raholt-borretslag-norway

EPDM pri rekonštrukciách 

V prípade zistenia chýb po realizácií stavebných prác alebo všeobecne pri rekonštrukcií stavebných konštrukcií (strechy, pochôdzne strechy – terasy..) sa odporúča siahnuť práve po EPDM membránach. 

EPDM membrány predstavujú povlakovú hydroizoláciu na báze vulkanizovanej gumy. Ich životnosť presahuje až 50 rokov. Použitie týchto fólií práve na rekonštrukcie striech predstavujú vhodné riešenie, lebo ideálne odolávajú UV žiareniu aj zimným teplotám. Dokonca sú vhodné aj pre extenzívne zelené strechy a fotovoltaické systémy.

Netreba sa báť predstavy chodenia po horúcej ,,gume“. Na povrch fólií sa dá ďalej aplikovať príťažlivejšiu vrstvu v podobe umelého trávnika, jemného kamenia a podobne. Jej aplikácia je možná dokonca aj na existujúci povrch striech, ktorý je častokrát zakončený buď hydroizoláciou z iného materiálu alebo dlažbou.  

Ukážka strešnej terasy s umelým trávnikom

EPDM fólie sa na trhu vyskytujú spolu s ich doplnkami ako sú lišty, lepidlo, rohovky a iné. Všeobecne na inštaláciu nepotrebujete žiadne špeciálne náradie. Avšak samotný proces by sa mal zveriť do rúk zaškoleným odborníkom. Tých schvaľuje spoločnosť Firestone, ktorá tvorí súčasť najväčšej gumárenskej spoločnosti na svete. 

Fólie sa aplikujú lepením, pomocou špeciálneho lepidla. Kľúčové pri pokládke hydroizolácii je prekrývanie spojov a minimalizovanie ich výskytu.

Membrány sa dajú zakúpiť v rôznych dostupných veľkostiach panelov. Najväčšie dostupné panely majúrozmery 15m x 61m, čo značne redukuje počet ich spojov a zároveň aj možný výskyt chýb.

Lepenie EPDM membrány

Rýchle riešenie pre zatekanie, plesne, nepostačujúcu či poškodenú hydroizoláciu predstavujú práve EPDM membrány. Navyše ich aplikácia pri zbehlom a odborne zaškolenom tíme je rýchla. V prípade plôch ako sú terasy alebo stredne veľké strechy RD ide o dobu približne jedného dňa. 

Hydroizolácia novej strechy, alebo oprava plochej/rovnej strechy vysokokvalitnými strešnými systémami Firestone RubberCover EPDM alebo RubberGard EPDM nikdy nebola jednoduchšia. Radi Vám pomôžeme s výberom vhodného systému, ktorý pre Vás prispôsobíme a taktiež so samotnou realizáciou EPDM membrán.

09-Ukoncenie-na-atike

Hydroizolácia strechy v podaní EPDM membrány 

Všeobecne sa strešný plášť skladá z nosnej časti, tepelnoizolačnej vrstvy, hydroizolačnej vrstvy a povrchovej úpravy. Existuje hneď niekoľko druhov jednotlivých vrstiev s rôznymi vlastnosťami, aplikáciou či možnosťou použitia. EPDM membrána (fólia) predstavuje vrstvu hydroizolačnú.

Ukážka strešného plášťa (bez použitia EPDM)

Vo všeobecnosti ide o inertný materiál s neškodným vplyvom na životné prostredie. EPDM fólia je jednovrstvová zo syntetického kaučuku. Táto gumená membrána sa vyrába z etylén propylén dien monoméru, ktorý sa mieša so sadzou a ďalšími prímesami (napr. elastomér). Taktiež je vystužený tkanou polyesterovou rohožou. Tá ovplyvňuje najmä horľavosť EPDM membrány. Elastomér zase zabezpečuje zachovanie vlastností aj za extrémnych poveternostných podmienok. 

Použitie EPDM membrány

Strešný systém s EPDM membránou ponúka množstvo inštalačných možností. Fólie EPDM sa inštalujú buď celoplošne lepením, mechanicky – kotvením pomocou upevňovacích systémov alebo pomocou balastovaného systému. Balastovaný systém predstavuje voľne položenú membránu, ktorá je následne priťažená štrkom alebo iným zaťažením. EPDM membránu možno pre jej pozitívne fyzikálne vlastnosti použiť ako vrstvu hydroizolačnú a zároveň aj ako povlakovú krytinu. 

