stubau-tehla-vs-porobeton

Ten vhodný materiál na výstavbu domu

Na trhu sa aktuálne nachádza široká škála materiálov pre výstavbu stien rodinného domu. O každom z nich výrobcovia tvrdia, že je najlepší. Ktorý je teda ten správny a na čo si pri výbere dať pozor sa dozviete nižšie.

Možnosti na výstavbu sú dve. Prvá je tá klasická, keď sa jednotlivé konštrukcie murované, a tá druhá, keď samotný dom vznikne montovaním. Rozdiel je prostý, pri murovaní pracujeme s malými tvarovkami ako sú tehly. Pri montovanom dome si treba predstaviť celé dielce hotových stien spolu s otvormi, ktoré stačí už len pospájať.

Keramická tehla

Snáď najviac rozšíreným materiálom sú pálené tehly. Prvou sympatickou vlastnosťou tehál je, že ich základom je prírodný materiál, dajú sa recyklovať a sú dostatočne pevné a stabilné. K dobru im treba pripočítať aj schopnosť akumulovať teplo, vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti a optimálnu difúziu vodných pár, ktoré sa spolupodieľajú na vytváraní príjemného vnútorného prostredia.

Keramická tehla pálená

Pre ešte lepšie tepelno-technické vlastnosti keramických tehál sa do ich dutín častokrát aplikuje tepelná izolácia, zvyčajne ide o minerálnu vlnu či polystyrén. Vyrábajú sa v určitých hrúbkach, ktoré postačujú pre jednovrstvové obvodové murivo bez prídavného zateplenia. Medzi nevýhody tohto materiálu patrí prácnosť, odlupovanie a krehkosť.

Keramická tehla s dutinami vyplnenými minerálnou vlnou

Pórobetónové tvárnice

Druhú veľkú skupinu na trhu materiálov tvoria pórobetónové tvárnice. Aj v tomto prípade sa pre základ používajú prírodné suroviny – kremičitý piesok, vápno, cement a voda. Makro póry (uzavreté vzduchové dutiny) tvoria podstatu pórobetónu. Pórom tento materiál vďačí za svoje výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Dutiny sú tiež dôvodom jeho nízkej hmotnosti. Veľkým plusom pórobetónu je aj jeho homogenita, takže v obvodových stenách nevznikajú tepelné mosty v mieste napojenia rôznych materiálov. Pórobetón prirodzene reguluje vlhkosť, čo prispieva k zdravej klíme v dome. Je teda ideálnym typom na svojpomocnú alebo čiastočne svojpomocnú výstavbu. Má ale horšie akustické vlastnosti, takže pri návrhu s tým treba počítať.

Pórobetónové tvárnice

Vápenno-pieskové tehly

Ide o tenkostenné vysokopevné tvárnice, kde sa dáva minimum cementu a veľa kameniva – čiže betón s málom cementu. Vibrovaním vzniká veľmi pevná dutá tvárnica. Tvárnice sa kladú dnom smerom hore, aby sa na ďalšie dno mohla dať tenkostenná malta. Výsledok je v podstate kamenná presná tvárnica. Ide o ideálny materiál na stavbu pasívneho domu, kde samotná tehla vytvorí akumulačnú vrstvu a následne zateplenie ochráni pred únikmi tepla do exteriéru v zime. Každopádne je to jedna z ciest ako mať kvalitný obvodový plášť na vašom dome. Tieto tehly sa vyrábajú pomerne malej hrúbky (180mm) a preto sa neodporúčajú na výstavbu nosných stien.

Vápenno-piesková tvarovka

Existujú aj ďalšie možnosti (drevo-cementové, betónové, štiepko-cementové tvárnice…), u ktorých však cena prevyšuje kvalitu, alebo hmotnosť komplikuje dopravu či manipuláciu, čím sa zvyšujú náklady. Pri výbere sa teda sústreďte na to, či, a ako, daný materiál regule vlhkosť, aké sú riziká vzniku netesností a priateľské k planéte by bolo zohľadniť aj to, koľko energie sa na výrobu spotrebuje.

O možnosti montovaného domu napíšeme nabudúce.                             

rozpocet-stavby-kluce

Dom na kľúč

Alebo aj stavba na kľúč sa stáva čoraz viac populárnejším riešením pre mladých ľudí. Ak sa chcete dozvedieť prečo je tomu tak a či je to naozaj vhodné riešenie, ste na správnom mieste.

Ako to celé funguje?

V prípade domu na kľúč nechávate všetko na odborníkov. Vaša úloha spočíva len vo vlastnení vysporiadaného pozemku. Odborníci sa následne postarajú o hrubú stavbu a rovnako aj o interiér a jeho zariadenie. Všetky administratíva, nákup materiálu či zháňanie remeselníkov má na starosti firma. Nasťahovať sa môžete v podstate hneď po tom, ako sa vám odovzdajú kľúče. Z toho vyplýva, že bývanie na kľúč šetrí čas, energiu a psychické zdravie.

Domy na kľúč sú ponúkané spoločnosťami, ktoré sú schopné postaviť celý dom jedným tímom ľudí, prípadne sa postarajú o vlastných dodávateľov a ďalšie tretie firmy, ktoré spolupracujú na dokončení domu. Stavba na kľúč prináša mnoho výhod, ale aj nevýhod. Odporúča sa, dobré si ich zhrnúť naraz a zhodnotiť.

