Projektová dokumentácia na stole spolu s kalkulačkou a telefónom a veľa projektových papierov

Projektová dokumentácia na kúsky

Vlastné bývanie poskytuje slobodu a stabilitu. Kvalitná príprava stavby, znamená vydarený priebeh realizácie. Každá stavba, ktorá sa ide stavať je navrhnutá projektantom tak, aby následne stavbári vedeli ako postupovať pri jej výstavbe, preto túto prípravu netreba podceňovať. Projektová dokumentácia v stavebnom procese plní dôležitú a významnú úlohu, taktiež je základným prvkom k otvoreniu stavebného konania.

Každý projekt má svoje fázy vypracovania, ktoré sú potrebné k jednotlivým administratívnym úkonom. Pozrime sa spolu na ne.  

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia predstavuje základnú fázu každého projektu. Je veľmi schematická, bez zbytočných detailov. Overuje sa v nej vhodnosť dispozície vzhľadom k svetovým stranám, k pozemku ako aj zapracovanie podmienok a predstáv klienta. Obsahuje návrh architektonického, dispozičného a materiálového riešenia stavby a preto sa považuje za najdôležitejšiu fázu projektu.

Projekt dvojposchodového domu, čiernobiely

Projekt pre územné rozhodnutie

Po spracovaní architektonickej štúdie sa vypracováva projekt pre vydanie územného rozhodnutia, čo je prvým stupňom projektovej dokumentácie. Dokumentácia slúži k rozhodnutiu stavebného úradu o určení územia k zastavaniu a umiestneniu stavby na ňom. Dokumentácia pre územné rozhodnutie zahŕňa sprievodnú správu, výkresy a doklady.

Projekt pre stavebné povolenie

Je to obšírna časť, ktorá obsahuje všetko potrebné na to, aby sa stavebný úrad a iní účastníci stavebného konania mohli k stavbe vyjadriť. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Cieľom je splniť všetky tieto podmienky a získať stavebné povolenie.

Realizačný projekt

Po vydaní stavebného povolenia je možné začať s výstavbou stavby. Tu prichádza na rad projekt pre realizáciu stavby. Jedná sa o detailný projekt s presnou špecifikáciou materiálov, technológií, elektroinštalácií a podobne. Niektoré časti môžu byť už súčasťou projektu pre stavebné povolenie. Detailne si každú fázu rozpíšeme v nasledujúcich článkoch.

Projekt skutočného vyhotovenia

Po dokončení stavby, určenej na bývanie alebo rekreáciu, budete potrebovať dokumentáciu skutočnej realizácie stavby. Táto dokumentácia obsahuje zmeny, ktoré nastali v procese stavby a je určená hlavne ako podklad ku kolaudácii.

Vizualizácia bývania v novostavbe podľa projektovej dokumentácie.

Nie, nie je to jednoduché a nie je toho málo. Najlepším a bezstarostným riešením je zveriť projekt do rúk odborníkom. Preto vám radi vypracujeme projekt na mieru a zbavíme vás týchto starostí.

Projektová dokumentácia stavieb

Chcete stavať? A máte už naprojektované?

Ak ste sa rozhodli stavať dom, na ceste k novému bývaniu budete musieť urobiť veľa dôležitých rozhodnutí. Okrem výberu vhodnej lokality, pozemku a stavebnej firmy na vás čaká aj mnoho ďalších nástrah. No základom úspešného konca je zabezpečiť si dostatočnú stavebnú predprípravu so správne vyhotovenou projektovou dokumentáciou. Vypracovaním takejto projektovej dokumentácie sa začína proces výstavby akéhokoľvek objektu. Projektovej dokumentácii sa tak nevyhne nikto, kto sa chystá stavať, či už rodinný dom alebo iný typ stavby.

Projekt domu s výsledným náhľadom

Čo je projektová dokumentácia tzv. projekt ?

Projektová dokumentácia je komplexným súhrnom nielen architektúry domu, ale aj elektroinštalácie, vodoinštalácie, zdravotechniky, spôsobu vykurovania a iných. Usmerňuje celý vzhľad stavby a priebeh stavebného procesu. Súčasťou projektovej dokumentácie je podrobný opis daného objektu, jeho výzoru aj funkčnosti. Je súborom viacerých štúdií, prepočtov a výkresov potrebných pre všetky úradné úkony, ktoré vyžaduje naša legislatíva. Vďaka projektovej dokumentácii sa vieme vyhnúť nečakaným problémom, či kolíziám, ktoré už na danom stupni rozostavanosti stavby, môžu byť na opravu nielen náročné, ale aj nákladné.

