tit

Veniec

Stuženie sa vyžaduje pri každom dome. Nezáleží na tom, či ho stavia profesionálna firma alebo vzniká svojpomocne. Bez správne zhotoveného venca hrozí, že stavba spadne ako domček z karát. Prečo? Poďme sa na to pozrieť.

Kde na stavbe hľadať veniec?

Veniec predstavuje vodorovnú konštrukciu, ktorá sa zhotovuje na úrovni stropu na každom poschodí domu. Je súčasťou obvodových a vnútorných nosných stien, stužuje celok, ktorý vytvárajú. Úlohou venca je v podstate rozkladanie a prenášanie záťaže vo vodorovnom smere, prenáša aj niektoré sily pôsobiace na krov, takže jeho vyhotovenie má vplyv aj na stabilitu strechy.

Železobetónový veniec

Vzhľadom na použitý materiál poznáme niekoľko typov vencov. V praxi sa však najčastejšie stretávame so železobetónovým riešením. Existujú prefabrikované železobetónové vence, ale tie sa používajú pri montovaných konštrukciách. Pri stavbách z tvárnic, sa železobetónový veniec zvyčajne hotoví priamo na stavbe pomocou plného debnenia, alebo pomocou špeciálnych debniacich  tvárnic. Zvoliť by sa mal kvalitný betón vhodnej konzistencie a dostatočné množstvo výstuže. Pri obvodovom murive nesmieme zabudnúť na tepelnú izoláciu, ktorú musíme do venca vložiť na vonkajšiu stranu, aby sme zabránili vzniku tzv. tepelných mostov (betón premŕza ľahšie ako tehly).

Príprava debnenia

Veniec sa môže budovať so stropnou doskou alebo bez nej. Taktiež existuje možnosť vynechať osádzanie prefabrikovaných prekladov a nad otvorové konštrukcie osadiť jeden železobetónový monolit. Ten bude spĺňať úlohu venca aj prekladov.    

Debnenie, armovanie, betónovanie, oddebňovanie

Po vymurovaní obvodového muriva sa začína s vencom. V prvom rade sa vyhotovuje kvalitné a presné debnenie nad obvodovými a nosnými stenami. Výsledkom je hotové šalovanie pre veniec.

Armovanie, alebo aj vystužovanie konštrukcie, sa udáva statickým výpočtom. Neodporúča sa výpočet ignorovať alebo meniť. Majte na pamäti, že veniec ovplyvňuje životnosť a správne fungovanie celej stavby. Po vyskladaní armovacích košov sa vkladajú do debnenia, nesmú sa však uložiť priamo na dno budúceho venca. Čo sa týka tepelnoizolačných vlastností domu veniec je jedným z najslabších miest a preto je často krát nutné dodatočne zaizolovať. Následne je veniec pripravený na betonáž.

Príklad výstuže železobetónového venca

Pri malom venci sa betónovanie pomocou “pumpy” neodporúča. Takisto je to nákladné a prácu to veľmi neuľahčí. Ak sa vám navyše podarilo spraviť chybu vo forme nedostatočnej pevnosti debnenia, s veľkou pravdepodobnosťou debnenie praskne a betón z neho vytečie. Tlak betónu z pumpy je veľký a preto je nutné vyhotoviť pevné debnenie. Následne sa betón ešte vibrovaním urovná a zahladí. Približne po dvoch týždňoch sa veniec odšaluje, teda oddební. Samozrejme, netreba zabudnúť na starostlivosť, keďže ide o betónový prvok.  Malé škáry sa následne dajú vyplniť lepidlom, väčšie PUR penou.

Hotový oddebnený veniec

Veľmi dôležité je tiež urobiť vence presne podľa projektovej dokumentácie. Debnenie, montáž výstuže a následné betónovanie je dosť prácne, ale ide o najkvalitnejšie a najpevnejšie riešenie, ktoré drží celú stavbu pevne pohromade.