií. 

Bez-nazvu

FIRESTONE RUBBERGARD™ EPDM

 

STAŇTE SA SÚČASŤOU BUDÚCNOSTI STRIECH

Rubbergard™ EPDM je syntetická gumená jednoplášťová membrána určená na hydroizoláciu
Plochých striech a striech s nízkym sklonom komerčných, priemyselných a rezidenčných budov.
Ponúka výnimočnú životnosť, odolnosť a prispôsobenie sa na aktuálne a budúce potreby striech.
Na rozdiel od tradičných hydroizolačných membrán na trhu, inštalácia rubbergard™
Epdm prebieha bez plameňa, čo umožňuje bezpečnejšie pracovné podmienky na projekte.
Kvôli svojej ľahkej váhe ponúka ideálne strešné riešenie, ktoré je rýchle a jednoduché
Na inštaláciu.
Spolu s kompletným strešným systémom zaručujúcim extrémne dlhú životnosť, firestone
Ponúka svojím zákazníkom celkovú podporu na projekte a predrealizačnej príprave, od
Školenia po technickú asistenciu pred, počas realizácie aj po dokončení projektu.

Strešná membrána RubberGard™ EPDM môže byť inštalovaná len realizátormi striech, ktorí boli riadne
vyškolení a schválení spoločnosťou Firestone. Spoločnosť ponúka rôzne vzdelávacie programy a školenia
v tréningových centrách v Európe a Ázii. Cieľom týchto tréningových programov je vzdelávať a oboznámiť
dodávateľov strešných krytín so všetkými aspektmi inštalácií strešných systémov EPDM, od začiatočníkov po pokročilých.

Firestone si uvedomuje potrebu plne kompatibilného strešného systému, ktorý nie je upriamený len na
hydroizolačnú membránu. Preto ponúka kompletný sortiment príslušenstva navrhnutého tak, aby zaručil tie
najlepšie výsledky počas inštalácie RubberGard™ EPDM strešného systému.
V posledných rokoch, Firestone rozšíril ponuku o komponenty na ploché strechy, ako PIR izolačné dosky,
krycie dosky a parozábrany. Kvalitu systému zvyšuje záruka kompatibility.

BEZ PLAMEŇA

Na rozdiel od iných tradičných strešných krytín, k inštalácií membrány RubberGard™ EPDM nie sú potrebné žiadne plynové fľaše ani použitie plameňa. Tento proces aplikácie zastudena výrazne znižuje požiarne riziko na streche.

VEĽKÉ PANELY = MENEJ SPOJOV


Membrána RubberGard™ EPDM je dostupná v rôznych veľkostiach panelov, najvačšie sú 15 m široké x 61
m dlhé, čo značne redukuje počet spojov. Malá skupina pracovníkov je postačujúca, aby pokryla väščinu
projektov, čo umožňuje dodávateľovi strešnej krytiny rýchlejší presun na ďalší projekt.

ŽIADNE ŠPECIÁLNE NÁRADIE


Na inštaláciu nie je potrebné žiadne drahé náradie ako napríklad zváračka. Montáž prebieha pomocou
aktivátora a samolepiacich produktov vyvinutých spoločnosťou Firestone tak, aby spĺňali požiadavky rôznych strešných aplikácií a inštalačných detailov.

67

Drevovláknitá izolácia

Na trhu sa nachádza niekoľko možností izolačných materiálov. Každý sa vyznačuje svojimi špecifickými vlastnosťami. Ako je na tom drevovláknitá tepelná izolácia a prečo práve ona?

100 % recyklovateľný prírodný materiál

Základnou surovinou na výrobu tejto tepelnej izolácie je drevná hmota získaná z borovice lesnej, ktorá sa rozomelie na vlákna. Pod vplyvom vzduchu, predpísanej teploty a tlaku sa tieto vlákna potom zlisujú. Základné spojivo predstavujú prírodné živice, ktoré tvoria len 0,6 % objemu materiálu. Drevovláknité tepelné izolácie tak neobsahujú žiadne ťažké chemické lepidlá. Na ekologickosti tomuto materiálu pridáva aj spôsob pestovania a výrubu borovíc, ktorý je prísne monitorovaný.