Výhody

Jednou z mnohých výhod je záruka. Tú získate hneď na niekoľko rokov spolu s garanciou opravy nájdených závad. Samozrejme, dôležitý predpoklad pre hladký priebeh reklamácie spočíva v dôveryhodnej firme, s ktorou budete spisovať všetky podrobnosti (cena, materiál, termíny, reklamácie..) v zmluve o dielo.

Detailná zmluva o dielo a projektová dokumentácia sú kľúčové

Ďalším plusom je, že nemusíte byť odborník a učiť sa nové veci. Podstatné je, mať jasnú predstavu o vysnenom bývaní a aby ste pritom mysleli do budúcnosti. Samozrejme, nie je na škodu nechať si poradiť od skúseného architekta, či projektanta. Nenechajte nič na náhodu a presvedčte sa na vlastné oči, ako stavba prebieha. Plánujte, objavujte nedostatky už počas stavby.

Domy na kľúč sa častokrát postavia omnoho rýchlejšie. Pre každú takúto stavbu je teda dôležitý časový plán s termínmi. Mnohé firmy ponúkajú domy spolu s úpravami terénu, okolia, príjazdu a ponúkajú taktiež vysadenie zelene. Treba sa len informovať a určite osloviť niekoľko firiem naraz.

Dom na kľúč pri odovzdávaní

Nevýhody

Aj toto na prvý pohľad skvelé riešenie výstavby má hneď niekoľko nevýhod. Keďže výstavbu prenechávate na ,,cudziu“ firmu, ktorá môže na niektoré odborné činnosti prizvať ďalšiu ,,cudziu“ firmu, namiesto toho, aby ste si to urobili svojpomocne, celkové náklady sa môžu vyšplhať vysoko. Vysoké je tu aj riziko použitia lacnejších materiálov. Práve kvalita je to, na čom môže dodávateľ ušetriť.

Čo sa týka financií, problém môže byť aj to, že dodávateľ žiada zálohu, prípadne vyplatenie po častiach. Z toho vyplýva potreba našetriť si ešte pred samotnou výstavbou, čo nemusí každému vyhovovať. Vybavenie hypotéky na neexistujúci dom je tiež často problémom, najmä ak nemáte nič, čím by ste ručili.

Hypotéka na neexistujúci dom je tiež často problémom.

Rodinný dom na kľúč je predovšetkým určený pre ľudí, ktorí sú zaneprázdnení, majú málo vedomosti o stavbe a vedia, že svojpomocná výstavba rodinného domu pre nich nie je tým vhodným riešením. Existuje množstvo firiem, ktoré ponúkajú tento druh služieb komplexne a veľmi odborne, s dobrými riešeniami a dodacou dobou. Práve tieto kritéria sú základom úspechu.

rendered

Hrubá stavba

Pri plánovaní alebo samotnej realizácií Vášho rodinného domu ste sa určite stretli s pojmom hrubá stavba. Samotná norma presne neudáva, čo si treba pod týmto pojmom predstaviť. Existujú však určité štandardy a výhodné ponuky stavebných firiem.

Hrubá stavba murovaného domu

V zásade ide o to, že proces výstavby rodinného domu sa dá rozdeliť na dve fázy. Tá prvá zahŕňa „hrubé“ stavebné práce – od výkopov cez základy, nosné steny, priečky a stropy až po zastrešenie. V druhej fáze nasledujú dokončovacie práce, ako je realizácia vnútorných rozvodov či povrchové úpravy. Toto rozdelenie má význam z niekoľkých dôvodov, napríklad z hľadiska časového plánovania výstavby.

Faktom však je, že pod pojem hrubá stavba nie vždy patria rovnaké prvky či práce. Napríklad zateplenie alebo schodisko sem môžu, ale nemusia byť zahrnuté – záleží to na konkrétnej situácii a realizačnej firme. Najväčší rozdiel je medzi murovanými a montovanými domami a vyplýva z rozdielnych technológií výstavby.

Ukážka montovanej výstavby

Čo do hrubej stavby minimálne patrí?

 • zameranie a vytýčenie stavby
 • výkopové práce
 • realizácia prípojok inžinierskych sietí
 • vyliatie základovej dosky a jej hydroizolácia
 • stavba nosných a nenosných stien
 • montáž strešnej konštrukcie vrátane položenia strešnej krytiny
 • výstavba komína
 • osadenie okien a dverí
 • stropy

Holodom

Toto štádium výstavby predstavuje stavbu, ktorá je skolaudovaná ako rodinný dom, ktorý je oproti hrubej stavbe pripojený na inžinierske siete, hlavne na elektrickú, verejný vodovod, plyn a kanalizáciu. Je to  vlastne dom, ktorému chýba už len dokončenie interiéru. Výhodou oproti stavbe na kľúč je, že si ho prispôsobíme podľa vlastnej predstavy. Keďže holodom je oproti hrubej stavbe o čosi vybavenejší, obsahuje navyše tieto prvky: povrchová úprava vonkajších aj vnútorných stien, stropov, uložená podlahová konštrukcia, zateplenie, kompletná elektroinštalácia, bleskozvod, rozvod vody, kúrenia, kanalizácia a komín.