Každá stavba či rekonštrukcia rodinného domu sa zrealizuje len na základe projektovej dokumentácie. Bez nej vám stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia má svoje špecifiká. Môže sa jednať napríklad o projektovú dokumentáciu zariadenia interiéru alebo projektovú dokumentáciu stavby.  Každá z nich v sebe zahŕňa iné náležitosti a zaberá iný časový interval spracovávania.

Máte viacero možností projektov, ktoré si môžete vybrať. Môžete si vybrať či už katalógový projekt alebo projekt na mieru.Katalógový projekt odporúčame, ak ste si kúpili rovinatý pozemok a projekt čo najviac odzrkadľuje vaše predstavy. Niekedy to môže byť ťažké, keďže projekty sú už nastavené aj s orientáciami na svetové strany a ďalšími špecifikáciami.

Projekt na mieru zohľadní všetky vaše preferencie na orientáciu podľa svetových strán, počet a veľkosť miestností, ako aj rozmery samotného domu. Získate tiež cenný pohľad a rady projektanta, ktorý vám vaše predstavy pomôže pretvoriť do konečnej podoby. Aj keď mnohých od vypracovania projektu na mieru odrádza jeho cena, predsa len sa to v konečnom dôsledku oplatí. Preto si treba dobre zvážiť, komu zveriť sny o budúcom domove.

Stavba domu, otvorená strecha, metrážna výmera projektovej dokumentácie

Každý projekt na mieru pozostáva z viacerých fáz, pričom niektoré je niekedy možné zlúčiť:

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Projekt a realizácia stavby

Už vyššie uvedené informácie vám asi dostatočne zamotali hlavu. Áno, potrebná je hŕba materiálov, papierov, plánov a dokumentov, následne kopa povolení. V tejto situácii je každá rada dobrá a my sme tu pre vás aby sme vám túto službu zabezpečili.

Stavba rodinného domu spolu s prierezom

Tepelné izolácie, kam sa len pozrieme

Tepelná izolácia je základná súčasť stavby každej budovy a v dnešnej dobe sa bez nej nevieme zaobísť. Tepelné izolácie znižujú nechcené tepelné straty, vytvárajú bariéru, zabraňujú úniku tepla v zime, a prehrievaniu budovy v lete. Trh nám ponúka rôzne druhy tepelnoizolačných materiálov s rôznymi vlastnosťami. Častokrát je už len na nás čo si z celej škály produktov vyberieme, keďže sa dajú použiť na rôznych častiach budovy.

Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa na tepelnú izoláciu stavebných konštrukcií používali len jednoduché materiály na rastlinnej, prípadne biologickej báze ako slama, trstina, ovčia vlna a iné. V súčasnosti sú však na stavebnom trhu tepelné izolanty z rôznych prírodných, ale aj syntetických materiálov. Máme si teda z čoho vyberať.  

Tepelná izolácia fasády

Vlastnosti tepelných izolácií

Najdôležitejšou vlastnosťou tepelnoizolačných materiálov je schopnosť znižovať tepelnú vodivosť konštrukcie. Všeobecne majú tepelné izolácie nízky stupeň tepelnej vodivosti. Tým aktívne znižujú energetickú náročnosť vykurovania, ale aj chladenia. Dokonca niekedy môžu fungovať aj z hľadiska akustickej izolácie, to ale záleží od typu a zloženia tepelnej izolácie. Takýmito vlastnosťami nám tepelné izolácie dopomáhajú k pohode v našich obydliach, či prácach.  

Tepelnoizolačné materiály sú charakterizované ešte schopnosťou prepúšťať vodné pary tzv. paropriepustnosť, vyjadruje to schopnosť vodných pár prejsť materiálom. Tento faktor treba brať do úvahy pri návrhu zloženia konštrukcie steny, strechy alebo stropu pretože nie všetky materiály majú rovnaký difúzny faktor prepúšťania vodnej pary a nikto nechce mať doma plesne alebo baktérie.

Mechanické vlastnosti tepelnoizolačných materiálov nám určujú použitie týchto materiálov v daných stavebných konštrukciách. Napríklad podlahové konštrukcie budú vyžadovať inú pevnosť v tlaku tepelnej izolácie ako konštrukcie šikmých striech. Tepelno izolačný materiál musí byť teda vhodne zvolený pretože nesmie meniť svoj tvar alebo veľkosť a to ani pri rôznych podmienkach.