Dosková drevovláknitá izolácia

Je drevo naozaj horľavé?

Jednou z charakteristických vlastností dreva je, že výborne horí. To by, samozrejme, nebol problém, ak by sme chceli založiť oheň v kozube. Z hľadiska požiarnej ochrany stavby však nie je táto vlastnosť žiaduca. Keďže sa do drevovláknitej izolácie nepridávajú žiadne retardéry horenia, je jej trieda reakcie na oheň E, čo predstavuje horľavý materiál. V tejto súvislosti však treba povedať, že po prehorení určitej vrstvy dreva, približne 1 cm, vrchná vrstva zuhoľnatie a po odhorení približne 4 až 5 cm sa začína čas horenia výrazne predlžovať.

Fúkaná drevovláknitá izolácia

To je hlavný dôvod, prečo je drevo v porovnaní napr. s oceľou vystavenou teplotám nad 600 až 1 000 °C paradoxne „odolnejšie“. V podstate ide o to, že oheň má k dispozícii menej kyslíka, ktorý je pre proces horenia dôležitý. Podobne ako pri drevovláknitej izolácii. Je veľmi ťažké ju zapáliť.

STEICO systémy

Drevovláknité tepelné izolácie STEICO v dopoludňajších hodinách prijímajú teplo a „uschovávajú ho“ až do večera, keď klesnú vonkajšie teploty. Počas večera a noci toto naakumulované teplo opätovne uvoľňujú cez strechu alebo obvodovú konštrukciu do exteriéru, čím sa výrazne znižuje teplotná záťaž obytných priestorov.

STEICO zell drevovláknitá izolácia

Kombinácia týchto všetkých vlastností umožňuje pri správnej hrúbke alebo kombinácii vrstiev drevovláknitej izolácie dosiahnuť fázový posun teplotného kmitu pri obvodových stenách 16 a viac hodín a pri streche dokonca 17 hodín. Interiér si vďaka tomu vie zachovať príjemnú teplotu aj v lete a aj v zime. Na porovnanie, pri tradičných tepelnoizolačných materiáloch je to v priemere len 7 hodín.

Na ochranu proti letným horúčavám sa odporúča použiť takú izoláciu, ktorá zaručuje pomalý prechod tepla. Inak povedané, má čo najnižšiu tepelnú vodivosť. Veľmi účinné riešenie preto predstavuje izolácia s mimoriadne vysokou akumulačnou schopnosťou práve na báze drevovlákna.

zelena-strecha-profil

Zelená vegetačná strecha

Vegetačné strechy nie sú žiadnym módnym výstrelkom ani riešením iba pre ekologických nadšencov. Strechy, ktoré sú zároveň domovom rôznych druhov rastlín sú v súčasnej dobe klimatických zmien preferovanou voľbou, vďaka množstvu výhod.

Nároky zelenej strechy

Zelená strecha sa dá realizovať aj v rámci rodinného domu. Aby ste sa však mohli tešiť z jej výhod, najskôr si preverte, či je takáto úprava vhodná pre vašu stavbu. Pri plánovaní vegetačnej strechy treba zvážiť nasledovné aspekty:

 • nosnosť strechy
 • sklon strechy
 • slnečné a dažďové zatienenie
 • možnosť odvodnenia strechy
Zelená strecha v prevedení na šikmej streche