Interiér v prípade holodomu

Dom na kľúč

Pri stavbe domu na kľúč sa namiesto Vás o všetko postarajú odborníci. Cez hrubú stavbu, až po zariadenie interiéru. Výhodou takejto stavby je to, že šetrí človeku čas a energiu, hoci sú s tým spojené samozrejme vyššie náklady. Toto štádium je najvybavenejšie a v podstate určené už pre nasťahovanie. Obsahuje všetko to, čo holodom, plus navyše aj interiérové dvere, vnútorné stierky stien, obkladačky, laminátové podlahy, sanitárne predmety (umývadlo, WC, batérie, vaňa), povrchové úpravy stien, prípadne interiérové maľby.

Dom na kľúč pri odovzdaní

Ak zvažujete realizáciu hrubej stavby, je kľúčové dohodnúť sa s realizačnou firmou na presnom rozsahu prác, aby sa nestalo, že očakávate práce, ktoré firma v rámci hrubej stavby neponúka. Pri murovaných domoch za hrubú stavbu zaplatíte približne 30 až 40 % z celkovej ceny domu. Preto sa odporúča, nechať si vypracovať cenovú ponuku, vďaka ktorej tak získate prehľad o tom, koľko za čo platíte a rôzne cenové ponuky tak môžete detailne porovnať. 

9ddf4d2e6307acf429bcddad0b946799_109277-depositphotos-5419077-xl-2015

Hydroizolácia spodnej stavby

O zakladaní spodnej stavby sme na našom webe už písali. Existuje však aj prvok, na ktorý sa kladie veľký dôraz a to ešte pred budovaním zvislých konštrukcií. Tentokrát prinášame prehľad o hydroizoláciách a ich použití v spodnej stavbe. 

Úlohou hydroizolácie je zabrániť prenikaniu pôsobiacej vody. Tá môže byť podpovrchová – (zemná vlhkosť, podzemná voda), atmosférická (zrážková voda, vlhkosť ovzdušia), prevádzková a povrchová (rieky, nádrže). Každá pôsobiaca voda vytvára iné hydro-fyzikálne namáhanie, ktorému by použitá hydroizolácia mala odolávať. Známe sú tri stupne namáhania: 1. tlaková voda, 2. gravitačná voda a 3. zemná vlhkosť. Na základe tohto delenia sa najčastejšie stretávame s dvoma typmi HI a to proti tlakovej vode a proti zemnej vlhkosti.

Ošetrenie prestupu cez hydroizolačnú vrstvu konštrukcie

Najčastejšie sa hydroizolácie vonkajších podzemných častí budov zhotovujú z povlakových materiálov na báze PVC fólií, asfaltovaných alebo modifikovaných asfaltovaných pásov, bitúmenových stierkových materiálov, prípadne inak modifikovaných stierkových materiálov. Materiály, z ktorých sa zhotovujú, musia byť odolné proti hnilobným procesom, nesmú prepúšťať vodu, zemnú vlhkosť, vodné pary a ideálne ani radón z podložia. Ak stavbu zakladáte na vode siahajte po HI proti tlakovej vody, ak sa však vo vašom okolí hladina podzemnej vody nenachádza, vystačíte si s HI proti zemnej vlhkosti.

Asfaltové pásy

Ide o modifikované pásy s prísadami proti biologickej korózii a v prípade vegetačných striech aj s prísadami na ochranu proti prerastaniu koreňov. Tieto pásy sa používajú na vytvorenie hlavnej hydroizolačnej vrstvy spodných stavieb, ochranu stavby proti zemnej vlhkosti, stekajúcej vode, tlakovej vode a aj radónu. Profilovaná spodná strana sa stará o celoplošné spojenie s podkladom. Pásy sa zvyčajne aplikujú natavením plameňom. Taktiež sa dajú použiť ako parozábrana alebo spodný modifikovaný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech.

Natavovanie asfaltových pásov

Mäkčené PVC fólie

HI na báze mäkčeného PVC predstavujú homogénne fólie, ktoré sa používajú do pozemných a podzemných častí stavby proti zemnej vlhkosti, ale aj proti agresívnej tlakovej vode. Fólie mPVC sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti prenikaniu radónu a navyše aj chemickou odolnosťou proti väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí. Ich súčasťou nemusí byť výstužná mriežka, vďaka čomu sa dajú vytvoriť dokonale tesné spoje a detaily. Fólie sa aplikujú teplovzdušným zváraním alebo sa mechanicky kotvia do podkladu.  

mPVC hydroizolácia kotvená do základovej konštrukcií

Bitúmenová stierka

Tento typ HI sa používa za studena na horizontálne a aj vertikálne utesnenie v exteriéri, ale aj interiéri. Dokáže odolávať zemnej vlhkosti, presakujúcej a vsakujúcej vode (pri základoch, v pivniciach, pod potermi terás a balkónov). Existuje možnosť vloženia výstužnej tkaniny, čím sa poter stáva odolný aj voči tlakovej vode do hĺbky 3m.

Bitúmenová stierka

V prípade novostavieb máte možnosť premyslieť a vybrať si to najvhodnejšie riešenie. Voľba menej vhodného riešenia, prípadne absolútne nevhodného, či finančne menej náročného sa môže počas užívania objektu prejaviť neskoršími poruchami. Treba si uvedomiť, že finančné náklady na ich odstránenie sa môžu vyšplhať omnoho vyššie ako tie ušetrené. Hydroizolácia spodnej stavby pri akomkoľvek hydro-fyzikálnom namáhaní predstavuje kľúčovú vrstvu pre spoľahlivosť a životnosť celej stavby. Na rozdiel od strechy sa hydroizolácia spodnej stavby po svojom dokončení stáva neprístupná a tým pádom veľmi ťažko opraviteľná. 