Výhody: 

 • Ľahká váha, flexibilná
 • Rezistencia voči ozónu, UV žiareniu, mikroorganizmom – dôsledkom je pomalé starnutie 
 • Vysoká ohýbnosť a rozťažnosť 
 • Odolnosť teplotám až -45°C do 130°C 
 • Hrúbka 1,1mm 
 • Životnosť vyše 50 rokov 
 • Ekologická 
 • Aplikácia ,,za studena”
Hydroizolácia atiky EPDM membránou

Porovnanie s ostatnými typmi hydroizolácii:

 • Nevyžaduje použitie plameňa – nízke požiarné riziko, vysoká bezpečnosť pri práci
 • Bez nutnosti použitia špeciálneho náradia 
 • Jednoduchá manipulácia, nízka prácnosť 
 • Dodanie vo veľkých rozmeroch 
 • Minimálnosť výskytu spojov 
 • Možná inštalácia aj v zimnom období 
 • Bez údržbová 
 • Vhodná pre extenzívne zelené strechy
 • Potrebná minimálna pracovná sila
 • Rcýhla aplikácia

Tento druh izolácie sa využíva už viac ako 60 rokov. Na trhu sa pohybuje s minimálnou zmenou vo svojom zložení, čo svedčí o jej stabilnej vysokej kvalite. Tak ako si EPDM membrána zachováva svoje chemické zloženie počas celej doby nasadenia v stavebníctve, tak si zachováva aj počas svojej životnosti po aplikácií. 

Bez-nazvu

FIRESTONE RUBBERGARD™ EPDM

 

STAŇTE SA SÚČASŤOU BUDÚCNOSTI STRIECH

Rubbergard™ EPDM je syntetická gumená jednoplášťová membrána určená na hydroizoláciu
Plochých striech a striech s nízkym sklonom komerčných, priemyselných a rezidenčných budov.
Ponúka výnimočnú životnosť, odolnosť a prispôsobenie sa na aktuálne a budúce potreby striech.
Na rozdiel od tradičných hydroizolačných membrán na trhu, inštalácia rubbergard™
Epdm prebieha bez plameňa, čo umožňuje bezpečnejšie pracovné podmienky na projekte.
Kvôli svojej ľahkej váhe ponúka ideálne strešné riešenie, ktoré je rýchle a jednoduché
Na inštaláciu.
Spolu s kompletným strešným systémom zaručujúcim extrémne dlhú životnosť, firestone
Ponúka svojím zákazníkom celkovú podporu na projekte a predrealizačnej príprave, od
Školenia po technickú asistenciu pred, počas realizácie aj po dokončení projektu.

Strešná membrána RubberGard™ EPDM môže byť inštalovaná len realizátormi striech, ktorí boli riadne
vyškolení a schválení spoločnosťou Firestone. Spoločnosť ponúka rôzne vzdelávacie programy a školenia
v tréningových centrách v Európe a Ázii. Cieľom týchto tréningových programov je vzdelávať a oboznámiť
dodávateľov strešných krytín so všetkými aspektmi inštalácií strešných systémov EPDM, od začiatočníkov po pokročilých.

Firestone si uvedomuje potrebu plne kompatibilného strešného systému, ktorý nie je upriamený len na
hydroizolačnú membránu. Preto ponúka kompletný sortiment príslušenstva navrhnutého tak, aby zaručil tie
najlepšie výsledky počas inštalácie RubberGard™ EPDM strešného systému.
V posledných rokoch, Firestone rozšíril ponuku o komponenty na ploché strechy, ako PIR izolačné dosky,
krycie dosky a parozábrany. Kvalitu systému zvyšuje záruka kompatibility.

BEZ PLAMEŇA

Na rozdiel od iných tradičných strešných krytín, k inštalácií membrány RubberGard™ EPDM nie sú potrebné žiadne plynové fľaše ani použitie plameňa. Tento proces aplikácie zastudena výrazne znižuje požiarne riziko na streche.

VEĽKÉ PANELY = MENEJ SPOJOV


Membrána RubberGard™ EPDM je dostupná v rôznych veľkostiach panelov, najvačšie sú 15 m široké x 61
m dlhé, čo značne redukuje počet spojov. Malá skupina pracovníkov je postačujúca, aby pokryla väščinu
projektov, čo umožňuje dodávateľovi strešnej krytiny rýchlejší presun na ďalší projekt.

ŽIADNE ŠPECIÁLNE NÁRADIE


Na inštaláciu nie je potrebné žiadne drahé náradie ako napríklad zváračka. Montáž prebieha pomocou
aktivátora a samolepiacich produktov vyvinutých spoločnosťou Firestone tak, aby spĺňali požiadavky rôznych strešných aplikácií a inštalačných detailov.

17-9-1

Schodisko časť 2.