Redukcia tepla pomocou vegetácie

Klíma v mestskej zástavbe je výrazne vyššia ako teplota prostredia, ktoré nie jej zastavané a obsahuje zeleň. Budovy, betónové a asfaltovej povrchy ulíc absorbujú cez deň obrovské množstvo tepla zo slnka, ktoré následne vyžarujú do okolia. Mestské tepelné ostrovy majú nielen negatívny vplyv na ľudí, ktorí v nich žijú, zvyšujú aj náklady na chladenie budov a takto výrazné zvýšenie teploty následne ovplyvňuje aj množstvo zrážok v meste a jeho okolí. Prehrievanie centier miest vedie navyše k stúpaniu teplého vzduchu, ktorý so sebou zo zeme dvíha prach a ďalšie nečistoty, ktoré potom následne dýchame.
Mestská zeleň v parkoch, vegetačných strechách a zelených stenách výrazne redukuje efekt tepelného ostrova. Základným mechanizmom je odparovanie vody z vegetácie (evapotranspirácia) a vodných plôch, čo znižuje teplotu okolitého prostredia. Odparenie jedného litra vody predstavuje ekvivalent cca 0,7 kWh energie potrebnej pre prevádzku chladiaceho zariadenia, teda 1 mm zrážok zadržaných na 100 m² vegetačnej strechy, to môže zodpovedať úspore 70 kWh energie potrebnej na chladenie budovy v letných horúčavách. Rozhodnutie v prospech zelenej strechy sa stáva určite prínosné.

Extenzívna vegetačná strecha

Pri rekonštrukcii klasickej plochej strechy na zelenú je najvhodnejšou a najmenej náročnou formou skladba s extenzívnou zeleňou. Sú nenáročné na údržbu a tiež sú cenovo najdostupnejšie. Ideálne sú nízke trsovité sukulentné rastliny, ktoré sa samovoľne plošne rozrastajú a regenerujú. Medzi odporúčané rastliny patria rozchodníky, skalnice a ďalšie rastliny, ktoré sa zvládnu vysporiadať s extrémnymi podmienkami – dlhotrvajúcim suchom, vetrom a priamym slnečným žiarením.

Extenzívna zelená strecha

Intenzívna zelená strecha

Najnákladnejším a najnáročnejším typom zelenej strechy je skladba s intenzívnou zeleňou. Pri výsadbe tohto druhu zelenej strechy je k dispozícii takmer neobmedzený výber rastlín. Na takúto strechu sa vysieva trávnik, trvalky, kríky, ale aj rôzne druhy stromov. Intenzívna zeleň však vyžaduje stálu starostlivosť a údržbu s automatickou závlahou. Táto strecha predstavuje vhodné riešenie pre novostavby, nie však pre rekonštrukciu starších domov.

Intenzívna zelená strecha

Samozrejme aj v tomto prípade existuje ,,zlatý stred“. Takzvaná polo-intenzívna vegetačná strecha. Nie je náročná na údržbu a umožňuje aj výsadbu vyšších rastlín. Pri vrstvení substrátových dosiek hydrofilnej vlny tu dochádza k väčšej akumuláciu vody a tým aj možnosť použiť rastliny s väčšími nárokmi na vodu.

zakladna-vystuzna-vrstva

Odvetrávaná, či kontaktná fasáda časť 2.

Správne zvolená fasáda môže udržiavať váš príbytok v šetriacom, úspornom režime a zároveň to môže byť aj niečo, čo budove dodá nový, moderný ráz. Existuje množstvo druhov fasád, ktoré v sebe dokážu skĺbiť užitočnosť a zároveň svojím dizajnom upútajú na prvý pohľad.

Kontaktná fasáda

V predchádzajúcom článku sme si priblížili odvetrávanú fasádu. Teraz sa na rad dostáva stará dobrá klasika – kontaktná fasáda. Do tejto kategórie spadajú najčastejšie omietkové fasády. Tie sa aplikujú priamo na murivo, kde každá jedna z aplikovaných vrstiev, či tepelná izolácia, lepidlo, alebo omietka, sa navzájom dotýkajú – sú vo vzájomnom kontakte. 

