tit

Strechy rodinných domov

Voľbou strechy sa dá ovplyvniť nie len estetická a architektonická stránku domu, ale aj celková funkčnosť a životnosť stavby. Tento krok sa preto nesmie podceniť a montáž samotného krovu by sa mala prenechať odborníkom.

Dôležitosť strechy

Strecha je jedným zo základných prvkov stavby – chráni ju pred poveternostnými vplyvmi, odvádza vodu a pomáha udržiavať tepelnú pohodu v dome. Ide o dlhodobú investíciu a aj preto sa na ňu kladú vysoké nároky. Voľba typu strechy a spôsobu jej konštrukcie ovplyvní nielen náklady na samotnú stavbu či budúcu rekonštrukciu, ale aj kvalitu bývania a v neposlednom rade náklady na vykurovanie. Moderná strecha by nemala byť len vkusná, ale taktiež by mala chrániť stavbu pred nepriazňou počasia. Aby sa vám pod ňou dobre bývalo, musí spĺňať aj mnoho ďalších požiadaviek.

Obytné podkrovie

Strechy sa podľa sklonu delia na ploché (do 10°), šikmé (do 45°) a strmé ( viac ako 45°). Posledné menované majú opodstatnenie najmä v lokalitách s vysokým úhrnom snehových zrážok.

Tvar strechy

Základné delenie striech pramení práve z ich tvaru. Poznáme niekoľko základných tvarov:

 • pultová
 • sedlová
 • s valbou alebo s polvalbami
 • krížové a polokrížové
 • stanové
 • manzadrové a iné…
Tvary striech

Krov

Dôležitou statickou a funkčnou stavebnou konštrukciou strechy je krov. Charakteristickými konštrukciami krovov rodinných domov boli a stále sú tradičné drevené viazané krovy. Drevo bolo v histórii stavebníctva pre strešné konštrukcie najpoužívanejším materiálom. S vývojom sa postupne menil spôsob spojovania drevených častí strechy a s ním i používané konštrukcie zastrešenia. Podľa systému nosnej sústavy (krovu) sa strechy delia nasledovne:

 • väznicové sústavy (stojatá stolica, ležatá stolica, vzperadlová, vešadlová atď.)
 • hambálkové sústavy
 • vlašské sústavy
 • ardantové sústavy,
 • sústavy vežových krovov
 • väzníkové sústavy
 • kombinované sústavy a iné…
3D model krovu s polvalbami a vikierom

Na kvalitný krov treba mať vypracovanú projektovú dokumentáciu odborne spôsobilým projektantom a následne ju pri stavbe rešpektovať. Projektant pri návrhu krovu zohľadňuje najmä rozpon a prítomnosť nosných stien, tvar pôdorysu a to, či plánujete podkrovie obývať alebo nie.

Krytina

Ďalším z kľúčových rozhodnutí pri plánovaní a stavbe strechy je výber strešnej krytiny. Jej voľba totiž ovplyvní nielen estetický vzhľad domu, ale aj funkčnosť strechy. Pri výbere vhodnej strešnej krytiny sa treba riadiť najmä jej schopnosťou odvádzať vodu. Táto vlastnosť určuje jej použitie na konkrétny sklon strechy. Cena strešnej krytiny častokrát vypovedá aj o jej kvalite. Mnohé krytiny sú dnes recyklovateľné, energeticky úsporné a chemicky neznečisťujú životné prostredie.

Výber krytiny netreba podceniť

Zastrešenie je dôležitou súčasťou každého stavebného objektu. Podieľa sa na životnosti stavby, jej hospodárnosti a taktiež jej funkčnosti. Dobrý návrh a následné vyhotovenie krovu, správna voľba krytiny a samotnej skladby strešného plášťa dokážu spolu vytvoriť v interiéri príjemnú klímu s pocitom domova.