V prvej časti sme sa venovali základnej terminológií a možným vhodným konštrukciám. Pri hlbšej analýze potrieb počas stavby, alebo rekonštrukcie možno zistíte, že neviete, aké schodisko chcete. Ponuka je však veľká, len si správne vybrať.

Sklon schodiska

Podľa sklonu ramien si môžeme zvoliť schodisko:
– rampové – sklon ramien od 10 do 20°
– mierne – sklon ramien od 20 do 25°
– normálne– sklon ramien od 25 do 35°
– strmé – sklon ramien od 35 do 45°
– rebríkové – sklon ramien od 45 do 60°

Vhodný materiál

Podľa použitého materiálu sa dá vybrať schodisko drevené, kamenné, tehlové, betónové, oceľobetónové, z pórobetónu, kovové, kombinované. Stavať ho môžeme tradičným postupom alebo montovať z prefabrikovaných dielcov. Konštrukciu možno kúpiť aj ako stavebnicový systém a poskladať ju vlastnoručne.

Drevom obložené schodisko

Tvar a úprava ramien

Konštrukciu navrhujeme a zhotovujeme so zreteľom na ľudskú chôdzu. Vzájomný pomer výšky a šírky stupňov musí byť taký, aby nás výstup či zostup čo najmenej unavoval.  Priemerná dĺžka kroku človeka sa pohybuje okolo 63 cm a výška 31 cm. Druh a veľkosť nášho domu, ako aj dispozícia ovplyvňujú pôdorysné tvary. Na základe toho sa rozhodujeme pre schodiská rebríkové (bez podstupníc), skladacie, priame, so zakrivenou nástupnicou či vretenovité.

Ramená nám predurčujú voľbu schodiska jednoramenného (spája dve podlažia bez medzipodlažnej podesty), dvojramenného (nástupného a výstupného), ako aj z dvoch podest (podlažnej a medzipodlažnej), trojramenného a viacramenného. Podľa tvaru ramien si môžeme vybrať schodisko priamočiare (výstupná čiara je priama), krivočiare (krivka, najčastejšie časť kružnice alebo elipsy), zmiešanočiare (výstupná čiara je čiastočne zakrivená).

Zábradlie

Schodiskové ramená a odpočívadlá sa ohraničujú múrom alebo zábradlím. Ochráni nás pred pádom a poslúži ako opora pri výstupe a zostupe. Teoreticky by zábradlie malo byť 110cm vysoké. Ak šírka držadla bude väčšia, výška zábradlia môže byť menšia.  Výšku zábradlia meriame od prednej strany stupňa až po vrchné líce držadla. Zábradlie osadíme do čiel stupňov, zhora do nástupnice stupňov a do schodnice, spredu do podstupnice, zospodu do ramena.

Dizajnové kovové zábradlie

Zábradlie sa umiestňuje všade tam, kde je to nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov. Na výrobu zábradlia používame oceľ, drevo, betón a ich kombináciu. Skúsení domáci majstri vedia, že obložiť kovovú kostru drevom je rovnako prácne, ako zmontovať celodrevené zábradlie s použitím niekoľkých kotviacich prvkov a skrutiek do dreva. Začiatok montáže dreveného zábradlia patrí zameraniu nosných hlavných stĺpov. Tie tvoria staticky najpevnejšiu časť budúcej konštrukcie. Spravidla sú na začiatku a na konci zábradlia. Montáž tohto prvku vyžaduje použitie kovových kotviacich klieštin a skrutiek do dreva, ktoré zabránia budúcemu vykývaniu či dokonca zvislému vytiahnutiu celého stĺpa. 

f-429-preco-si-vybrat-prave-drevene-schodisko

Schodisko, schody časť 1.

Pri hlbšej analýze potrieb počas stavby, alebo rekonštrukcie možno zistíte, že neviete, aké schodisko chcete. Ponuka je však veľká, stačí si len správne vybrať.

Parametre

Nesmieme zabudnúť ani na osvetlenie a taktiež na pohodlnú údržbu. Z hľadiska funkcie treba určiť, či ide o schody hlavné alebo vedľajšie. Jednotlivé prvky navrhujeme a dimenzujeme tak, aby nám v prvom rade umožňovali bezpečnú a pohodlnú chôdzu. Zohľadňujeme pritom pohybové možnosti ľudského tela, najmenšiu námahu a spotrebu energie pri chôdzi. Na stupnicu by sa malo zmestiť celé chodidlo človeka – mala by mať min 260mm.