STEICOhouse

STEICO systémy

Určite ste sa pri plánovaní rodinného domu stretli s alternatívnymi a možno trochu netradičnými materiálmi. V dnešnej dobe sa po nich siaha najmä z ekologického a energetického hľadiska. Jedným z takýchto materiálov sú aj drevovláknité izolačné a konštrukčné prvky. Vedúcou firmou vo výrobe a predaji týchto prvkov je firma STEICO.

Drevovláknité prvky

Prečo sa práve drevovláknité prvky považujú za také originálne a priekopnícke? Drevovláknitá doska alebo vláknitá doska je doska na báze dreva. Vyrába sa je z ligno-celulózových vlákien pôsobením tepla alebo tlaku. Nadbytočná vodná para tak cez nich môže unikať bez problémov von. Týmto sa zabraňuje výskytu plesní, ktoré sú škodlivé pre náš organizmus, ale zároveň poškodzujú aj konštrukcie a materiály. Tieto prvky sú navyše vode odolné (hydrofóbne), čím poskytujú účinnú ochranu pred poveternostnými podmienkami. Drevovláknité dosky možno omietať alebo obkladať. Na dotyk sú príjemné a nezanechávajú na pokožke nežiaduce, nepríjemné následky.

Drevovláknitá izolácia

Produktové portfólio firmy STEICO obsahuje materiály vhodné na všetky konštrukčné detaily. Všetky prvky sa navzájom veľmi dobre kombinujú a spoločne dosahujú ideálne riešenia. Okrem izolácií sa taktiež vyrábajú aj nosné konštrukčné prvky na báze dreva. Medzi najviac používané sa radia I-nosníky konštruované z pásnic a stojok. Na stojky sa používajú drevovláknité dosky s drážkovým spojom. Tie majú neobvyklú pevnosť pri zaťažení.

STEICO nosníky

Na trhu sa nachádzajú dva základné typy STEICO nosníkov – STEICO wall a STEICO joist. Ako vyplýva už zo samotného názvu, STEICO wall sa používa prevažne na konštrukcie stien, podláh a stropov v drevostavbách, pri rekonštrukciách podkrovných priestorov a taktiež nahrádza nosné prvky z reziva. Veľkým benefitom je možnosť vyhotoviť zateplený STEICO wall nosník, ktorý sa dodatočne zatepľuje drevovláknitou izoláciou. Tá sa vkladá medzi pásnice z oboch strán stojok.

Konštrukcia zo STEICO wall nosníkov

STEICO joist nosníky sa využívajú hlavne na konštrukcie striech a trámových stropov. Ich výhodou v prípade striech je hlavne odľahčenie krovu a prekonanie väčších vzdialeností bez priehybu. Vďaka ich odľahčeniu je montáž krovu rýchlejšia a jednoduchšia. Výrobcovia garantujú dodanie rôznych dĺžok avšak s typickou šírkou a výškou nosníka (min 200mm).

Strecha zo STEICO joist nosníkov

Výrobcovia STEICO nosníkov nezabudli ani na vedenie rozvodov, keďže dnešnými modernými domami sa vedú inštalácie od kanálu a vody až po ventilačné systémy. V mnohých hotových stropných či stenových konštrukciách nie je ich vedenie vždy možné, častokrát to končí vysokými nákladmi. Vďaka STEICO nosníkom sa rozvody vedú cez prestupy v stojkách. Otvory do 20mm sa môžu viesť v ľubovoľnom mieste stojky.  

Tepelné mosty

Jednou z mnohých výhod drevovláknitých konštrukcií sa stala aj eliminácia tepelných mostov. Stenové, alebo aj strešné prvky z masívneho dreva, majú tendenciu predávať teplo z obytného priestoru smerom von. Týmto sa tvorí klasický tepelný most. Ten sa podieľa na značných teplotných stratách. Teplotné výkyvy sa stávajú tým väčšie, čím je tepelný most širší, a preto treba miesta vzniku tepelných mostov redukovať. Túto funkciu dokonale plnia výrobky STEICO joist ale aj STEICO wall. Pri I nosníkoch rozhoduje o prieniku tepla stojka, ktorej hrúbka je buď 6 alebo 8mm. Vďaka nej sa zabezpečí eliminácia mostov, ktoré bežne vznikajú pri masívnych drevených prvkoch.

Profily STEICO nosníkov

Drevovláknité prvky prinášajú do Vášho domu pohodu. Zabezpečujú ochranu proti chladu, horúčave a hluku, ale aj príjemnú vnútornú mikroklímu, či  vyrovnanú priestorovú vlhkosť, ktorú ocenia najmä alergici. Toto sú výhody, na základe ktorých označujeme tieto prvky ako multifunkčné. Navyše ich môžeme využiť pri klasických stavbách, rekonštrukciách, či pri skeletoch, alebo aj v prípade pasívnych domov.

The foundation of the house. Pouring the foundation for a new building.

Zakladanie stavby

Našli ste krásny pozemok, ktorý je ako stvorený pre váš vysnívaný rodinný dom. Chcete teda začať s výstavbou, avšak existuje pár vecí, ktoré netreba pred začatím podceniť. Tentokrát máme na mysli zakladanie stavby.