Najhlavnejším rozdielom medzi kontaktnou a odvetranou obvodovou stenou je vzduchová medzera medzi obkladom a múrom. Ďalším významným rozdielom je životnosť. V prípadne kontaktných fasád, sa odhaduje na 20 až 25 rokov, ak sa dodržia technologické postupy pri montáži a realizuje sa pravidelná údržba (umývanie, impregnácia a maľovanie). Prevetrávané fasády, ktoré obsahujú oceľovú konštrukciu a keramický obklad, majú až 100 ročnú životnosť.

Jednotlivé vrstvy kontaktnej fasády

Výhody

Aj kontaktná fasáda má svoje výhody, avšak ani ten najlepší materiál použitý pri tomto type nie je tak dobre prevzdušnený, ako odvetraný typ. Jednou z výhod kontaktnej fasády je, že je pomerne lacná. Navyše, vie mať dobrú tepelnú izoláciu, závisí to však od hrúbky a druhu izolačného materiálu. Odporúča sa minerálna vlna z kameňa, ktorá zabezpečuje bezproblémovú difúziu vodnej pary. Navyše ide o fasádu nehorľavú, s výrazne rýchlejšou aplikáciou a s rôznymi farebnými povrchovými úpravami.

Zateplenie polystyrénom

Nevýhody

Ako sme už spomenuli, ani ten najlepší materiál pri kontaktnej fasáde nedokáže byť tak dobre prevetraný, ako odvetraná obvodová stena. Ak sa na to všetko pozrieme z ekologického hľadiska, polystyrén, ktorý sa prevažne používa na aplikovanie fasády, sa st veľkou záťažou pre životné prostredie. S tým súvisí aj to, že druhý možný spôsob na zateplenie v kontaktnej fasáde je použitie minerálnej vlny. Tá stojí však o 50% viac, ako polystyrén. Nevýhodou je aj to, že životnosť fasády závisí od kvality podkladu a izolačného materiálu. Ak sa znehodnotí jedno z nich, fasáda bude mať krátku životnosť.

Zateplenie fasády minerálnou vlnou

Do kategórie kontaktnej fasády spadajú najčastejšie omietky, no ako obklad sa môže používať aj tehla, kameň, či drevo. Najhlavnejším rozdielom je teda vzduchová medzera medzi obkladom a múrom. Aj napriek tomu môže byť táto fasáda kvalitná, najmä keď je použitá izolácia v podobe minerálnej vlny v správnej hrúbke.

2614dc5499974d65868803208843a334_zmensena

Odvetrávaná, či kontaktná fasáda časť 1.

Akú fasádu vybrať na dom? Dilema, ktorá trápi nejedného klienta pri výstavbe, alebo rekonštrukcii. Zásadné pochybenie často nastáva už na začiatku, pretože klienti vo väčšine prípadov ani netušia, z čoho môžu vyberať.

Delenie fasád

Väčšina z nás už počula o omietkových, alebo obkladových fasádach. Čoraz častejšie sa však skloňujú aj odvetrané fasády. V širšom zmysle slova sa fasády delia na dva základné druhy.

 • kontaktné fasády
 • odvetrané fasády

Samozrejme, medzi týmito druhmi fasád sú rozdiely. Každá má svoje výhody i nevýhody a každú možno použiť v rôznych podmienkach za rôznych okolností. Na trhu sú desiatky výrobcov a ešte viac firiem, ktoré sa o vašu fasádu komplexne postarajú od výberu až po montáž.