Tvary schodísk

Schodiskové rameno obsahuje najmenej tri a maximálne 18 stupňov. Treba rešpektovať minimálnu priechodnú šírku ramena 1 100mm v bytovom dome a 900 mm v byte alebo v rodinnom dome. Minimálna podchodná výška sa pohybuje okolo 2 100mm. Šírka podesty sa vypočíta tak, že k šírke ramena sa pridá desať centimetrov. Rozmer stupňa určíme zo vzťahu 2v + š = 590 až 640mm, kde v je výška a š je šírka stupňa. Výška zábradlia má byť 900 mm do výšky schodiska 3 000mm nad terénom, inak 1 100mm. Zábradlia odporúčame zvislé, so vzdialenosťou deliacich častí do 120mm. Ak je vodorovné, treba z hľadiska bezpečnosti na výplň použiť dierovaný plech alebo pletivo.

Typy schodísk

Konštrukciu môžeme vybudovať z rôznych dostupných materiálov a v najrozmanitejších podobách. Podľa druhu použitej konštrukcie, najmä spôsobu upevnenia, resp. podopierania rozoznávame schodisko:

 • Pilierové – vzniklo postupným odľahčovaním steny vretenového schodiska. Funkciu zabezpečenia stability prevzali piliere spolu so schodnicami, ktoré prenášajú zaťaženie pôsobiace na stupne v ramene.
 • Schodnicové – majú stupne v ramenách podopierané jednou alebo viacerými schodnicami. V oceľovobetónových stavbách schodnice spolu s odpočívadlami vytvárajú pevný celok. Schodnicová konštrukcia sa často využíva na kruhové, točité, panelové a drevené schodiská.
Schodnicové schodisko
 • Samonosné – stupne sú votknuté do nosnej steny na obvode schodiskového priestoru. Navrhuje sa spravidla v rodinných domoch, menších atypických stavbách a pod. Pre spôsob kotvenia sa neodporúča pre pre tenkostenné a skeletové systémy.
 • Doskové – nosnou časťou je oceľovo-betónová doska, ktorej nosná oceľová výstuž sa kladie v smere výstupnej čiary. Dosková konštrukcia sa navrhuje v budovách s veľkou frekvenciou. Výhodou je pomerne veľká únosnosť. Je to vhodné riešenie na krátke a aj široké ramená.
 • Zavesené – má jednoduchú a staticky výhodnú konštrukciu. Tento typ sa umiestňuje v pôdoryse objektu ľubovoľne, bez ohľadu na rozmiestnenie zvislých nosných konštrukcií. Tento typ so zavesenými stupňami poskytuje mnohotvárnosť konštrukčného a architektonického riešenia.
Železobetónové schodisko (samonosné)

Často sú schody jediným spojovacím článkom medzi podlažiami. Nemalo by sa na to zabudnúť už pri jeho navrhovaní, pretože ide o najfrekventovanejší priestor v byte. Musí nám vyhovovať nielen rozmermi, tvarom, ale aj povrchovými úpravami. Musí byť pohodlné, bezpečné pri výstupe a zostupe, pevné a únosné, ľahké a nenáročné na prístup zo všetkých strán. Do návrhu by sme mali zahrnúť schodiskový priestor, ramená, stupne a bezpečné zábradlie.

Pripravená-zmes-škárovacej-malty-sa-nanáša-do-škár-medzi-obkladovými-prvkami-gumenou-stierkou-tak-aby-boli-škáry-úplne-zaplnené-a-nevznikali-dutiny.

Škárovacie malty

O voľbe vhodnej škárovacej malty by nemal rozhodovať len jej farebný odtieň. Kvalitné vyplnenie škár medzi nalepenými obkladovými prvkami má nielen dekoratívny, ale aj funkčný význam.

Zorientujme sa v označení škárovacích mált

Pre lepšiu orientáciu si však najskôr povedzme niečo o základnom rozdelení škárovacích mált. Rozdelenie určuje norma STN EN 13888. Prvým kritériom je báza, teda základné materiály, z ktorých je škárovacia malta vyrobená. Poznáme označenie CG, ktoré označuje škárovacie malty vyrobené na báze cementu, a RG, ktoré označuje škárovacie malty na báze reaktívnych živíc. Najznámejšie z nich sú už spomínané epoxidové škárovacie malty. Ďalej sa škárovacie malty delia z hľadiska namáhania na CG1 alebo CG2 (RG1 alebo RG2), kde číslica 1 označuje škárovacie malty na bežné použitie bez zvýšeného mechanického alebo termického namáhania.