Základy pre rodinný dom

Zakladanie alebo aj založenie stavby je spoločný názov pre činnosti spojené so základovými konštrukciami. Základy sú prvky, ktorých úloha spočíva v prenášaní všetkého zaťaženia (premenného aj stáleho) z celej stavby do základovej pôdy. Poznáme niekoľko typov základov, no pri rodinných domoch sa najbežnejšie stretávame s plošnými základmi – základové pásy, základové dosky, príp. základové pätky. Druh základu, jeho rozmery a iné vlastnosti ovplyvňujú faktory ako únosnosť zeminy, veľkosť tiaže, okolité objekty a podobne.

Zakladanie stavby súvisí s týmito prácami: prieskum základovej pôdy, vytýčenie stavby, zemné práce.

Vytýčenie stavby

Základové pomery

Najpodstatnejšie sú informácie o stavebnom podloží – základovej pôde. V prípade, že vlastnosti a zloženie podložia nepoznáme, nedokážeme navrhnúť vhodnú základovú konštrukciu. Na spôsob založenia majú preto najväčší vplyv inžiniersko-geologické podmienky lokality. Podľa stavebnej normy rozoznávame dvojaké základové pomery:

 • jednoduché – bez prítomnosti podzemnej vody, povrch nie je členitý, vlastnosti pôdnych vrstiev sú približne rovnaké a vrstvy sú uložené vodorovne,
 • zložité – v prípade ak neplatí jedna z vlastností jednoduchých základových pomerov.

Prieskum základovej pôdy

Návrh základovej konštrukcie si preto vyžaduje v prvom rade podrobný odborný prieskum základovej pôdy. Jeho súčasťou je štúdium dostupného materiálu (geologické mapy), prehliadka územia, zhodnotenie miestnych skúseností zo zakladania a geofyzikálne merania.

Pri prehliadke územia si všímajte porasty či prekážky, výskyt podzemnej vody, zemné vedenie či káble a staré zasypané stavby – očakávanie archeologických nálezov. Medzi nepríjemnosti, ktoré môžu komplikovať zakladanie stavby patria napr. právo tretej osoby, susediace stavby alebo staré ekologické záťaže pôdy.

Sondovanie podložia

Pod prieskum základovej pôdy patrí aj inžiniersko-geologický prieskum, ktorý skúma mechaniku zemí na základe sondovania. Je možné, že aj na prvý pohľad bezproblémová zóna nakoniec prekvapí rôznorodým zložením základovej pôdy. V prípade rodinného domu, keďže ide o objekt s malou plochou, postačuje aj jedno sondovanie. To sa robí prostredníctvom malých ručných prístrojov, ktoré sa zahĺbia 2 až 3 metre do zeme. V dobre preskúmaných územiach, sa zvyčajne urobia iba overovacie sondy.

Po sondovaní získame presný prehľad profilu základovej pôdy. Medzi nevhodné pôdy na zakladanie stavby patria kypré piesky alebo zeminy kašovitej konzistencie. Neodporúča sa tiež výstavba na miestach s vysokým tlakom podzemnej vody, prípade na pôde s ekologickou záťažou alebo s vysokou prítomnosťou radónu. Ak je však profil základovej pôdy vhodný, stavbu môžeme vytýčiť a začať so zemnými prácami.

Profil základovej pôdy

Zemné práce

Zemné práce sa začínajú odobratím ornice (povrchová pôda s organickou prímesou o hrúbke 200mm), odstránia sa porasty a staré časti stavby (plot, chodníky..), stavenisko sa odvodní a pripraví sa príjazdová cesta.

Nasledujú výkopové práce – odkopy, výkopy, násypy a zásypy. V prípade odkopov sa pozemok zrovná a pripraví na hĺbenie. Samotné výkopy sa musia hotoviť presne podľa projektovej dokumentácie, ktorú navrhol projektant na základe zvoleného typu základovej konštrukcie. V prípade nepodpivničených rodinných domov ide o pomerne jednoduché úkony a práce. Nie nadarmo však platí, že každé ďalšie podzemné podlažie je raz také drahé.

Po výkopových prácach nám ostanú vyhĺbené ,,diery“ pre základy. Tie spolu so staveniskom treba pripraviť na budovanie základov.

Ukážka odoberania ornice

Váš vysnívaný dom môžete určite postaviť na atypickom pozemku, na skale alebo aj v blízkosti rieky. Zvlášť veľkú pozornosť však treba venovať samotnému zakladaniu stavby. Chyby sa totiž môžu prejaviť až po dlhých rokoch. Výstavba domu sa preto musí urobiť dôkladne nie od základov, ale vrátane základov.

thJWYY7PC0

Povinná energetická trieda A0

Udržateľnosti a zvýšenej pozornosti na životné prostredie sa nevyhla ani oblasť stavebníctva. V snahe ochrániť prírodu a žiť čo najviac v súlade s ňou nastala zmena v zákone o hospodárnosti budov, podľa ktorej každá novostavba od 1.januára 2021 musí spadať do energetickej triedy A0.

Energetická trieda – čo to vlastne znamená?

Energetická trieda charakterizuje dom podľa jedného globálneho ukazovateľa – primárnej energie (pre triedu A0 je spotreba energie menej ako 54 kWh/m2). Nezáleží len na tom, aké množstvo tejto primárnej energie bolo dodanej, ale aj z akého zdroja energia pochádza. Zohľadňuje teda typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa nachádzajú priamo v dome alebo v jeho blízkosti. V podstate ide o hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie. 