Rôzne povrchové úpravy odvetrávanej fasády

Rady pred výberom

Pred výberom je dôležité ujasniť si niekoľko faktov o stavbe. Výber fasády totiž ovplyvňujú nasledujúce faktory:

 • typ muriva (tehla, kváder, drevo, betónové panely…)
 • použitá tepelná izolácia (polystyrén EPS, extrudovaný polystyrén, minerálna vlna, penové sklo…)
 • klimatické podmienky v danom prostredí
 • dizajn výslednej fasády

Odvetrávaná fasáda

Najskôr si posvietime na fasádu so vzduchovou medzerou. Práve vďaka tejto maličkosti, ako je vzduchová medzera, sa tento typ fasády teší čoraz väčšej obľube. Murivo v tomto prípade neprichádza do priameho styku s obkladom. Samotný obklad rôzneho druhu je upevnený na nosnej hliníkovej (prípadne drevnej) konštrukcii, čím vzniká spomínaná vzduchová medzera. Medzi obkladom a murivom je ešte aplikovaná tepelná izolácia, najčastejšie minerálna vlna. Samotné fasádne panely sa upevňujú najčastejšie lepením.

Prúdenie vzduchu v odvetrávanej fasáde

Výhody

 • odolnosť voči mechanickému poškodeniu
 • perfektné izolačné a termoregulačné vlastnosti
 • zabránenie vlhkosti, plesniam a kondenzácii, paropriepustnosť
 • ľahko umývateľné
 • vysoká variabilita farieb, materiálov, motívov
 • farebná stálosť po desiatky rokov
Montáž fasády

Nevýhody

 • vyššia cena
 • komplikovanejšia a zdĺhavejšia montáž
 • málo odborníkov pre montáž

Odvetrávané fasády sú na prvý pohľad na nerozoznanie od tých kontaktných, avšak príjemnú vnútornú klímu, ktorú dokáže tento typ vytvoriť, rozhodne spozorujete okamžite. Navyše vzhľadom na široký výber povrchového dizajnu ulahodí každému jednému vkusu či štýlu.

06Preklad

Stavebné preklady

Stavebné preklady predstavujú prvky, ktoré slúžia na preklenutie stavebných otvorov. Najčastejšie ide o okná a dvere. Nachádzať sa môžu tak v nosnej, ako aj nenosnej stene. Na trhu sa nachádza niekoľko typov prekladov rôznych rozmerov, či materiálov. 

Voľba prekladu

Voľba nie je náročnou záležitosťou. V podstate sa takmer vždy odporúča siahnuť po značke a materiáli, ktorý je rovnaký, ako pri celej hrubej stavbe. Jednou z výhod je, že jednotliví výrobcovia ponúkajú stavebné preklady vo výškovom module, ktorý zodpovedá výškovému modulu murovacích tvárnic (250 mm), čo, samozrejme, urýchľuje výstavbu. Zároveň tak nemusíte riešiť zbytočne zložité detaily, ktoré by pri nesystémovom riešení mohli vzniknúť.

Tepelné mosty

Tieto konštrukčné prvky sa navrhujú tak, aby sa pri ich správnom použití zabránilo vzniku neželaných tepelných mostov. Pri zhotovení prekladov sa musí prihliadať na technologické postupy predpísané výrobcami. Taktiež je potrebné klásť ich do dostatočne hrubého maltového lôžka a s dostatočnou dĺžkou uloženia na okolitom murive, ktorá je predpísaná v závislosti od dĺžky prekladu.

Tepelné mosty v mieste prekladov

Zároveň sa medzi jednotlivé prvky umiestňuje tepelná izolácia, ktorá zabezpečuje splnenie tepelno-technických kritérií. Na trhu sa dnes už však nachádzajú aj preklady so zabudovanou, prípadne vyberateľnou izoláciou. Pri realizácii sa dôležitou stáva aj správna orientácia prekladu. Na väčšine z nich sa správna orientácia vyznačuje nápisom, prípadne šípkami. Niektoré môžu mať napríklad rozdielne vytvarovanú spodnú a hornú hranu, čo zabraňuje nesprávnemu uloženiu.