Biela špárovačka

Dôležitá je aj šírka škár

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výber škárovacej malty, je šírka škáry. Škárovacie malty na úzke škáry (do 8 mm) sú väčšinou jemné, s obsahom jemného kremičitého piesku alebo múčky, aby bolo možné škárovať aj škáry so šírkou 1 až 2 mm. Ak by ste s takouto maltou zaškárovali škáru so šírkou 10 mm a viac, určite by v krátkom čase popraskala. Na väčšie škáry do 20 mm sa používajú škárovacie malty na široké škáry. Tie ideálne fungujú v širokých škárach, no aplikácia do úzkych škár je pre ich hrubšie zloženie takmer nemožná.

Nechcené vydrobovanie a plesnivenie

K vydrobovaniu dochádzalo najčastejšie z dôvodu vysokej nasiakavosti samotnej škárovacej malty. V minulosti sa škárovalo maltami, ktoré mali vysokú nasiakavosť. Tá sa najmä v zime stala príčinou vydrobenia.  Škárovacia malta vplyvom vody z topiaceho sa snehu nasiakla vodou, v noci prišiel mráz, voda v škárovacej malte zmrzla, zväčšila svoj objem a bolo po nej. Aby k takýmto poruchám nedochádzalo, výrobcovia vyvinuli malty so zníženou nasiakavosťou, vďaka ktorým nemá dlhodobé pôsobenie vody negatívny vplyv na ich životnosť. A prečo dochádzalo k rastu plesní na povrchu škárovacích mált? Príčinu predstavovala trvalo vysoká vlhkosť a teplota okolo 16 až 18 °C. Predstavujú ideálne podmienky pre vznik plesní.

Škárovacia hmota pod obkladačky

Čo nepodceniť pri rekonštrukcii?

Podľa slov odborníkov si treba pri rekonštrukcii ustrážiť dve veci. Prvou je  hĺbka odstránenia pôvodnej škárovacej malty. Ak budete škárovať s novou cementovou škárovacou maltou, potrebujete škáru s hĺbkou min. 4 mm. Ak budete škárovať s epoxidovou maltou, bude stačiť hĺbka 2 až 3 mm. Druhá vec je rovnomernosť hĺbky, a to najmä pri plánovanom použití novej cementovej škárovacej malty. Pôvodná škárovacia malta by sa mala odstrániť rovnomerne, všade do rovnakej hĺbky. Premenlivá hĺbka spôsobuje premenlivú rýchlosť schnutia novej škárovacej malty (v hlbokých miestach bude nová škárovacia malta schnúť dlhšie ako v plytkých), čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou prejaví v podobe farebných škvŕn na novej škárovacej malte a určite nepoteší žiadneho investora.

Pri kúpe škárovacej malty treba venovať pozornosť značkám a symbolom, ktoré sa uvádzajú na obale. Ak ste si pre svoju kúpeľňu vybrali cementovú škárovaciu maltu, siahnite po výrobkoch s označením W, t. j. so zníženou nasiakavosťou. Epoxidová škárovacia malta je úplne nenasiakavá, preto s jej výberom budete zaručene spokojný. Hlavnou výhodou cementových škárovacích mált je ich jednoduchšie spracovanie. Bez problémov ho zvládne každý obkladač.

67

Drevovláknitá izolácia

Na trhu sa nachádza niekoľko možností izolačných materiálov. Každý sa vyznačuje svojimi špecifickými vlastnosťami. Ako je na tom drevovláknitá tepelná izolácia a prečo práve ona?

100 % recyklovateľný prírodný materiál

Základnou surovinou na výrobu tejto tepelnej izolácie je drevná hmota získaná z borovice lesnej, ktorá sa rozomelie na vlákna. Pod vplyvom vzduchu, predpísanej teploty a tlaku sa tieto vlákna potom zlisujú. Základné spojivo predstavujú prírodné živice, ktoré tvoria len 0,6 % objemu materiálu. Drevovláknité tepelné izolácie tak neobsahujú žiadne ťažké chemické lepidlá. Na ekologickosti tomuto materiálu pridáva aj spôsob pestovania a výrubu borovíc, ktorý je prísne monitorovaný.

Dosková drevovláknitá izolácia

Je drevo naozaj horľavé?

Jednou z charakteristických vlastností dreva je, že výborne horí. To by, samozrejme, nebol problém, ak by sme chceli založiť oheň v kozube. Z hľadiska požiarnej ochrany stavby však nie je táto vlastnosť žiaduca. Keďže sa do drevovláknitej izolácie nepridávajú žiadne retardéry horenia, je jej trieda reakcie na oheň E, čo predstavuje horľavý materiál. V tejto súvislosti však treba povedať, že po prehorení určitej vrstvy dreva, približne 1 cm, vrchná vrstva zuhoľnatie a po odhorení približne 4 až 5 cm sa začína čas horenia výrazne predlžovať.