Ďalšou a veľmi podstatnou vlastnosťou je požiarna odolnosť. Tepelnoizolačné materiály by nemali požiarnu odolnosť znižovať ale naopak zvyšovať a z časti fungovať aj ako protipožiarny produkt. Preto nám veľa z nich pridáva niekoľko plusových minút protipožiarnej odolnosti stavby.

Tepelnoizolačné materiály sa vyznačujú ľahkou spracovateľnosťou. To znamená, že tento materiál sa dá rýchlo upraviť do potrebných rozmerov a tvarov. Taktiež uloženie materiálu do nami zvolenej konštrukcie je jednoduché a bezproblémové.

Tepelná izolácia šikmej strechy na drevenej konštrukcii

Z hľadiska konštrukčného materiálu je možné tepelné izolácie rozdeliť do troch hlavných skupín: penové materiály, minerálne materiály a rastlinné materiály. O tom si ale povieme v nasledujúcom článku. V prípade záujmu o cenovú ponuku na rôzne tepelné izolácie, nás neváhajte kontaktovať.

Snímka obrazovky 2021-06-08 o 8.46.59

Nie je sendvič ako sendvič

predchádzajúcom článku o sendvičových paneloch sme si zľahka načrtli prečo je sendvičový panel v dnešnej dobe tak populárny. Dnes sa ale pozrieme detailnejšie na to čo v jadre nájdeme, aké vlastnosti nám ponúka a ďalšie informácie, ktoré Vás presvedčia o tom, že sendvičový panel je neoddeliteľnou súčasťou Vašej stavby. Poďme na to.

Sendvičový panel je produkt, ktorý je vytvorený na stavbu stien a striech budov. Preto základné rozdelenie sendvičových panelov je na stenové a strešné. Keď vieme na akú časť stavby panel potrebujeme, na čo ho teda pripevníme? Keďže sendvičový panel je krycí materiál, potrebujeme najprv postaviť konštrukciu, aby to spolu tvorilo jeden celok. Konštrukcia môže byť oceľová alebo železobetónová a panely môžeme primontovať vertikálne, ale aj horizontálne. Máme dokonca aj možnosť voľby spoja, či už viditeľného alebo skrytého. Všetko záleží na preferenciách a type stavby. Skvelé nie?

Strešný a stenový sendvičový panel na oceľovej konštrukcii. Vertikálne a horizontálne pripevnenie sendvičových panelov.
Strešný a stenový sendvičový panel na oceľovej konštrukcii

Ďalšou a najdôležitejšou vlastnosťou, podľa ktorej sa rozlišujú rôzne typy sendvičových panelov, je typ tepelnoizolačného materiálu v jadre panelu. Ponúkajú sa polyuretánové (PUR), polyisokyanurátové (PIR), s minerálnou vlnou a polystyrénovým jadrom. Tieto materiály sú pokladané za najlepšie a najpoužívanejšie v oblasti izolácie a preto je ich tepelno-izolačná schopnosť jednou z ústredných výhod sendvičových panelov.

Sendvičový panel z polystyrénu sa pýši najnižšou hmotnosťou, no pri ohňovzdornosti už jeho vlastnosti bohužiaľ pokulhávajú. Z celej skupiny panelov má najnižšiu požiarnu odolnosť a práve preto sa sendvičový panel s polystyrénovým jadrom nepoužíva pri výstavbe kancelárskych budov alebo obytných priestorov.

Sendvičový panel PUR/PIR je o niečo málo ťažší ako sendvičový panel z polystyrénu, no jeho tepelnoizolačná schopnosť je vynikajúca a tým si drží svoje prvenstvo medzi tepelnoizolačnými materiálmi. Požiarna odolnosť pri PUR/PIR paneloch sa nachádza niečo medzi polystyrénovým jadrom a minerálnou vlnou, číže dokáže dlhšie odolať pôsobeniu ohňa. Tieto Sendvičové panely nájdeme hlavne pri poľnohospodárskych budovách, halách, skladoch atď.

Sendvičový panel z minerálnej vlny sa vyznačuje najvyššou hmotnosťou, ale jeho ohňovzdorné vlastnosti mu priniesli vedúce postavenie v kategórii požiarnej odolnosti. Vďaka kombinácii najnižšej horľavosti a dobrej tepelnoizolačnej schopnosti sa sendvičové panely z minerálnej vlny používajú najme pri stavbe kancelárskych budov, športových stredísk a iných.    

