stubau-tehla-vs-porobeton

Ten vhodný materiál na výstavbu domu

Na trhu sa aktuálne nachádza široká škála materiálov pre výstavbu stien rodinného domu. O každom z nich výrobcovia tvrdia, že je najlepší. Ktorý je teda ten správny a na čo si pri výbere dať pozor sa dozviete nižšie.

Možnosti na výstavbu sú dve. Prvá je tá klasická, keď sa jednotlivé konštrukcie murované, a tá druhá, keď samotný dom vznikne montovaním. Rozdiel je prostý, pri murovaní pracujeme s malými tvarovkami ako sú tehly. Pri montovanom dome si treba predstaviť celé dielce hotových stien spolu s otvormi, ktoré stačí už len pospájať.

Keramická tehla

Snáď najviac rozšíreným materiálom sú pálené tehly. Prvou sympatickou vlastnosťou tehál je, že ich základom je prírodný materiál, dajú sa recyklovať a sú dostatočne pevné a stabilné. K dobru im treba pripočítať aj schopnosť akumulovať teplo, vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti a optimálnu difúziu vodných pár, ktoré sa spolupodieľajú na vytváraní príjemného vnútorného prostredia.

Keramická tehla pálená

Pre ešte lepšie tepelno-technické vlastnosti keramických tehál sa do ich dutín častokrát aplikuje tepelná izolácia, zvyčajne ide o minerálnu vlnu či polystyrén. Vyrábajú sa v určitých hrúbkach, ktoré postačujú pre jednovrstvové obvodové murivo bez prídavného zateplenia. Medzi nevýhody tohto materiálu patrí prácnosť, odlupovanie a krehkosť.

Keramická tehla s dutinami vyplnenými minerálnou vlnou

Pórobetónové tvárnice

Druhú veľkú skupinu na trhu materiálov tvoria pórobetónové tvárnice. Aj v tomto prípade sa pre základ používajú prírodné suroviny – kremičitý piesok, vápno, cement a voda. Makro póry (uzavreté vzduchové dutiny) tvoria podstatu pórobetónu. Pórom tento materiál vďačí za svoje výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Dutiny sú tiež dôvodom jeho nízkej hmotnosti. Veľkým plusom pórobetónu je aj jeho homogenita, takže v obvodových stenách nevznikajú tepelné mosty v mieste napojenia rôznych materiálov. Pórobetón prirodzene reguluje vlhkosť, čo prispieva k zdravej klíme v dome. Je teda ideálnym typom na svojpomocnú alebo čiastočne svojpomocnú výstavbu. Má ale horšie akustické vlastnosti, takže pri návrhu s tým treba počítať.

Pórobetónové tvárnice

Vápenno-pieskové tehly

Ide o tenkostenné vysokopevné tvárnice, kde sa dáva minimum cementu a veľa kameniva – čiže betón s málom cementu. Vibrovaním vzniká veľmi pevná dutá tvárnica. Tvárnice sa kladú dnom smerom hore, aby sa na ďalšie dno mohla dať tenkostenná malta. Výsledok je v podstate kamenná presná tvárnica. Ide o ideálny materiál na stavbu pasívneho domu, kde samotná tehla vytvorí akumulačnú vrstvu a následne zateplenie ochráni pred únikmi tepla do exteriéru v zime. Každopádne je to jedna z ciest ako mať kvalitný obvodový plášť na vašom dome. Tieto tehly sa vyrábajú pomerne malej hrúbky (180mm) a preto sa neodporúčajú na výstavbu nosných stien.

Vápenno-piesková tvarovka

Existujú aj ďalšie možnosti (drevo-cementové, betónové, štiepko-cementové tvárnice…), u ktorých však cena prevyšuje kvalitu, alebo hmotnosť komplikuje dopravu či manipuláciu, čím sa zvyšujú náklady. Pri výbere sa teda sústreďte na to, či, a ako, daný materiál regule vlhkosť, aké sú riziká vzniku netesností a priateľské k planéte by bolo zohľadniť aj to, koľko energie sa na výrobu spotrebuje.

O možnosti montovaného domu napíšeme nabudúce.