Fúkaná drevovláknitá izolácia

To je hlavný dôvod, prečo je drevo v porovnaní napr. s oceľou vystavenou teplotám nad 600 až 1 000 °C paradoxne „odolnejšie“. V podstate ide o to, že oheň má k dispozícii menej kyslíka, ktorý je pre proces horenia dôležitý. Podobne ako pri drevovláknitej izolácii. Je veľmi ťažké ju zapáliť.

STEICO systémy

Drevovláknité tepelné izolácie STEICO v dopoludňajších hodinách prijímajú teplo a „uschovávajú ho“ až do večera, keď klesnú vonkajšie teploty. Počas večera a noci toto naakumulované teplo opätovne uvoľňujú cez strechu alebo obvodovú konštrukciu do exteriéru, čím sa výrazne znižuje teplotná záťaž obytných priestorov.

STEICO zell drevovláknitá izolácia

Kombinácia týchto všetkých vlastností umožňuje pri správnej hrúbke alebo kombinácii vrstiev drevovláknitej izolácie dosiahnuť fázový posun teplotného kmitu pri obvodových stenách 16 a viac hodín a pri streche dokonca 17 hodín. Interiér si vďaka tomu vie zachovať príjemnú teplotu aj v lete a aj v zime. Na porovnanie, pri tradičných tepelnoizolačných materiáloch je to v priemere len 7 hodín.

Na ochranu proti letným horúčavám sa odporúča použiť takú izoláciu, ktorá zaručuje pomalý prechod tepla. Inak povedané, má čo najnižšiu tepelnú vodivosť. Veľmi účinné riešenie preto predstavuje izolácia s mimoriadne vysokou akumulačnou schopnosťou práve na báze drevovlákna.

09_keramobeton1

Keramzitový dom

V tomto článku sa pozrieme na keramický betón čiže keramzitbetón. Prečo je v stavebníctve toľko obľúbený a aké sú prednosti rodinných domov postavených z tohto materiálu?

Čo je to keramzitbetón?

Ľahký keramický betón (nazývaný tiež ako keramzitbetón alebo Liaporbetón) sa vyrába umelo z prírodných surovín a v stavebníctve má svoje neodmysliteľné miesto. Skladá sa z cementu, piesku, vody a z keramzitu (keramického kameniva), ktorý mu prepožičiava výnimočné tepelnoizolačné vlastnosti a nízku objemovú hmotnosť. Keramzitové perly sa potom podľa frakcie používajú napríklad ako tepelnoizolačné zásypy stropov, plnivo betónovej zmesi, zásyp tvaroviek, filtračné a drenážne vrstvy, ako dekorácia a tiež pre vytváranie ľahčených substrátov pre čoraz obľúbenejšie zelené strechy. Využitie nájde keramzit aj ako zimný protišmykový posyp ciest a chodníkov či v akvaristike.

Keramzibetón

Výhody

Keramzitbetón má teda oproti klasickému betónu množstvo výhod. Do stavebníctva prináša predovšetkým nové možnosti pre novostavby aj rekonštrukcie. Možno ho využiť či už pre výrobu tvárnic a schodísk, tak betónových zmesí. Práca s ním je navyše pomerne jednoduchá a s trochou šikovnosti s ním budú vedieť zaobchádzať aj domáci majstri. Hodí sa pre základy domov všetkých konštrukcii – od montovaných po murované. Jeho výhodou je jednoduchá montáž a rýchla stabilizácia základovej škáry. V porovnaní s klasickým betónom je keramzitbetón pevnejší a odolnejší, takže rodinné domy postavené z tohto materiálu majú veľmi dlhú životnosť. Oproti bežnému betónu má zhruba tretinovú objemovú hmotnosť.

Hrubá stavba keramického montovaného domu

V budovách, ktoré sú z keramzitbetónu odliate, je príjemná mikroklíma, rovnako ako napríklad v tehlových stavbách. Aj z pohľadu požiarnych predpisov je na tom tento materiál veľmi dobre, pretože patrí do najvyššej triedy protipožiarnej odolnosti. Ďalším benefitom je mrazuvzdornosť. Steny z keramzitbetónu dokážu akumulovať teplo vytvorené vo vnútri domu, vedia pohlcovať zvuk, sú nehorľavé, odolné proti hmyzu i hlodavcom.