Tepelné čerpadlo je ,,must have”

Snáď najdôležitejší prvok pri vypočítaní energetickej triedy predstavuje potreba energie na vykurovanie. Približuje to, koľko tepla (v jednotkách kWh/m2) potrebuje dom na vykurovanie na 1m2 za rok. Medzi najvhodnejšie zdroje vykurovania patria napr. solárne či fotovoltické panely, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo. 

V prospech tepelného čerpadla hovorí nízka potreba primárnej energie, ktorú dokáže získavať práve z alternatívnych prírodných zdrojov tepla – voda, vzduch, zem. Výber vhodného tepelného čerpadla závisí od mnohých faktorov, no rozhodujúca je celková potreba tepla na vykurovanie. Vybrať si môžete spomedzi tepelných čerpadiel typu: vzduch/voda, voda/voda alebo zem/voda. Odborníci v takmer nulovom dome odporúčajú skombinovať tepelné čerpadlo s centrálne riadeným vetraním s rekuperáciou.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

V súlade s tepelnou technickou normou sa domy správne delia na:

.nízkoenergetický dom – do 80,4 kWh/m2

.ultranízkoenergetický dom – do 40,7 kWh/m2

.dom s takmer nulovou potrebou energie – do 20,4 kWh/m2

Nulový dom

Takmer nulový dom alebo aj dom s takmer nulovou potrebou energie predstavuje budovu s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takáto budova musí mať zabezpečenú efektívnu tepelnú ochranu a vo vysokej miere použité obnoviteľné zdroje. Z tejto definície vyplýva potreba zabezpečiť efektívnu tepelnú ochranu. Tepelné straty a zisky môžeme ovplyvniť najmä:

 • tepelnoizolačnými vlastnosťami konštrukcií tvoriacich obálku stavby – vhodná tepelná izolácia obvodového plášťa, strechy, či výber kvalitných okien a pod.
 • vhodným tvarom budovy – zváženie zložitých tvarov a výstupkov (možný vznik komplikovaných detailov a skrytých tepelných mostov)
 • vhodnou orientáciou na svetové strany – využitie slnečnej energie, zváženie prehrievania domu a regulovateľného tienenia
 • spôsobom vetrania – rozdiel celkovej potreby tepla toho istého domu s prirodzeným vetraním a s núteným vetraním s rekuperáciou je cca 30 %.
Príklad nulového domu

Tepelná izolácia a nulový dom

Zaujímavosťou pri domoch triedy A0 je aj fakt, že tepelná izolácia obvodového muriva nie je vždy nevyhnutnosťou. V niektorých prípadoch to cenu samotnej výstavby len navýši a skomplikuje realizáciu domu. Existujú totiž materiály, ktoré samé o sebe spĺňajú izolačné požiadavky. Teda aj jednovrstvovou obvodovou stenou ľahko dosiahnete požadovanú energetickú triedu A0.

Na začiatok sa hlavne netreba báť, aj keď do stavby nového domu budete musieť investovať trochu viac, vaše prevádzkové náklady sa znížia, konečná hodnota domu sa naopak zvýši a budete mať aj ekologickejšie bývanie. Nezabúdajte tiež, že pre novostavby rodinných domov potrebujete vypracovať k stavebnému povoleniu Projektové energetické hodnotenie (PEH) a ku kolaudačnému rozhodnutiu musíte tiež predložiť Energetický certifikát budovy (ECB). Nutnosť dosiahnuť energetickú triedu A0 neplatí v prípade rekonštrukcie rodinných domov. 

Prierez šikmej strechy s dlrazom na izoláciu z minerálnej vlny

Tepelnoizolačné materiály z vnútra, časť 2.

predchádzajúcom článku sme sa pozreli na tepelné izolácie na báze ropných produktov. Do tejto kategórie sme zaradili expandovaný polystyrén (EPS), extrudovaný polystyrén (XPS), polyuretán (PUR) a modifikovaný polyuretán (PIR). Ak vám tieto produkty neponúkli to čo hľadáte, dnes si rozšírime obzory ešte viac a rozoberieme tepelnoizolačné materiály, ktoré zaradzujeme do kategórie minerálnych produktov.

Minerálne izolácie

Minerálna vlna

Tento tepelnoizolačný materiál sa vyrába tavením hornín, najčastejšie ide o čadič alebo kremeň. Podľa týchto východiskových surovín sa jedná o kamennú alebo sklenú minerálnu vlnu. Základnou surovinou sklenej minerálnej vlny je recyklované sklo a kremičitý piesok. Na rozdiel kamenná minerálna vlna sa vyrába tavením čadiča a je dokonca o niečo tuhšia ako sklená minerálna vlna. Proces výroby začína tavením pri teplote 1350 až 1400 °C, roztavená zmes sa rozvlákňuje na odstredivých bubnoch a následne sa na vlákna nanáša vodný roztok spojiva a to v kombinácii živice a silikónového oleja. Tieto izolačné vlákna sa potom vrstvia do koberca a na konci výrobného procesu sa minerálna vlna povrchovo upravuje alebo balí do balíkov.