Preklady pre keramické murivo

Ak ste zvolili pre vaše steny keramické tvárnice, siahnite po prefabrikovaných keramických prekladoch. Na trhu existujú keramické preklady s vloženou izoláciou, či predpäté preklady. Delia sa taktiež podľa použitia pre nosné a nenosné steny. Rovnako ako tehly, aj keramické preklady sa vyrábajú z tehliarskej hliny v kombinácii s betónovou výplňou a výstužou, ktorá jej dodáva pevnosť. Vlastnosti týchto tehliarskych materiálov sa nemenia počas celej životnosti stavby. Keramické prvky sú tak okrem statických požiadaviek zárukou tepelného, akustického a bezpečnostného komfortu.

Keramický preklad

Preklady pre pórobetónové murivo

Na trhu sa v niekoľkých typoch a rozmeroch nachádzajú aj prefabrikované pórobetónové preklady. Logicky sa po nich siaha vždy ak bola aj hrubá stavba vyhotovená z pórobetónových tvárnic. Pórobetónové preklady sa využívajú na preklenutie otvorov v nosných aj nenosných priečkach. Vyhotovujú sa z pórobetónu, tenko-vrstvového lepidla, oceľovej výstuže a betónovej zálievky. Preklady sa dajú kombinovať na rôznu šírku priečok, pričom ich minimálne uloženie je 100mm pri šírke prekladu 100 až 125mm, alebo uloženie 150mm pri šírke prvku 150mm. Ich zabudovanie a použitie sa odporúča až po zatvrdnutí betónovej zálievky a spojovacej malty. Samonosné (nenosné) preklady sa používajú pri preklenutí otvorov v nenosných stenách. Dajú sa kombinovať pre rôzne šírky stien.

Ukážka pórobetónového prekladu

Železobetónové preklady

Pri návrhu stavby môže dôjsť aj k situácií, kedy nebude vyhovovať žiadny existujúci prefabrikovaný preklad. V tomto prípade je potrebné priamo na stavbe vyhotoviť železobetónový monolitický prvok. Tento typ sa vyhotovuje bez ohľadu na použitý materiál pri hrubej stavbe. Existuje však aj možnosť preklad vynechať, respektíve nahradiť ho vencom.

Vhodnosť stavebného prekladu na preklenutie otvoru väčšinou určuje projektant, alebo statik. Preklad musí teda spĺňať najmä statické požiadavky. Pri výbere je dôležité, aké zaťaženie bude do ostenia prenášať. Ďalšie požiadavky, ktoré musí stavebný preklad spĺňať, sú tepelno-technické parametre (pri umiestnení na obvodovej stene), akustické, či estetické.

9ddf4d2e6307acf429bcddad0b946799_109277-depositphotos-5419077-xl-2015

Hydroizolácia spodnej stavby

O zakladaní spodnej stavby sme na našom webe už písali. Existuje však aj prvok, na ktorý sa kladie veľký dôraz a to ešte pred budovaním zvislých konštrukcií. Tentokrát prinášame prehľad o hydroizoláciách a ich použití v spodnej stavbe. 

Úlohou hydroizolácie je zabrániť prenikaniu pôsobiacej vody. Tá môže byť podpovrchová – (zemná vlhkosť, podzemná voda), atmosférická (zrážková voda, vlhkosť ovzdušia), prevádzková a povrchová (rieky, nádrže). Každá pôsobiaca voda vytvára iné hydro-fyzikálne namáhanie, ktorému by použitá hydroizolácia mala odolávať. Známe sú tri stupne namáhania: 1. tlaková voda, 2. gravitačná voda a 3. zemná vlhkosť. Na základe tohto delenia sa najčastejšie stretávame s dvoma typmi HI a to proti tlakovej vode a proti zemnej vlhkosti.

Ošetrenie prestupu cez hydroizolačnú vrstvu konštrukcie

Najčastejšie sa hydroizolácie vonkajších podzemných častí budov zhotovujú z povlakových materiálov na báze PVC fólií, asfaltovaných alebo modifikovaných asfaltovaných pásov, bitúmenových stierkových materiálov, prípadne inak modifikovaných stierkových materiálov. Materiály, z ktorých sa zhotovujú, musia byť odolné proti hnilobným procesom, nesmú prepúšťať vodu, zemnú vlhkosť, vodné pary a ideálne ani radón z podložia. Ak stavbu zakladáte na vode siahajte po HI proti tlakovej vody, ak sa však vo vašom okolí hladina podzemnej vody nenachádza, vystačíte si s HI proti zemnej vlhkosti.