Dom postavený za pár dní

Ak chcete stavať keramzitový dom, na výber máte dva základné stavebné systémy a to stavbu z keramzitbetónových tvárnic či stavbu montovaného domu z veľkoplošných keramzitbetónových dielcov. Veľkou výhodou domov z keramického betónu je rýchlosť výstavby. Na stavbu sú dovezené už hotové dielce, v ktorých sú už pripravené diery na rúrky pre elektroinštaláciu vrátane krabičiek a drážky pre rozvody vody a plynu. Rozvedenie sietí po dome je tak jednoduchšie ako napríklad u tehlových domov.

Montáž keramzitového domu

Vďaka keramzitbetónu môžete bývať v novom rodinnom dome v rekordne krátkom čase. Samotná montáž ekologického domu z keramických prefabrikovaných stien trvá niekoľko hodín v závislosti na zastavanej ploche. Nejde ale o panelové prefabrikáty. Na rozdiel od panelu je vŕtanie do steny z tohto materiálu veľmi jednoduché, v podstate sa nelíši od klasickej tehly. Vďaka rýchlosti výstavby sú rodinné domy z keramzitbetónu tiež cenovo dostupné.

Vlastnosti tohto materiálu navyše umožňujú, aby boli obvodové steny tenšie, než napríklad u tehlových domov. Vďaka tomu ušetríte časť úžitkovej plochy – u bežného rodinného domu s podlahovou plochou 100 m² je to až desať percent. Nevýhodou domov z keramzitbetónu však môže byť ich vzhľad, ktorý napríklad v porovnaní s drevostavbou nie je toľko atraktívny.

zelena-strecha-profil

Zelená vegetačná strecha

Vegetačné strechy nie sú žiadnym módnym výstrelkom ani riešením iba pre ekologických nadšencov. Strechy, ktoré sú zároveň domovom rôznych druhov rastlín sú v súčasnej dobe klimatických zmien preferovanou voľbou, vďaka množstvu výhod.

Nároky zelenej strechy

Zelená strecha sa dá realizovať aj v rámci rodinného domu. Aby ste sa však mohli tešiť z jej výhod, najskôr si preverte, či je takáto úprava vhodná pre vašu stavbu. Pri plánovaní vegetačnej strechy treba zvážiť nasledovné aspekty:

 • nosnosť strechy
 • sklon strechy
 • slnečné a dažďové zatienenie
 • možnosť odvodnenia strechy
Zelená strecha v prevedení na šikmej streche

Redukcia tepla pomocou vegetácie

Klíma v mestskej zástavbe je výrazne vyššia ako teplota prostredia, ktoré nie jej zastavané a obsahuje zeleň. Budovy, betónové a asfaltovej povrchy ulíc absorbujú cez deň obrovské množstvo tepla zo slnka, ktoré následne vyžarujú do okolia. Mestské tepelné ostrovy majú nielen negatívny vplyv na ľudí, ktorí v nich žijú, zvyšujú aj náklady na chladenie budov a takto výrazné zvýšenie teploty následne ovplyvňuje aj množstvo zrážok v meste a jeho okolí. Prehrievanie centier miest vedie navyše k stúpaniu teplého vzduchu, ktorý so sebou zo zeme dvíha prach a ďalšie nečistoty, ktoré potom následne dýchame.
Mestská zeleň v parkoch, vegetačných strechách a zelených stenách výrazne redukuje efekt tepelného ostrova. Základným mechanizmom je odparovanie vody z vegetácie (evapotranspirácia) a vodných plôch, čo znižuje teplotu okolitého prostredia. Odparenie jedného litra vody predstavuje ekvivalent cca 0,7 kWh energie potrebnej pre prevádzku chladiaceho zariadenia, teda 1 mm zrážok zadržaných na 100 m² vegetačnej strechy, to môže zodpovedať úspore 70 kWh energie potrebnej na chladenie budovy v letných horúčavách. Rozhodnutie v prospech zelenej strechy sa stáva určite prínosné.

Extenzívna vegetačná strecha

Pri rekonštrukcii klasickej plochej strechy na zelenú je najvhodnejšou a najmenej náročnou formou skladba s extenzívnou zeleňou. Sú nenáročné na údržbu a tiež sú cenovo najdostupnejšie. Ideálne sú nízke trsovité sukulentné rastliny, ktoré sa samovoľne plošne rozrastajú a regenerujú. Medzi odporúčané rastliny patria rozchodníky, skalnice a ďalšie rastliny, ktoré sa zvládnu vysporiadať s extrémnymi podmienkami – dlhotrvajúcim suchom, vetrom a priamym slnečným žiarením.