Zvitok minerálnej vlny, tepelnoizolačný materiál

Práve minerálna vlna ako tepelnoizolačný materiál je naviac využívaný na Slovensku. Nečudujeme sa, keďže patrí medzi nehorľavé materiály, je anorganická, ľahko tvarovateľná, ekologická a ešte aj slúži ako akustická izolácia. Vieme ju použiť na zateplenie šikmých striech, fasád, priečok alebo ako požiarnu izoláciu budov, či technologických zariadení. Avšak v porovnaní s polystyrénom si inštalácia vaty vyžaduje zložitejší spôsob kotvenia. Je potrebné naniesť najskôr stierku a následne vatu, následne ju ukotvíme za pomoci hmoždiniek. Bohužiaľ aj napriek všetkým výhodám minerálna vlna je nevhodná do miest s vysokou vlhkosťou. Pri kontakte s vodou totiž stráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Preto je dôležité vedieť, že minerálnu vlnu je potrebné kombinovať s materiálmi, ktoré nebudú brániť prenikaniu vlhkosti cez celú štruktúru zatepľovacieho systému, teda materiálmi s nízkym difúznym odporom.

Minerálna pena tzv. penové sklo

Penové sklo je pórovitý materiál, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou v tlaku, je nenasiakavý a jeho nehorľavosť vydrží extrémne teploty a to do +430 °C. Vyrába sa zo špeciálneho hlinito-silikátového skla, rozomletého na prášok a zmiešaného s veľmi jemným uhlíkovým prachom. Vyrába sa vo forme štrku alebo dosiek. Dosky z penového skla sa najčastejšie používajú ako podlahová izolácia plochých striech, terás a priečnych stien, či už z vonka alebo aj z vnútra. Dosky z penového skla sú teda pozoruhodne trvanlivým, odolným, dobre spracovateľným, no nie až tak cenovo dostupným materiálom zateplenia.

Minerálna pena tzv. penové sklo, tepelnoizolačný materiál

Expandovaný minerál tzv. perlit

Expandovaný perlit sa vyrába tepelným spracovaním horniny sopečného pôvodu – perlitu. Jeho zloženie a chemické vlastnosti pripomínajú sklo. Je chemicky neutrálny, nehorľavý, odolný proti mrazu, objemovo stály a vďaka tomu sa používa ako sypaná izolácia, ktorá dobre vypĺňa tvar napríklad pri izolačných zásypoch alebo pri priamych zásypoch dvojplášťového vonkajšieho muriva. Dokonca aj pre svoju nízku sypnú hmotnosť a tepelnoizolačné vlastnosti sa používa v stavebníctve ako prísada do mált, omietok, či na výrobu tehál.

Ak vás tento článok zaujal, neváhajte prejsť do časti aktuality a dozviete sa oveľa viac. V prípade záujmu o tepelné izolácie nás kontaktujte tu.

Ukážka rodinného domu so zateplenou fasádou

Tepelnoizolačné materiály z vnútra, časť 1.

Aký materiál použiť na tepelnú izoláciu stavby je dilema každého stavebníka. Pri výbere izolácie je potrebné si ujasniť, na aký účel má byť izolácia použitá a aké vlastnosti by mala izolácia mať. Použitie tepelnej izolácie môže významne znížiť spotrebu stavebných materiálov a znížiť hmotnosť stavieb. Zhruba 10-centimetrová tepelnoizolačná doska je z hľadiska tepelnej vodivosti ekvivalentná murivu s hrúbkou 1, 5 – 1, 8 m.

Aké druhy tepelnoizolačných materiálov používame? Niektoré materiály sú nám dobre známe, o niektorých ste možno ani nepočuli, prečítajme si spolu niečo o všeobecných vlastnostiach týchto materiálov a ich rozdelení.   

Poznáme viacero kategórií tepelnoizolačných materiálov a to izolácie na báze ropných produktov, minerálne izolácie, izolácie rastlinného pôvodu, izolácie živočíšneho pôvodu a izolácie z drevnej suroviny. Dnes si viac rozoberieme prvú skupinu a to tepelné izolácie na báze ropných produktov.

Prierez stenou, môžeme vidiet vrstvy izolácií

Tepelné izolácie na báze ropných produktov

Expandovaný polystyrén (EPS)

Vyrába sa tavením a spenením (styrénu a pentánu) vo forme blokov, následným ohrevom sa dokončuje expanzia spojená so zlepením guľôčok do celistvého bloku. Bloky sa ďalej režú na dosky alebo iné tvary o určitých hrúbkach. Vzhľadom na možnosť úniku malého množstva organických zlúčenín sa EPS neodporúča používať v interiéroch, preto ho používame na bežné zateplenie stien domov a bytov v exteriéri.

Zatiaľ najnovším typom EPS je šedý polystyrén s prídavkom uhlíkových nanočastíc. Pridaním grafitu má sivý polystyrén o 20 až 25 % lepšie izolačné vlastnosti. Nie je ale dobré ho vystavovať slnečnému žiareniu. Môže to spôsobiť na polystyréne deformácie či malé trhliny.

Polystyrén alebo EPS , robotník zatepľuje fasádu polystyrénom
Extrudovaný polystyrén (XPS)

Ak ste už niekedy počuli názov Styrodur a nevedeli ste o čom je reč, po tomto článku budete vedieť, že sa jedná o XPS, čiže extrudovaný polystyrén.  Tento druh polystyrénu je dodávaný najčastejšie vo forme dosiek s polodrážkou. Využívaný je hlavne na izoláciu sokľov, ďalej pri izolovaní základových dosiek alebo v skladbe striech s otočeným poradím vrstiev. Prečo?  Lebo je odolný voči tlaku a vlhkosti. Nevýhodou je, ale jeho horľavosť a tiež môžeme rátať s vyššou cenou oproti EPS.