Asfaltové pásy

Ide o modifikované pásy s prísadami proti biologickej korózii a v prípade vegetačných striech aj s prísadami na ochranu proti prerastaniu koreňov. Tieto pásy sa používajú na vytvorenie hlavnej hydroizolačnej vrstvy spodných stavieb, ochranu stavby proti zemnej vlhkosti, stekajúcej vode, tlakovej vode a aj radónu. Profilovaná spodná strana sa stará o celoplošné spojenie s podkladom. Pásy sa zvyčajne aplikujú natavením plameňom. Taktiež sa dajú použiť ako parozábrana alebo spodný modifikovaný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech.

Natavovanie asfaltových pásov

Mäkčené PVC fólie

HI na báze mäkčeného PVC predstavujú homogénne fólie, ktoré sa používajú do pozemných a podzemných častí stavby proti zemnej vlhkosti, ale aj proti agresívnej tlakovej vode. Fólie mPVC sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti prenikaniu radónu a navyše aj chemickou odolnosťou proti väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí. Ich súčasťou nemusí byť výstužná mriežka, vďaka čomu sa dajú vytvoriť dokonale tesné spoje a detaily. Fólie sa aplikujú teplovzdušným zváraním alebo sa mechanicky kotvia do podkladu.  

mPVC hydroizolácia kotvená do základovej konštrukcií

Bitúmenová stierka

Tento typ HI sa používa za studena na horizontálne a aj vertikálne utesnenie v exteriéri, ale aj interiéri. Dokáže odolávať zemnej vlhkosti, presakujúcej a vsakujúcej vode (pri základoch, v pivniciach, pod potermi terás a balkónov). Existuje možnosť vloženia výstužnej tkaniny, čím sa poter stáva odolný aj voči tlakovej vode do hĺbky 3m.

Bitúmenová stierka

V prípade novostavieb máte možnosť premyslieť a vybrať si to najvhodnejšie riešenie. Voľba menej vhodného riešenia, prípadne absolútne nevhodného, či finančne menej náročného sa môže počas užívania objektu prejaviť neskoršími poruchami. Treba si uvedomiť, že finančné náklady na ich odstránenie sa môžu vyšplhať omnoho vyššie ako tie ušetrené. Hydroizolácia spodnej stavby pri akomkoľvek hydro-fyzikálnom namáhaní predstavuje kľúčovú vrstvu pre spoľahlivosť a životnosť celej stavby. Na rozdiel od strechy sa hydroizolácia spodnej stavby po svojom dokončení stáva neprístupná a tým pádom veľmi ťažko opraviteľná. 

STEICOhouse

STEICO systémy

Určite ste sa pri plánovaní rodinného domu stretli s alternatívnymi a možno trochu netradičnými materiálmi. V dnešnej dobe sa po nich siaha najmä z ekologického a energetického hľadiska. Jedným z takýchto materiálov sú aj drevovláknité izolačné a konštrukčné prvky. Vedúcou firmou vo výrobe a predaji týchto prvkov je firma STEICO.

Drevovláknité prvky

Prečo sa práve drevovláknité prvky považujú za také originálne a priekopnícke? Drevovláknitá doska alebo vláknitá doska je doska na báze dreva. Vyrába sa je z ligno-celulózových vlákien pôsobením tepla alebo tlaku. Nadbytočná vodná para tak cez nich môže unikať bez problémov von. Týmto sa zabraňuje výskytu plesní, ktoré sú škodlivé pre náš organizmus, ale zároveň poškodzujú aj konštrukcie a materiály. Tieto prvky sú navyše vode odolné (hydrofóbne), čím poskytujú účinnú ochranu pred poveternostnými podmienkami. Drevovláknité dosky možno omietať alebo obkladať. Na dotyk sú príjemné a nezanechávajú na pokožke nežiaduce, nepríjemné následky.