Extenzívna zelená strecha

Intenzívna zelená strecha

Najnákladnejším a najnáročnejším typom zelenej strechy je skladba s intenzívnou zeleňou. Pri výsadbe tohto druhu zelenej strechy je k dispozícii takmer neobmedzený výber rastlín. Na takúto strechu sa vysieva trávnik, trvalky, kríky, ale aj rôzne druhy stromov. Intenzívna zeleň však vyžaduje stálu starostlivosť a údržbu s automatickou závlahou. Táto strecha predstavuje vhodné riešenie pre novostavby, nie však pre rekonštrukciu starších domov.

Intenzívna zelená strecha

Samozrejme aj v tomto prípade existuje ,,zlatý stred“. Takzvaná polo-intenzívna vegetačná strecha. Nie je náročná na údržbu a umožňuje aj výsadbu vyšších rastlín. Pri vrstvení substrátových dosiek hydrofilnej vlny tu dochádza k väčšej akumuláciu vody a tým aj možnosť použiť rastliny s väčšími nárokmi na vodu.

vsetko-o-bleskozvode-je-jeho-instalacina-povinna

Bleskozvod

Hoci na Slovensku trvá búrková sezóna iba niekoľko mesiacov, blesky dokážu napriek tomu napáchať vysoké škody. Prečo by ste mali váš dom pred bleskom chrániť?

Prečo je blesk problém?

Blesk je veľmi krátky výboj statickej elektriny nahromadenej v atmosfére. Ide v podstate o vyrovnávanie elektrického náboja medzi atmosférou a zemským povrchom. Problém nastáva, keď sa mu do cesty postaví váš dom.

Schéma bleskozvodu

Blesk má totiž tendenciu hľadať si akúkoľvek vhodnú cestu do zeme a vôbec mu neprekáža, že ide napríklad o vnútornú elektroinštaláciu v dome, televízne či iné slaboprúdové rozvody alebo vodovodné či plynové potrubie, prípadne ďalšie kovové predmety. Jeho intenzívny prúd dokáže bez problémov roztaviť, či v niektorých prípadoch doslova odpariť vodiče elektroinštalácie, čo väčšinou vedie k požiaru.

Potrebujeme na dome bleskozvod?

O komplexnej ochrane domu pred účinkami atmosférickej elektriny by mal rozhodnúť projektant. Ten určí okrem potreby bleskozvodu aj jeho typ a komponenty, ktoré by mali byť použité na jeho realizáciu. Berie pri tom do úvahy typ objektu, jeho tvar, výšku, stavebné materiály, objekty na streche (antény) a iné.  Vychádza zo súboru noriem o bleskozvodoch.

Montáž bleskozvodu

Inštalácia

Tak ako vnútornú elektroinštaláciu, aj bleskozvod musí nainštalovať kvalifikovaný elektrikár s osvedčením na inštaláciu bleskozvodov. Aj bleskozvod musí prejsť prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (revíziou), ktorú môže vykonať iba kvalifikovaný revízny technik. Samozrejme, aj bleskozvod – podobne ako elektroinštalácia – podlieha pravidelným revíziám. Návrh, montáž i kontrola bleskozvodu teda patrí do rúk odborníkom a nemali by ste sa o ňu pokúšať sami. V prípade neodborných zásahov sa pri výskyte problému vystavujete možným ekonomickým i trestnoprávnym dôsledkom (nepreplatenie poistného plnenia, obvinenie z ohrozenia osôb nachádzajúcich sa v dome či objekte a iné).

Uzemnenie

Aby mohol byť bleskový prúd bezpečne zvedený do zeme, musí byť dom uzemnený pomocou kvalitného uzemnenia, ktoré má dostatočne nízky zemný odpor. Pri novostavbách sa najčastejšie používa tzv. základový uzemňovač, ktorý sa vytvorí pomocou oceľovej pásoviny v betónových základoch domu. Jeho vývody sú vyvedené zvonku na miestach plánovaných zvodov bleskozvodu. Ďalší vývod je vnútri objektu, v tzv. hlavnej uzemňovacej svorke (HUS), ktorá sa najčastejšie nachádza v kotolni či v tzv. technickej miestnosti domu pod elektrickým rozvádzačom. Vhodný uzemňovač pre bleskozvod môžete realizovať aj dodatočne pomocou tzv. zemných tyčí, pásov, drôtov, dosiek atď. bez toho, aby ste museli zasahovať do základov domu.

Uzemňovací pás v základovej škáre

Hoci bleskozvod dokáže zabrániť veľkým škodám na vašom obydlí, slúži iba na ochranu objektu zvonku a ako taký nemusí ochrániť elektrické zariadenia ani elektrospotrebiče. Komplexnú ochranu dopĺňajú zvodiče prepätia, ktoré tvoria tzv. vnútornú ochranu pred bleskom.