Sendvičový panel s pozinkovaným oceľovým plechom a tepelnoizolačným jadrom

Na čo sa môžete tešiť v nasledujúcom článku ?

Prečo si zvoliť sendvičový panel, aké sú možnosti pri jeho objednávke a iné zaujímavosti. V prípade záujmu o cenovú ponuku na rôzne sendvičové panely, nás neváhajte kontaktovať.

widget_slide2

Stavebníctvo novej generácie predstavuje sendvičový panel

Sendvičový panel je zázrakom 21. storočia. Postavíte z neho už skoro čokoľvek. Sendvičové panely majú obľubu nie len medzi projektantmi a investormi, ale aj medzi bežnými ľuďmi. Sú prepracovaným a moderným stavebným prvkom, ktorý má za sebou obsiahly vývoj a výskum.

Ak by sme porovnali materiály spred niekoľkých desaťročí so súčasnými, v sendvičových paneloch nájdeme to najlepšie čo trh ponúka. Tak prečo to nevyužiť?

Moderná hala s výrobou sendvičových panelov rôznych druhov
Výroba sendvičových panelov

Čo sú sendvičové panely?

Sendvičové panely sú prefabrikované prvky, ktoré sú zložené z dvojitého plášťa z pozinkovaného oceľového plechu a v strede sa nachádza konštrukčno – izolačné jadro. Bežne dostupné sendvičové plášte nájdeme aj z OSB, či hliníka, no pozinkovaná oceľ má skvelú odolnosť voči korózii a dokonca aj vysokú odolnosť voči teplotám.

Materiál použitý v jadre, pre výplň a izoláciu, spĺňa určité vlastnosti čím dodáva stavbe špecifický charakter. Pozinkované oceľové opláštenie odolné voči korózii spoločne s jadrom dodáva panelom vysokú mechanickú pevnosť.  Na trhu sú dostupné panely s jadrami z polystyrénu, minerálnej vlny,  polyuretánu – PUR a modifikovaného polyuretánu tzv. polyizokyanurátu– PIR. Rozdiel je predovšetkým v tepelnoizolačných, zvukovoizolačných parametroch, reakciou na oheň a hmotnosťou. Predstavujú materiál, vďaka ktorému stavba spĺňa kritéria nízkoenergetických a ekonomických požiadaviek.

Ako si jednoducho predstaviť sendvičový panel ?

Stačí sa preniesť späť k raňajkám. Ráno si odrežme dve krajce chleba v nami zvolenej hrúbke a veľkosti, nazvime to vrchný a spodný krajec. Potom si pripravíme nejaké dobroty na čo už máme chuť alebo potrebujeme z hľadiska energetickej hodnoty. Keď tieto prvky spojíme vznikne nám plnohodnotný sendvič. Po prenesení do našej tématiky  spodný a vrchný krajec chleba je pozinkovaný oceľový plášť a to najlepšie vnútro je v tomto prípade izolačný materiál ( jadro), ktorý si vieme zvoliť my sami.

Sendvičový panel s pozinkovaným oceľovým plechom a tepelnoizolačným jadrom
Sendvičový panel

Sendvičové panely sú stavebným materiálom, ktorý je najčastejšie používaný pri výstavbe fasád priemyselných aj obytných budov, striech, stropných systémov alebo pri tvorbe deliacich priečok. Dokonca ich vieme použiť aj vďaka nízkym prevádzkovým nákladom, minimálnou údržbou či nízkou spotrebou energie  pri väčších stavbách, typu sklady, výrobné haly, garáže, hangáre, chladiarenské a mraziarenské boxy, logistické budovy, poľnohospodárske budovy , distribučné centrá a mnoho iných.

Ponúkajú neobyčajné možnosti pre realizáciu stavieb s unikátnym profilom, rýchlosťou montáže, atraktívnou farebnou kombináciou, kvalitnou povrchovou úpravou a  čo je najdôležitejšie požadovanými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Na čo sa môžete tešiť v nasledujúcom článku ?

Detailne si rozoberieme typy izolačných materiálov, ich výhody a nevýhody, typy konštrukcií a mnoho ďalšieho. V prípade záujmu o cenovú ponuku na rôzne sendvičové panely, nás neváhajte kontaktovať.