Projektová dokumentácia na stole spolu s kalkulačkou a telefónom a veľa projektových papierov

Projektová dokumentácia na kúsky

Vlastné bývanie poskytuje slobodu a stabilitu. Kvalitná príprava stavby, znamená vydarený priebeh realizácie. Každá stavba, ktorá sa ide stavať je navrhnutá projektantom tak, aby následne stavbári vedeli ako postupovať pri jej výstavbe, preto túto prípravu netreba podceňovať. Projektová dokumentácia v stavebnom procese plní dôležitú a významnú úlohu, taktiež je základným prvkom k otvoreniu stavebného konania.

Každý projekt má svoje fázy vypracovania, ktoré sú potrebné k jednotlivým administratívnym úkonom. Pozrime sa spolu na ne.  

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia predstavuje základnú fázu každého projektu. Je veľmi schematická, bez zbytočných detailov. Overuje sa v nej vhodnosť dispozície vzhľadom k svetovým stranám, k pozemku ako aj zapracovanie podmienok a predstáv klienta. Obsahuje návrh architektonického, dispozičného a materiálového riešenia stavby a preto sa považuje za najdôležitejšiu fázu projektu.

Projekt dvojposchodového domu, čiernobiely

Projekt pre územné rozhodnutie

Po spracovaní architektonickej štúdie sa vypracováva projekt pre vydanie územného rozhodnutia, čo je prvým stupňom projektovej dokumentácie. Dokumentácia slúži k rozhodnutiu stavebného úradu o určení územia k zastavaniu a umiestneniu stavby na ňom. Dokumentácia pre územné rozhodnutie zahŕňa sprievodnú správu, výkresy a doklady.

Projekt pre stavebné povolenie

Je to obšírna časť, ktorá obsahuje všetko potrebné na to, aby sa stavebný úrad a iní účastníci stavebného konania mohli k stavbe vyjadriť. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Cieľom je splniť všetky tieto podmienky a získať stavebné povolenie.

Realizačný projekt

Po vydaní stavebného povolenia je možné začať s výstavbou stavby. Tu prichádza na rad projekt pre realizáciu stavby. Jedná sa o detailný projekt s presnou špecifikáciou materiálov, technológií, elektroinštalácií a podobne. Niektoré časti môžu byť už súčasťou projektu pre stavebné povolenie. Detailne si každú fázu rozpíšeme v nasledujúcich článkoch.

Projekt skutočného vyhotovenia

Po dokončení stavby, určenej na bývanie alebo rekreáciu, budete potrebovať dokumentáciu skutočnej realizácie stavby. Táto dokumentácia obsahuje zmeny, ktoré nastali v procese stavby a je určená hlavne ako podklad ku kolaudácii.

Vizualizácia bývania v novostavbe podľa projektovej dokumentácie.

Nie, nie je to jednoduché a nie je toho málo. Najlepším a bezstarostným riešením je zveriť projekt do rúk odborníkom. Preto vám radi vypracujeme projekt na mieru a zbavíme vás týchto starostí.

widget_slide2

Stavebníctvo novej generácie predstavuje sendvičový panel

Sendvičový panel je zázrakom 21. storočia. Postavíte z neho už skoro čokoľvek. Sendvičové panely majú obľubu nie len medzi projektantmi a investormi, ale aj medzi bežnými ľuďmi. Sú prepracovaným a moderným stavebným prvkom, ktorý má za sebou obsiahly vývoj a výskum.

Ak by sme porovnali materiály spred niekoľkých desaťročí so súčasnými, v sendvičových paneloch nájdeme to najlepšie čo trh ponúka. Tak prečo to nevyužiť?

Moderná hala s výrobou sendvičových panelov rôznych druhov
Výroba sendvičových panelov

Čo sú sendvičové panely?

Sendvičové panely sú prefabrikované prvky, ktoré sú zložené z dvojitého plášťa z pozinkovaného oceľového plechu a v strede sa nachádza konštrukčno – izolačné jadro. Bežne dostupné sendvičové plášte nájdeme aj z OSB, či hliníka, no pozinkovaná oceľ má skvelú odolnosť voči korózii a dokonca aj vysokú odolnosť voči teplotám.

Materiál použitý v jadre, pre výplň a izoláciu, spĺňa určité vlastnosti čím dodáva stavbe špecifický charakter. Pozinkované oceľové opláštenie odolné voči korózii spoločne s jadrom dodáva panelom vysokú mechanickú pevnosť.  Na trhu sú dostupné panely s jadrami z polystyrénu, minerálnej vlny,  polyuretánu – PUR a modifikovaného polyuretánu tzv. polyizokyanurátu– PIR. Rozdiel je predovšetkým v tepelnoizolačných, zvukovoizolačných parametroch, reakciou na oheň a hmotnosťou. Predstavujú materiál, vďaka ktorému stavba spĺňa kritéria nízkoenergetických a ekonomických požiadaviek.

Ako si jednoducho predstaviť sendvičový panel ?

Stačí sa preniesť späť k raňajkám. Ráno si odrežme dve krajce chleba v nami zvolenej hrúbke a veľkosti, nazvime to vrchný a spodný krajec. Potom si pripravíme nejaké dobroty na čo už máme chuť alebo potrebujeme z hľadiska energetickej hodnoty. Keď tieto prvky spojíme vznikne nám plnohodnotný sendvič. Po prenesení do našej tématiky  spodný a vrchný krajec chleba je pozinkovaný oceľový plášť a to najlepšie vnútro je v tomto prípade izolačný materiál ( jadro), ktorý si vieme zvoliť my sami.

Sendvičový panel s pozinkovaným oceľovým plechom a tepelnoizolačným jadrom
Sendvičový panel

Sendvičové panely sú stavebným materiálom, ktorý je najčastejšie používaný pri výstavbe fasád priemyselných aj obytných budov, striech, stropných systémov alebo pri tvorbe deliacich priečok. Dokonca ich vieme použiť aj vďaka nízkym prevádzkovým nákladom, minimálnou údržbou či nízkou spotrebou energie  pri väčších stavbách, typu sklady, výrobné haly, garáže, hangáre, chladiarenské a mraziarenské boxy, logistické budovy, poľnohospodárske budovy , distribučné centrá a mnoho iných.

Ponúkajú neobyčajné možnosti pre realizáciu stavieb s unikátnym profilom, rýchlosťou montáže, atraktívnou farebnou kombináciou, kvalitnou povrchovou úpravou a  čo je najdôležitejšie požadovanými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Na čo sa môžete tešiť v nasledujúcom článku ?

Detailne si rozoberieme typy izolačných materiálov, ich výhody a nevýhody, typy konštrukcií a mnoho ďalšieho. V prípade záujmu o cenovú ponuku na rôzne sendvičové panely, nás neváhajte kontaktovať.