Modifikovaný polyuretán (PIR)

Áno, správne aj ortopedický matrac, na ktorom spíte obsahuje polyuretán, tzv. molitán, ale je mäkký. V stavebníctve sa využíva tvrdý modifikovaný polyuretán so značkou PIR. Patrí k najnovším tepelnoizolačným materiálom a poznáme ho vo forme dosiek, ktoré bývajú na povrchu obojstranne upravené s pridaným plastom, alebo plechom. PIR dosky je možné inštalovať na izoláciu podláh, stien, na šikmé, ale aj rovné strechy a to vďaka skvelým tepelnoizolačným vlastnostiam.

Polyuretán (PUR)

Poznáme aj jeho staršieho nemodifikovaného brata PUR vo forme peny v striekacích aparátoch. Používa sa hlavne na odstránenie tepelných mostov a na zateplenie miest, kde je málo miesta alebo na dodatočné doizolovanie otvorových konštrukcií, kde do vzniknutého montážneho otvoru vstrekneme nenapenenú látku, ktorá zreaguje s okolitým vzduchom a potom vyplní otvor, kde po určitom čase dosiahne pružnosť. Vhodný je na zateplenie podkroví a tepelnú izoláciu striech i keď jeho zrodu predchádza energeticky náročný proces, pri ktorom vznikajú ekologicky škodlivé látky pre nás, ale nie je zdravotne závadný.

Vsadenie okien, zaizolovanie pur penou

Ak vás tento článok zaujal, neváhajte prejsť do časti aktuality a dozviete sa oveľa viac. V prípade záujmu o tepelné izolácie nás kontaktujte tu.

Rôzne sendvičové panely v rôznych farbách a profiláciách

Sendvičové panely a ich prednosti

A sme tu znova so sendvičovým panelom, zázrakom našej generácie. V minulom článku sme si medzi typmi panelov upratali a vieme, že trh nám ponúka jadrá z polystyrénu, PUR/PIR alebo minerálnej vlny. V tomto článku si prečítate nejaké výhody stavby zo sendvičových panelov. A ak stále váhate nad tým či ísť do kúpi sendvičových panelov alebo nie, dnes sa spolu na to pozrieme a dopomôžeme vám sa rozhodnúť.

Hala zo sendvičového panela v sivo - červenej farbe a sekčnou sivou bránou

Rýchlosť

Ak by sme si porovnali rýchlosť stavby pri murovaných stavbách a stavbách zo sendvičových panelov zistíme, že stavba zo sendvičových panelov je jednoduchšia a rýchlejšia. Prečo? Pretože inštalačné práce sendvičových panelov na konštrukciu sú veľmi jednoduché a rýchle a taktiež ich menej ovplyvňuje nepriazeň počasia, či klimatické podmienky.

Tepelná izolácia

O nej sme si už čo to povedali v predchádzajúcom článku. Každá izolácia sa jemne líši svojou izolačnou účinnosťou ale s určitosťou vieme povedať že všetky typy jadier sendvičových panelov nám prinášajú v zime teplo a v lete príjemný chlad. Ak by sme si to porovnali s mokrou stavbou budovy dostaneme sa pri tenšej hrúbke stien k vyšším tepelným a zvukovým izolačným vlastnostiam, čo nám prinesie o niečo viac miesta v interiéry stavby.

Váha

Sendvičový panel má sám o sebe nízku hmotnosť. Preto s manipuláciou, či montovaním nie je vôbec žiaden problém, či už montujeme vertikálne alebo horizontálne. Ak si to porovnáme s hmotnosťou betónovej strechy, strecha zo sendvičových panelov je až 30-krát ľahšia. Je taktiež ekologicky nezávadná a má životnosť cez 50 rokov.   

Estetickosť

Čo by to bola za stavba ak by nebola esteticky zaujímavá alebo vľúdna na pohľad. Sendvičový panel nám ponúka rôzne profily a farby vonkajšieho a vnútorného prevedenia, takže si máme z čoho vyberať. V praxi to znamená, že pri stavbe budovy sa nevyžaduje žiadne ďalšie spracovanie vnútorných alebo vonkajších povrchov (napr. maľovanie, omietky, atď.), pretože povrch sendvičových panelov je už vyrobený v určitej farbe a profilácii podľa našich požiadaviek.

Ral farby pre výber povrchovej úpravy sendvičových panelov

Náklady

Kto by nechcel ušetriť. Keď sa tak vyššie pozrieme, každá jedna spomenutá vlastnosť nám peniaze ušetrila, len sme si to ešte nepomenovali ako. Časová nenáročnosť stavby nám priniesla nižšie náklady na pracovníkov, z hľadiska odpracovaného času a náročnosti. Keďže sendvičové panely majú aj skvelé tepelno izolačné vlastnosti nemusíme dokupovať žiadne extra izolanty ako to poznáme pri stavbe z tehál. Ľahkým prevedením ušetríme nejaké to euro aj na doprave. Takisto ani farby, či omietky nebudeme potrebovať zakúpiť. Takže všade šetríme, šetríme a šetríme. Ušetrené = zarobené, či nie ?

Na čo sa môžete tešiť v nasledujúcom článku ?

Povieme si o rôznych typoch stavieb, ktoré môžeme zmontovať zo sendvičových panelov a aký typ panelu naň použiť.  V prípade záujmu o cenovú ponuku na rôzne sendvičové panely, nás neváhajte kontaktovať.