Drevovláknitá izolácia

Produktové portfólio firmy STEICO obsahuje materiály vhodné na všetky konštrukčné detaily. Všetky prvky sa navzájom veľmi dobre kombinujú a spoločne dosahujú ideálne riešenia. Okrem izolácií sa taktiež vyrábajú aj nosné konštrukčné prvky na báze dreva. Medzi najviac používané sa radia I-nosníky konštruované z pásnic a stojok. Na stojky sa používajú drevovláknité dosky s drážkovým spojom. Tie majú neobvyklú pevnosť pri zaťažení.

STEICO nosníky

Na trhu sa nachádzajú dva základné typy STEICO nosníkov – STEICO wall a STEICO joist. Ako vyplýva už zo samotného názvu, STEICO wall sa používa prevažne na konštrukcie stien, podláh a stropov v drevostavbách, pri rekonštrukciách podkrovných priestorov a taktiež nahrádza nosné prvky z reziva. Veľkým benefitom je možnosť vyhotoviť zateplený STEICO wall nosník, ktorý sa dodatočne zatepľuje drevovláknitou izoláciou. Tá sa vkladá medzi pásnice z oboch strán stojok.

Konštrukcia zo STEICO wall nosníkov

STEICO joist nosníky sa využívajú hlavne na konštrukcie striech a trámových stropov. Ich výhodou v prípade striech je hlavne odľahčenie krovu a prekonanie väčších vzdialeností bez priehybu. Vďaka ich odľahčeniu je montáž krovu rýchlejšia a jednoduchšia. Výrobcovia garantujú dodanie rôznych dĺžok avšak s typickou šírkou a výškou nosníka (min 200mm).

Strecha zo STEICO joist nosníkov

Výrobcovia STEICO nosníkov nezabudli ani na vedenie rozvodov, keďže dnešnými modernými domami sa vedú inštalácie od kanálu a vody až po ventilačné systémy. V mnohých hotových stropných či stenových konštrukciách nie je ich vedenie vždy možné, častokrát to končí vysokými nákladmi. Vďaka STEICO nosníkom sa rozvody vedú cez prestupy v stojkách. Otvory do 20mm sa môžu viesť v ľubovoľnom mieste stojky.  

Tepelné mosty

Jednou z mnohých výhod drevovláknitých konštrukcií sa stala aj eliminácia tepelných mostov. Stenové, alebo aj strešné prvky z masívneho dreva, majú tendenciu predávať teplo z obytného priestoru smerom von. Týmto sa tvorí klasický tepelný most. Ten sa podieľa na značných teplotných stratách. Teplotné výkyvy sa stávajú tým väčšie, čím je tepelný most širší, a preto treba miesta vzniku tepelných mostov redukovať. Túto funkciu dokonale plnia výrobky STEICO joist ale aj STEICO wall. Pri I nosníkoch rozhoduje o prieniku tepla stojka, ktorej hrúbka je buď 6 alebo 8mm. Vďaka nej sa zabezpečí eliminácia mostov, ktoré bežne vznikajú pri masívnych drevených prvkoch.

Profily STEICO nosníkov

Drevovláknité prvky prinášajú do Vášho domu pohodu. Zabezpečujú ochranu proti chladu, horúčave a hluku, ale aj príjemnú vnútornú mikroklímu, či  vyrovnanú priestorovú vlhkosť, ktorú ocenia najmä alergici. Toto sú výhody, na základe ktorých označujeme tieto prvky ako multifunkčné. Navyše ich môžeme využiť pri klasických stavbách, rekonštrukciách, či pri skeletoch, alebo aj v prípade pasívnych domov.